Пропустити навігацію

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО УСУНЕННЯ (МІНІМІЗАЦІЇ) КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ на 2019-2020 роки

План заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків

у діяльності головного управління Пенсійного фонду України

в Сумські області на 2019-2020 роки

№ з/п Корупційний ризик Пріоритетність корупційного ризику

(низька, середня, висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику Особи відповідальні за виконання заходу Очікувані результати
Управління персоналом та організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції
1 Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства середня 1.Проведення додаткових навчань, лекцій, семінарів, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до кожної посадової особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень постійно Кулібаба Ю.Б.,

керівники структурних підрозділів

Проведено заняття, тренінги, лекції, семінари
2.Забезпечити ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, з пам’яткою щодо дотримання вимог законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» в частині обов’язку передачі справ та майна, подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; обмежень, заборон після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави. протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення  Сайко Л.Ю.,

Кулібаба Ю.Б.

Ознайомлено з пам’яткою всіх працівників, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави
2 Недосконалість взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і відділом по роботі з персоналом в органі Фонду низька Перегляд існуючих процедур взаємодії між уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції і відділом по роботі з персоналом при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб’єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок

 

31.10.2019 Сайко Л.Ю., Кулібаба Ю.Б. Внесено зміни до організаційно – розпорядчого акту
Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту
3  

Недостатній контроль за станом відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень

 

середня Систематизувати заходи моніторингу повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень 30.09.2019 Заступники начальника ГУ, начальники управлінь,  Канівець Ю.О. Форми моніторингу затверджені розпорядчим актом
4 Недосконалість системи внутрішнього контролю за використанням коштів Пенсійного фонду України середня Змінити пріоритети при проведенні внутрішніх аудитів, перехід від орієнтації на виявлення фінансових порушень до здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, надання адміністративних послуг, здійснення контрольно-наглядових функцій, ступеня виконання і досягнення цілей тощо (у 2020 році частка таких аудитів повинна становити не менше 50% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів). 31.12.2020 Канівець Ю.О. Досягнуто показники у 2020 році не менше 50% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів
5 Недотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель висока 1.Використання під час визначення характеристик предметів закупівлі примірних сертифікатів у сфері публічних закупівель постійно Тендерний комітет,

 Кулібаба Ю.Б.

Дотримано передбачені законодавством процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, економія бюджетних коштів.
2.Застосування електронної системи публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких визначена замовником у відповідному розпорядчому акті та є меншою за вартість, встановлену абзацами другим та третім частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), крім випадків передбачених частиною другою статті 35 Закону постійно Тендерний комітет,

 Кулібаба Ю.Б

Застосовано електронну систему публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких визначена замовником у відповідному розпорядчому акті
background Layer 1