Пропустити навігацію

Прес-реліз щодо результатів роботи органів Пенсійного фонду Полтавщини протягом 2019 року

Протягом 2019 року у пенсійній галузі області були запроваджені нові механізми надання послуг, напрацьовані сучасні методики і програми, зміцнені та модернізовані інформаційні ресурси і технічна база, спрямовані суттєві грошові потоки. На завершальному етапі централізації та оптимізації функціональних процесів на базі Головного управління відбулася ліквідація 13-ти об’єднаних управлінь Фонду та скорочення штатної чисельності працівників пенсійних установ.

Упродовж року в області забезпечено стабільне фінансування та своєчасну виплату пенсій для 431,6 тис. громадян пенсійного віку. Загальна сума коштів, які спрямовані для виплати пенсій мешканцям регіону, склала
16 млрд грн, що на 2,6 млрд грн більше, ніж за попередній рік.

За рік органами Пенсійного фонду області призначено 16,5 тис. нових пенсій, перераховано 20,3 тис. пенсій за заявами працюючих пенсіонерів.

На виконання положень законів України та постанов Кабінету Міністрів України проведено чотири автоматичні перерахунки пенсій. У результаті проведених перерахунків середній розмір трудової пенсії в регіоні на 1 січня 2020 року становить 2904,58 грн, що на 523,72 грн, або на 22% більше, ніж на 01.01.2018 року (2380,86 грн), та на 438,39 грн. більше у порівнянні з 1 січня 2019 року (2466,19 грн).

У складі загального контингенту пенсіонерів області налічується 22 тис. колишніх військовослужбовців, підвищення пенсій яких здійснювалося у три етапи протягом 2018-2019 років.

Якщо з 1 січня 2018 року на підставі урядового рішення від 01.03 2018 р. «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» колишнім військовослужбовцям було виплачено 50% суми підвищення пенсії, протягом 2019 року виплачувалося 75% суми підвищення, то з 1 січня 2020 року відповідно до урядової постанови від 24.12.2019 р. № 1088 «Деякі питання виплати пенсій окремими категоріям громадян» підвищення виплачується у повному обсязі. Внаслідок проведених перерахунків і підвищень середня виплата представників силових структур зросла за рік на 630 грн. і на 01.01.2020 р. досягла 5104 грн.

Однією з найважливіших функцій органів Пенсійного фонду України є облік застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Завдяки Реєстру застрахованих відбувається повна ідентифікація офіційно працевлаштованих осіб, а саме – накопичення, зберігання та автоматизована обробка інформації про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію), про набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування і нарахування та облік виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Як свідчить аналіз, кількість офіційно працевлаштованих осіб на Полтавщині упродовж минулого року збільшилася. Якщо на початок 2019 року їх налічувалося 416,5 тисяч, то за останніми статистичними даними, у листопаді стало на 4,1 тис. більше, тобто 420,6 тис. осіб.

За рік надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також платежів, адміністрування яких здійснює Пенсійний фонд України (страхові внески минулих років та платежі за доставку і виплату пільгових пенсій), становлять 6,6 млрд грн, що на
863,3 млн грн (на 15%) більше, ніж за 2018 рік.

Крім того, дала непогані результати наполеглива робота щодо погашення заборгованості з обов’язкових платежів до бюджету Фонду. Зокрема, заборгованість економічно-активних боржників зменшилась на 7,3 млн грн.

Одним із пріоритетних завдань, покладених на органи Фонду в минулому році, стало впровадження єдиних стандартів обслуговування громадян, забезпечення доступності при наданні послуг. Завдяки централізованій системі нарахування і виплати пенсій мешканці області почали обслуговуватися не лише в пенсійних установах на рівні району чи міста, а й безпосередньо в територіальних громадах, у центрах надання адміністративних послуг, у спеціальних агентських пунктах.

У рамках організації прийому за принципом “єдиного вікна” на Полтавщині створено 30 сервісних центрів, в яких прийом здійснюється щоденно, протягом дня, незалежно від адреси проживання пенсіонера. За рік профільними підрозділами надано близько 456 тис. послуг.

Найбільша увага при створенні сервісних центрів приділялася забезпеченню належних матеріально-технічних умов прийому громадян. Відтак на ремонтні роботи, придбання меблів, облаштування пандусів, створення інклюзивної інфраструктури, оновлення стендів у минулому році спрямовано близько 1,5 млн грн, завдяки чому проведено ремонт восьми приміщень відділів обслуговування громадян. Для установ Пенсійного фонду області протягом року придбано майже 300 одиниць сучасної комп’ютерної та оргтехніки на загальну суму близько 4 млн грн.

У найближчій перспективі задля покращення умов обслуговування громадян перед органами Фонду області стоїть завдання по введенню в дію системи електронної черги у всіх сервісних центрах як стаціонарно, так і дистанційно – через вебпортал електронних послуг Фонду. У грудні 2019 року область отримала 8 технічних комплектів формату «електронна черга», до складу яких входить термінал і спеціально налаштований телеекран. Вони встановлені в найбільших сервісних центрах Фонду області.

Поза межами територіальних управлінь обладнано 58 віддалених робочих місць працівників Фонду.

Продовжують активно розвиватися і дистанційні форми обслуговування. Завдяки порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, активними користувачами якого стали майже 41 тис. мешканців області, є можливість одержувати широкий спектр електронних послуг.

З серпня 2019 року почав функціонувати новий сервіс вебпорталу – призначення пенсії в «один дотик», що є першим етапом впровадження системи «Е-пенсія». Нова модель звернення громадян по призначення пенсії, як і всі попередні, спрощує взаємодію громадян з органами Пенсійного фонду, дозволяє скоротити витрати часу осіб, які звертаються за призначенням пенсії, зменшити паперовий документообіг, забезпечує максимально комфортні умови для отримання послуг. З часу впровадження сервісу в області отримано 21 електронне звернення за призначенням пенсії.

У рамках впровадження сучасних інформаційних та управлінських технологій, продовження процесу технічного переоснащення з вересня 2019 року в Головному управлінні розпочав роботу центр ретроконверсії – спеціальний структурний підрозділ, метою якого є переведення в електронну форму наявних в області паперових пенсійних справ. Загальна кількість таких справ становить майже 409 тисяч. Першочерговому скануванню підлягає понад 118 тис. документів пільгових категорій отримувачів.

Функціонування електронних пенсійних справ надає багато можливостей, серед яких – доступ пенсіонерів до матеріалів своєї пенсійної справи в будь-якому сервісному центрі чи на віддаленому робочому місці Пенсійного фонду України або через мережу Інтернет; надання послуг незалежно від місця проживання; наскрізний автоматизований контроль актуальності та достовірності документів, на підставі яких виплачуються пенсійні кошти тощо.

В області продовжується видача електронних пенсійних посвідчень, які є одночасно платіжною карткою та містять кваліфікований електронний підпис. На 1 січня 2020 року оформлено 1727 електронних пенсійних посвідчень усім категоріям пенсіонерів.

У числі запланованих на наступний рік завдань – переведення більшості послуг, пов’язаних з наданням пенсійного забезпечення і соціального страхування, в електронний формат. Крім того, дедалі більша увага приділятиметься приведенню приміщень Фонду до єдиних стандартів.

background Layer 1