Пропустити навігацію

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ за 2019 рік

Організація проведення внутрішніх аудитів спрямовується на удосконалення системи внутрішнього контролю у діяльності головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області. За результатами аудитів проведених у 2019 році підготовлено і надано 66 рекомендацій стосовно підвищення рівня внутрішнього контролю (в тому числі 27 спрямованих на підвищення якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Фонду), з яких всі рекомендації прийняті до виконання. Станом на звітну дату 43 рекомендації виконано та по 23 рекомендаціях триває робота щодо їх виконання (термін виконання не настав). Усунуто 59% виявлених нефінансових порушень та 10% виявлених фінансових порушень.

background Layer 1