Пропустити навігацію

БЮДЖЕТ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2020 РІК

Бюджет

 головного управління Пенсійного фонду України

в Сумській області

на 2020 рік

Залишок власних коштів на початок року 0,00
Доходи:  
власні доходи, усього* 697 554,7
у тому числі:  
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком №1 виробництва, робіт, профісій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 65 091,9
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком №2 виробництва, робіт, профісій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 37 492,8
  кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фнду України, та інші власні доходи 3 817,1
  кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 2 696,4
  сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиног внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхувння» 588 456,5
Усього власних доходыв з урахуванням залишку* 697 554,7
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплат пенсії, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких: 3 734 441,5
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплата пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами 3 077 290,6
  покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України 650 053,6
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 7 097,3
Усього доходів* 4 431 996,2
Видатки:  
за рахунок власних доходів, усього 8 716 378,6
у тому числі на:        
  пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 8 271 698,1
  виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 57 389,2
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 182 573,7
  виплата щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» 1 999,2
  пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 2 696,4
  розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівковою виплати пенсії та грошової допомоги 3 318,4
  фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 143 321,7
  оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи 53 381,9
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: 3 084 387,9
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 7 097,3
  оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 14 667,7
УСЬОГО ВИДАТКІВ 11 800 766,5
Залишок власних коштів на кінець року 3 497,3
Перевищення доходів над видатками(+), видатків над доходами (-) -7 372 267,6
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат 7 372 267,6

* Крім надходження суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообовязкове державне пенсійне страхування

background Layer 1