Пропустити навігацію

Про результати діяльності відділу внутрішнього аудиту за І квартал 2019 року

За І квартал 2019 року, відповідно до операційного плану діяльності з внутрішніх аудитів, відділом внутрішнього аудиту проведено 2 аудиторських дослідження, під час яких було виявлено 41 випадок не фінансових порушень та 102 випадки фінансових порушень на загальну суму 106,9 тис.грн.
Основними складовими порушень, які не мають фінансового характеру, є недотримання актів законодавства, розпорядчих документів щодо якості обслуговування громадян та норм пенсійного законодавства, які на розмір пенсій не вплинули. Із загальної суми фінансових порушень 98,9% (105,6 тис.грн.) складають порушення при нарахуванні заробітної плати, 1,2% (1,3 тис.грн.) склали порушення при призначенні пенсій. Відшкодовано 100% встановлених фінансових порушень та усунуто 90% порушень не фінансового характеру. Крім того, за результатами проведених контрольних заходів в попередніх роках, надійшло коштів в загальній сумі 0,5 тис.грн.
За результатами аудиторських досліджень надано 2 умовно-позитивних висновки. Підвідомчим управлінням надано 16 рекомендацій, спрямованих на усунення встановлених недоліків і порушень та вдосконалення конкретних напрямів діяльності. Об’єктами аудиту прийняті відповідні управлінські рішення та розроблено організаційні заходи щодо усунення порушень і недоліків.

background Layer 1