Пропустити навігацію

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ за І квартал 2020 року

На виконання Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік підрозділом внутрішнього аудиту проведений аудит ефективності виконання завдань структурними підрозділами головного управління щодо наповнення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО). За результатами планового аудиту надано 13 рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня внутрішнього контролю з питань достовірного, своєчасного наповнення та використання даних РЗО. Відповідальним за діяльність підрозділам головного управління рекомендовано розробити та запровадити механізм ефективної взаємодії з питань внесення змін (уточнень) даних РЗО, проведення перевірки відповідності інформації в сформованих анкетах на зміну (уточнення) відомостей, даних персональних облікових карток ЗО РЗО поданим первинним документам заявників та забезпечити усунення розбіжностей, забезпечити дієвий внутрішній контроль за якісним заповненням анкет застрахованих осіб з долученням необхідних первинних документів.

Спеціалістами підрозділу внутрішнього аудиту проведено 3 моніторинги врахування аудиторських рекомендацій та стану усунення фінансових порушень, що були виявлені за результатами аудиторських досліджень минулих років. З початку 2020 року усунено 59 фінансових порушень на загальну суму 170,8 тис. грн., в тому числі 44 порушення, що не призвели до втрат, на загальну суму 109,5 тис. грн., та 15 порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму 61,3 тис. грн.

background Layer 1