Пропустити навігацію

Виконання бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області за 1 півріччя 2019 року

На даний час в області проживає 433,1 тис. пенсіонерів.

Потреба в коштах на виплату пенсій за звітний період склала 8080 млн. грн., що на 20,3%, або на 1361,4 млн. грн. більше, ніж за І півріччя 2018 року. Загальна сума видатків зросла, у порівнянні аналогічним періодом минулого року на 20%, або на 1363,6 млн. грн., і склала 8 168,4 млн. грн..  

Видатки на виплату пенсій цивільним пенсіонерам за звітний період зросли на 677,2 млн. грн., або на 11%, і склали 6 820,7 млн. грн.. Виплата пенсій пенсіонерам силових структур зросла, у порівнянні з І півріччям минулого року на 92,9 млн. грн., або на 17% і сягнула 638,8 млн. грн..

З березня 2019 року розпочата виплата субсидій пенсіонерам на оплату житлово – комунальних послуг. Всього отримали субсидій 138,7 тис. пенсіонерів на загальну суму 587 млн. грн..

В незначній мірі (0,4%) зросли видатки на виплату пенсій пенсіонерам, які отримують пенсії з інших країн. За І півріччя на ці витрати використано 3,7 млн. грн..

Витрати на доставку пенсій досягли 33,4 млн. грн., ріст за звітний період склав 17,7%.

Для здійснення своєчасного фінансування у термін з 04 по 25 число кожного місяця кошти з Пенсійного фонду України надходили відповідно до графіків виплати пенсій.

Всього з Пенсійного фонду надійшло 8 174,2 млн. грн.. За рахунок коштів Державного бюджету отримано 3 135,5 млн. грн. для фінансування пенсійних виплат та 588,1 млн. грн. для виплати субсидій. За рахунок перерозподілу єдиного внеску і власних надходжень Фонду надійшло 4 446,9 млн. грн. Для фінансування виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають на території області, – 3,7 млн. грн.

З метою заощадження коштів на доставку пенсій в області проводиться роз’яснювальна робота серед пенсіонерів про переваги отримання пенсій через банківські установи. Незважаючи на те, що кількість пенсіонерів зменшилась на 4,5 тис. осіб, кількість пенсіонерів – вкладників зросла на 14,2 тис. осіб і станом на 01.07.2019 року досягла 279,2 тис. осіб. Питома вага таких пенсіонерів зросла з 60,6% станом на 01.07.2018 року до 64,4% станом на 01.07.2019 року. Таким чином, економія на доставці пенсій склала 50,7 млн. грн. Видатки на оплату послуг при цьому складають 33,4 млн. грн.

         
ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА I КВАРТАЛ 2019 РОКУ
        тис.грн
Найменування показника Затверджено бюджетом на
I квартал 2019 року із змінами
Фактично виконано відхилення 
(+/-) %
Залишок власних коштів на початок року 3895,6 2641,9    
Розділ 1. ДОХОДИ:        
власні надходження, усього 109674,7 108055,4 -1619,3 98,5
у тому числі:        
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 1025,0 1442,8 417,8 140,8
кошти від підприємств на покриття факичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 41543,0 41247,0 -296,0 99,3
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, а також працівників, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 63261,8 61625,6 -1636,2 97,4
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 3844,9 3740,0 -104,9 97,3
Усього власних надходжень з урахуванням залишку 113570,3 110697,3 -2873,0 97,5
Коши Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України, з яких: 2900020,7 3135544,7 235524,0 108,1
– погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішенням суду   286,5    
кошти Державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово – комунальних послуг у готівковій формі 617 271,50 588111,0 -29160,5 95,3
УСЬОГО ДОХОДІВ 3630862,5 3834353,0 203490,5 105,6
Перерозподіл власних коштів на покриття тимчасових касових розривів 4100600,1 4342870,3 242270,2 105,9
РАЗОМ НАДХОДЖЕНЬ 7731462,6 8177223,3 445760,7 105,8
Розділ II. ВИДАТКИ        
за рахунок власних надходжень, усього 5351139,9 5612343,3 261203,4 104,9
у тому числі на:        
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 5053091,7 5323103,6 270011,9 105,3
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 53900,1 53523,2 -376,9 99,3
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожитя згідно із ЗУ “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” 1699,7 1741,2 41,5 102,4
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 122510,6 122326,7 -183,9 99,8
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 3844,9 3679,8 -165,1 95,7
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України  92882,7 84648,5 -8234,2 91,1
оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи 23210,2 23320,3 110,1 100,5
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою а доставкою пенсійних виплат, з яких: 1763051,2 1968979,3 205928,1 111,7
– погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішенням суду   286,5    
– оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 6400,2 6493,7 93,5 101,5
За рахунок коштів Державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово – комунальних послуг у готівковій формі 617271,5 587049,7 -30221,8 95,1
УСЬОГО ВИДАТКІВ 7731462,6 8168372,3 436909,7 105,7
Залишок коштів на кінець кварталу 0,0 8851,0    
background Layer 1