Пропустити навігацію

Викривачі

Кожен з нас може розповісти про корупційний випадок

 

З нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією, який щорічно відзначається в світі 9 грудня з ініціативи ООН, пропонуємо інформацію, яка стане корисною в рамках підвищення рівня правової культур як для працівників органів Пенсійного фонду області, так і для відвідувачів.

Перш за все слід з’ясувати для себе, хто такий викривач.

Викривач – це людина, яка повідомляє про можливі факти корупції або пов’язані з нею порушення, передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі Закон). Викривачем може стати і небайдужий працівник установи, в якій відбулося порушення, і будь-яка інша особа з числа відвідувачів.

Запам’ятайте! Викривач – це не “стукач” і не “донощик”, а свідомий громадянин, який стоїть на варті суспільних інтересів.

Чи можна бути викривачем анонімно?

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону керівник відповідного органу вживає заходи щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

Які існують види викриття?

Внутрішнє викриття – це повідомлення особою про корупцію своєму начальнику або іншій особі у межах організації, яка може належним чином відреагувати на ситуацію.

При зовнішньому викритті інформація про корупцію передається за межі організації. Зовнішніми отримувачами інформації можуть бути спеціально уповноважені органи або особи, засоби масової інформації та громадські організації.

Як ставитися до поширення недостовірної інформації?

У тому разі, коли поширена інформація виявилася недостовірною, її повинна спростувати та установа, яка її поширила.

Чи можуть викривачі розраховувати на захист держави?

Закон «Про запобігання корупції» встановлює такі гарантії захисту викривачів, як заборона звільнення, переведення, переатестації, зміни умов праці тощо. Окрім того, заборона на звільнення чи примушення до звільнення через викривання, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи застосування з боку керівника або роботодавця інших негативних заходів впливу віднедавна розповсюджується не лише на викривача, а й на членів його сім’ї. У рамках захисту викривачів подбали також про те, що інформація про них може бути розголошена лише за їх згодою (за винятком випадків, встановлених законом).

Посадові і службові особи органів держави та місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права у разі виявлення чи одержання інформації про корупційне діяння повинні негайно письмово повідомити про це відповідні органи та вжити заходів в межах повноважень.

Чи може викривач претендувати на винагороду?

Право на винагороду мають викривачі корупційних злочинів, у яких сума хабара чи завданих державі збитків щонайменше в 5 тисяч разів більша за актуальну суму прожиткового мінімуму. Винагорода може сягати 10% від суми. Водночас винагорода не повинна перевищувати еквівалент 3 тисяч мінімальних заробітних плат, тобто бути не більшою за 12,5 мільйонів гривень.

Якщо викривачів одного й того ж корупційного правопорушення декілька, а також якщо їхні свідчення є доповненням одного факту, сума винагороди між ними розподіляється «з урахуванням важливості повідомленої ними інформації».

Сума винагороди виплачується з державного бюджету.

Як повідомити про корупцію?

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області https://www.pfu.gov.ua/pl/1174-povidomyty-pro-koruptsiyu

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

 +38 (044) 200-06-91; факс: +38 (044) 200-06-97;

https://nazk.gov.ua/report-corruption

background Layer 1