Пропустити навігацію

Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами, внесеними 26.12.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

22 березня 2016 року N 490

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на  2019 рік

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -13967927                                                                                     

(найменування замовника, Код за ЄДРПОУ)

 

№ з/п Конкретна назва предмета закупівлі Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
  1 2 3 4 5 6 7
1 Енергія електрична

 

ДК021-2015(09310000-5) 2210 234 000,00

(двісті тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.)

переговорна

процедура

січень 2019 р. Кошти ПФУ
2 Папір газетний,

папір ручного виготовлення та інший не крейдований папір або картон для графічних цілей (папір ЛУ210Е, ЛПФ420-55 SLD)

ДК021-2015(22990000-6) 2210 395 000,00

(триста дев’яносто п’ять тисяч грн.

00 коп.)

відкриті торги квітень 2019 р. Кошти ПФУ
3 Офісне устаткування і приладдя різне

(папір для ксерографії)

ДК021-2015(30190000-7) 2210 156 000,00

(сто п’ятдесят шість тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги березень 2019 р. Кошти ПФУ
4 Офісне устаткування і приладдя різне

(канцелярські товари)

ДК021-2015(30190000-7) 2210 36 000,00

(тридцять шість тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги березень 2019 р. Кошти ПФУ
5 Офісне устаткування і приладдя різне

(довго якісна текстова стрічка для принтерів)

ДК021-2015(30190000-7) 2210 145 700,00

(сто сорок п’ять тисяч сімсот грн. 00 коп.)

відкриті торги березень 2019 р. Кошти ПФУ
6 Офісне устаткування і приладдя різне

(дошки оголошень)

ДК021-2015(30190000-7) 2210 3 300,00

(три тисячі триста грн. 00 коп.)

відкриті торги березень 2019 р. Кошти ПФУ
7 Офісне устаткування і приладдя різне

(штампи, печатки)

ДК021-2015(30190000-7) 2210 107 000,00

(сто сім тисяч  грн. 00 коп.)

відкриті торги березень 2019 р. Кошти ПФУ
8 Офісне устаткування і приладдя різне (стенди, штампи, печатки) ДК021-2015(30190000-7) 2210 110 300,00

(сто десять тисяч  триста грн. 00 коп.)

відкриті торги квітень 2019 р. Кошти ПФУ
9 Кур’єрські послуги

(послуги з доставки житлових субсидій)

ДК021-2015(64120000-3) 2240 4 578 580,00

(чотири мільйони п’ятсот сімдесят вісім тисяч п’ятсот вісімдесят грн. 00 коп.) 

переговорна

процедура

лютий 2019 р. Кошти державного бюджету
10 Машини для обробки даних (персональні комп’ютери, сканер книжковий) ДК021-2015(30210000-4) 3110 926 800,00

(дев’ятсот двадцять шість тисяч вісімсот грн.  00 коп.)

відкриті торги травень 2019 р. Кошти ПФУ
11 Сервери

(сервер, програмне забезпечення та налаштування ПЗ)

ДК021-2015(48820000-2) 3110 449 000,00

(чотириста сорок дев’ять тисяч грн. 00 коп.)

відкриті торги травень 2019 р. Кошти ПФУ
12 Поштові послуги (пересилання поштової кореспонденції з використанням відбитка про оплату) ДК 021:2015(64110000-0) 2240 522 748,80 (п’ятсот двадцять дві тисячі грн., вісімдесят коп.) переговорна

процедура, скорочена

липень 2019 р. Кошти ПФУ
13 Марки (марки та маркована продукція) ДК 021:2015(22410000-7) 2210 290 900,00

 (двісті дев’яносто тисяч грн.,

00 коп.)

переговорна

процедура, скорочена

липень 2019 р. Кошти ПФУ
14 Машини для обробки даних (ноутбуки, сканери) ДК 021:2015(30210000-4) 3110 266 400,00 (двісті шістдесят шість тисяч чотириста грн., 00 коп.) відкриті торги липень 2019 р. Кошти ПФУ
15 Офісне устаткування та приладдя різне (папір для ксерографії, канцелярські товари, дошки оголошень, таблички Брайля) ДК 021:2015 -30190000-7 2210 582 200,00 грн. (п’ятсот вісімдесят дві тисячі двісті грн., 00 коп.) відкриті торги липень 2019р Кошти ПФУ
16 Нафта і дистиляти (бензин марок А-92, А-95 у формі талонів (скретч-карток) ) ДК 021:2015-09130000-9 2210 189 200,00 грн. (сто вісімдесят дев’ять тисяч двісті грн.,

 00 коп.)

відкриті торги липень 2019р Кошти ПФУ
17 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки  (заправка, регенерація картриджів, ремонт та технічне обслуговування копіювально-розмножувальної техніки) ДК 021:2015-50310000-1 2240 254 600,00 грн. (двісті п’ятдесят чотири тисячі шістсот грн. 00 коп.). відкриті торги липень 2019р Кошти ПФУ
18 Нафта і дистиляти (бензин марок А-92, А-95 у формі талонів (скретч-карток) ) ДК 021:2015-09130000-9 2210 99 500,00 грн. (дев’яносто  дев’ять тисяч п’ятсот грн.,

 00 коп.)

відкриті торги липень 2019р Кошти ПФУ
19 Машини для обробки даних (ноутбуки, сканери) ДК 021:2015-30210000-4 3110 266 400,00 (двісті шістдесят шість тисяч чотириста грн., 00 коп.) відкриті торги вересень 2019р Кошти ПФУ
20 Машини для обробки даних (апаратна частина) – (сканер QR-Code, сканер потоковий, персональний комп’ютер) ДК 021:2015-30210000-4  2210,

3110

1 681 865,00 грн. (один мільйон шістсот вісімдесят одна тисяча вісімсот шістдесят п’ять гривень 00 коп.) відкриті торги вересень 2019р Кошти ПФУ
21 Телеметричне та термінальне обладнання (термінал електронної черги) ДК 021:2015-32440000-9 3110 128 000,00 грн. (сто двадцять вісім тисяч гривень 00 коп.) відкриті торги вересень 2019р Кошти ПФУ
22 Офісне устаткування та приладдя різне – дошки оголошень (інформаційні стенди) ДК 021:2015:30190000-7 2210 20 400,00 грн. (двадцять тисяч чотириста грн. 00 коп.). переговорна процедура вересень 2019р Кошти ПФУ (процедура скасована  як помилково опублікована)
23 Природний газ ДК 021:2015-09120000-6 2274 456 700,00 грн. (чотириста п’ятдесят шість тисяч сімсот гривень, 00 коп.)

 

відкриті торги вересень 2019р Кошти ПФУ
24 Офісне устаткування та приладдя різне – дошки оголошень (інформаційні стенди) ДК 021:2015:30190000-7 2210 20 400,00 грн. (двадцять тисяч чотириста грн. 00 коп.)

 

переговорна процедура вересень 2019р Кошти ПФУ
25 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (послуги із заправки та відновлення картриджів до лазерних принтерів, технічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки) ДК 021:2015-50310000-1 2240 99 075,00 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч сімдесят п’ять гривень 00 коп.)

 

відкриті торги жовтень 2019р Кошти ПФУ
26 Офісне устаткування та приладдя різне (таблички та знаки з шрифтом Брайля) ДК 021:2015-30190000-7 2210 19 760,00 грн. (дев’ятнадцять тисяч сімсот шістдесят гривень, 00 коп.) відкриті торги жовтень 2019р Кошти ПФУ
27 Машини для обробки даних (апаратна частина) – ноутбуки ДК 021:2015-30210000-4 3110 184 000,00 грн. (сто вісімдесят чотири тисячі грн., 00 коп.) переговорна процедура жовтень 2019р Кошти ПФУ
28 Машини для обробки даних (апаратна частина) – сканери потокові ДК 021:2015-30210000-4 3110 37 400,00 грн. (тридцять сім тисяч чотириста грн., 00 коп.) відкриті торги жовтень 2019р Кошти ПФУ
29 Машини для обробки даних (апаратна частина) ДК 021:2015-30210000-4 2210 47 820,00 грн. (сорок сім тисяч вісімсот двадцять гривень 00 коп.) відкриті торги листопад 2019 р. Кошти ПФУ
30 Офісне устаткування та приладдя різне (печатки та штампи) ДК 021:2015-30190000-7 2210 40 740,00 грн.

(сорок тисяч сімсот сорок гривень

00 коп.)

відкриті торги листопад 2019 р. Кошти ПФУ
31 Офісне устаткування та приладдя різне (папір для ксерографії) ДК 021:2015-30190000-7 2210 179 200,00 грн.   (сто сімдесят дев’ять тисяч двісті гривень 00 коп.) відкриті торги листопад 2019 р. Кошти ПФУ
32 Марки ДК 021:2015-22410000-7 2210 207 200,00 грн. (двісті сім тисяч двісті гривень

00 коп.)

переговорна

процедура, скорочена

листопад 2019 р. Кошти ПФУ
33 Природний газ (Природний газ для відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) у смт. Козельщина, смт. Чутове, м. Карлівка,   смт. Машівка, м. Глобине, м. Лохвиця, м. Решетилівка,  Природний газ для відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) у м. Гребінка, м. Лубни, смт. Оржиця) ДК 021:2015-09120000-6 2274 1 432 581,60 грн. (один мільйон чотириста тридцять дві тисячі п’ятсот вісімдесят одна грн. 60 коп.) відкриті торги листопад 2019 р. Кошти ПФУ
34 Машини для обробки даних (апаратна частина) – (персональний комп’ютер, планшетний сканер) ДК 021:2015-30210000-4 3110, 2210 435 500,00 грн. (чотириста тридцять п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) відкриті торги листопад 2019 р. Кошти ПФУ
35 Машини для обробки даних (апаратна частина) – (персональний комп’ютер, планшетний сканер, QR-Code сканер, книжковий сканер) ДК 021:2015-30210000-4 3110, 2210, 2210, 3110 712 863,00 грн. (сімсот дванадцять тисяч вісімсот шістдесят три грн. 00 коп.) відкриті торги листопад 2019 р. Кошти ПФУ
36 Комп’ютерне обладнання – (багатофункціональний пристрій, друкуючий пристрій (мережевий), монітор 23,8″, джерело безперервного живлення, мережевий накопичувач з жорстким диском) ДК 021:2015-30230000-0 3110, 2210, 2210, 3110, 3110 705 320,00 грн. (сімсот п’ять тисяч триста двадцять грн. 00 коп.) відкриті торги листопад 2019 р. Кошти ПФУ
37 Електрична енергія ДК 021:2015-09310000-5 2273 1 191 600,00 грн.

(один мільйон сто дев’яносто одна тисяча шістсот грн.. 00 коп)

відкриті торги листопад 2019 р. Кошти ПФУ
38 Комп’ютерне обладнання  (монітор 23,8″) ДК 021:2015-30230000-0 2210 257 500,00 грн. (двісті п’ятдесят сім  тисяч п’ятсот грн.,

00 коп)

відкриті торги листопад 2019 р. Кошти ПФУ
39 Машини для обробки даних (апаратна частина) –персональний комп’ютер ДК 021:2015-30210000-4 3110 411 300,00 грн. (чотириста одинадцять тисяч триста гривень 00 коп.) відкриті торги листопад 2019 р. Кошти ПФУ
40 Машини для обробки даних (апаратна частина) –персональні комп’ютери ДК 021:2015-30210000-4 3110 599 400,00 грн. (п’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч чотириста гривень 00 коп.) відкриті торги листопад 2019 р. Кошти ПФУ
41 Послуги з прибирання офісних приміщень ДК 021:2015-90910000-9 2240 1 500 000,00 грн. (один мільйон п’ятсот тисяч грн. 00 коп.)

 

відкриті торги грудень 2019 р. Кошти ПФУ
42 Марки та маркована продукція ДК 021:2015-22410000-7 2210 140 000, 00 грн.  (сто сорок тисяч грн. 00 коп.) переговорна

процедура, скорочена

грудень 2019 р. Кошти ПФУ
43 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних ДК 021:2015-64210000-1 2240 389 900,00 грн.   (триста вісімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот грн.        00 коп.) переговорна

процедура, скорочена

грудень 2019 р. Кошти ПФУ
44 Послуги з виплати та доставки пенсій, допомоги на поховання ДК 021:2015-22410000-7 2210 103 000 000, 00 грн.  (сто три мільйони грн. 00 коп.) переговорна

процедура

грудень 2019 р. Кошти ПФУ
45 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних ДК 021:2015-64210000-1 2240 5 100 грн.         (п’ять тисяч сто грн. 00 коп.) переговорна

процедура, скорочена

грудень 2019 р. Кошти ПФУ
46 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних ДК 021:2015-64210000-1 2240 3 600,00 грн.        (три тисячі шістсот грн. 00 коп.) переговорна

процедура, скорочена

грудень 2019 р. Кошти ПФУ
47 Послуги з прибирання офісних приміщень (за визначеними адресами в смт. Велика Багачка, м. Гадяч, м. Глобине, м. Зіньків, смт.Козельщина, смт. Котельва, смт. Машівка, смт. Оржиця, м. Пирятин, м. Решетилівка, смт. Семенівка, м. Хорол, смт. Чорнухи, смт. Чутове, смт. Шишаки, м.Горішні Плавні) ДК 021:2015-90919200-4 2240  

468 730, 00 грн. (чотириста шістдесят вісім тисяч сімсот тридцять грн. 00 коп.)

 

відкриті торги грудень 2019 р. Кошти ПФУ

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від  26.12.2019 р. Протокол № 168.

 

background Layer 1