Пропустити навігацію

НАКАЗ №522 від 29.07.2020

Про стан виконання управлінням

по роботі з персоналом покладених

на структурний підрозділ завдань

 

У Головному управлінні поетапно здійснюються комплексні зміни щодо управління персоналом як невід’ємною частиною технологічного та інфраструктурного розвитку Пенсійного фонду України.

Протягом останніх років у пенсійній галузі були розроблені нові механізми надання послуг, суттєво модернізовані інформаційні ресурси і технічна база.

На виконання наказу Пенсійного фонду України від 29.10.2018 № 179 гранична чисельність працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області становить 900 штатних одиниць.

Як свідчить кількісно-якісний склад працівників Головного управління, на 01.07.2020 укомплектованість кадрами становить 96,8%, фактично працює 871 особа. У їх числі – 815 державних службовців, з них 89 (11%) – чоловіки, 726 осіб (89%) – жінки, а також 56 осіб, які є службовцями і робітниками (6,4% від загальної фактичної чисельності працівників). Вищу освіту мають всі державні службовці Головного управління.

Призначення на посади державних службовців здійснюється здебільшого за результатами конкурсного відбору. Якщо у ІІ кварталі п.р. через впровадження карантину проведення конкурсів в Головному управлінні було призупинено, то протягом І кварталу відбулося 8 конкурсів, для участі в яких подали заяви 44 особи, а взяли безпосередню участь – 32.

Протягом І півріччя п.р. на посади державних службовців категорії «В» призначено 16 осіб, з них за конкурсом – 12, що склало 75% від загальної кількості призначених за звітний період. За переведенням зайняли посади 4 особи, або 25% від загальної кількості призначених за звітний період. Призначень на посади категорії «Б» та інші посади недержавної служби в Головному управлінні не зафіксовано. Загальний коефіцієнт плинності кадрів протягом звітного періоду склав 2,3%.

У поточному році продовжувався процес підвищення кваліфікації працівників Головного управління. За півріччя пройшли професійне навчання 697 державних службовців. З них 690 осіб підвищили рівень професійної компетентності шляхом самоосвіти, що становить майже 100% визначеної потреби на 2020 рік.

Відповідно до постанови Пенсійного фонду України від 12.03.2020 № 4-1 «Про організацію проведення професійних тренінгів для державних службовців територіальних органів Пенсійного фонду України» проведені навчання державних службовців Головного управління внутрішніми тренерами.

Якщо за оновленою методикою професійні знання повинні отримати не менше 40% працівників галузі, то за результатами внутрішніх тренінгів у І півріччі в Головному управлінні досягнуто показника 50% (458 осіб, 440 з яких – державні службовці).

У рамках морального заохочення за бездоганну та ефективну службу у І півріччі п.р. у Головному управлінні 6 державних службовців нагороджені Почесною грамотою Пенсійного фонду України, 1 – нагрудним знаком «Знак пошани Пенсійного фонду України».

До дисциплінарних стягнень працівники Головного управління у звітному періоді не притягувалися.

Згідно з Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №921 (зі змінами), в Головному управлінні здійснюється відповідна робота з питань ведення персонального обліку військовозобов’язаних працівників і зберіганню документів, журналів щодо військового обліку. Інформація про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних на 01.01.2020 надана у щорічному звіті до міського військкомату та до Пенсійного фонду України.

За результатами перевірки щодо стану військового обліку військовозобов’язаних і призовників, проведеної представниками Полтавського об’єднаного військового комісаріату, зауважень та недоліків у Головному управлінні не виявлено.

Протягом півріччя фахівці по роботі з персоналом продовжували роботу щодо наповнення бази «Альфа. Бухгалтерія» даними з кадрового обліку працівників Головного управління та здійснювали постійну актуалізацію наявної інформації.

Впровадження європейських стандартів функціонування та надання послуг громадянам, сучасних інформаційних та управлінських технологій потребує якісного розвитку кадрового потенціалу, максимального використання технічних і технологічних можливостей. Тому в процесі реорганізації пріоритетним питанням залишається збереження найбільш кваліфікованих кадрів та всебічний розвиток ініціативи персоналу.

 

Зважаючи на викладене вище та з метою впровадження рішення колегії відповідно до протоколу від 28 липня 2020 року,

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Інформацію начальника управління по роботі з персоналом
    Пєскова Ю.О. взяти до відома.

 

  1. Начальнику управління по роботі з персоналом Пєскову Ю.О.:

2.1. Продовжити роботу щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

2.2. Організувати проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Головного управління.

2.3. Забезпечити виконання заходів, передбачених Порядком бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 №45 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №12).

 

  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник

Головного управління                                                       В. ТАРАТОРІН

background Layer 1