Пропустити навігацію

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ за І півріччя 2020 р.

Виконання плану заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків

у діяльності головного управління Пенсійного фонду України

в Сумські області за 1 півріччя 2020 року

з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику

(низька, середня, висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Стан виконання

Управління персоналом та організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1

Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства

середня

1.Проведення додаткових навчань, лекцій, семінарів, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до кожної посадової особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень

постійно

Протягом 1 півріччя 2020 року головним управліннями проведено 40 семінарів, тренінгів, нарад, лекцій з питань антикорупційного законодавства на теми: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Заходи врегулювання конфлікту інтересів»; «Правила заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції до чергового етапу електронного декларування», «Порядок використання електронного цифрового підпису при заповненні електронної декларації», «Про черговий етап подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави за 2019 рік»; «Про корупційні і пов’язані з корупцією правопорушення. Конфлікт інтересів» тощо, надано 684 консультацій.

Упродовж звітного періоду 386 державних службовців головного та підвідомчих управлінь пройшли навчання та підвищення кваліфікації в тому числі і онлайн – курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», «Декларуй доброчесно 2020!».

Проведено тренінг на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», присутніх 73 державних службовців по закінченню тренінгу успішно пройшли тестування.

2.Забезпечити ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, з пам’яткою щодо дотримання вимог законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» в частині обов’язку передачі справ та майна, подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; обмежень, заборон після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави.

протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення

Забезпечено ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, з пам’яткою щодо дотримання вимог законів «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» в частині обов’язку передачі справ та майна, подання декларацій за період не охоплений раніше поданими деклараціями; обмежень, заборон після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави. Так у звітному періоді 11 осіб припинили діяльність, пов’язаної з виконанням функцій держави.

2

Недосконалість взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і відділом по роботі з персоналом в органі Фонду

низька

Перегляд існуючих процедур взаємодії між уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції і відділом по роботі з персоналом при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб’єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок

до 31.10.2019

Наказом головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області «Про організацію перевірки факту подання декларації та проведення спеціальних перевірок в головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області» від 04.10.2019 №180 визначено механізм взаємодії між уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання корупції і службами управління персоналом органів Фонду при здійснені контролю за своєчасністю подання суб’єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок. У звітному періоді спец перевірки не проводились, перевірено 14 декларацій суб’єктів декларування, які претендують на зайняття посад пов’язаних з виконанням функцій держави, здійснено 14 перевірок згідно Закону України «Про очищення влади».

Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту

3

Недостатній контроль за станом відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень

середня

Систематизувати заходи моніторингу повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень

30.09.2019

Щокварталу відділом фінансового аудиту управління внутрішнього аудиту проводиться аналіз повноти відшкодування виявлених ході проведення контрольних заходів незаконних витрат та усунення порушень.

Протягом І півріччя 2020 року за результатами 3 аудиторських досліджень встановлено 43 нефінансових порушень та 4 проблеми у функціонуванні внутрішнього контролю, термін усунення яких не настав.

З початку 2020 року усунено 59 фінансових порушень на загальну суму 170,8 тис.  грн., які були виявлені під час аудитів в минулих періодах, з яких 44 порушення, що не призвели до втрат, на загальну суму 109,5 тис. грн. та 15 порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму 61,3 тис. грн.

Крім того, за результатами інших контрольних заходів, проведених в І півріччі 2020 року, виявлено порушень у загальній сумі 17,9 тис. грн. Із загальної суми фінансових порушень кошти в загальному розмірі 0,1 тис. грн. не підлягають відшкодуванню, оскільки є видатками минулого бюджетного року, решта порушень в сумі 17,8 тис. грн. усунено.

Протягом І півріччя 2020 року до бюджету Фонду відшкодовано 2,4 тис. грн. переплати пенсійних коштів.

4

Недосконалість системи внутрішнього контролю за використанням коштів Пенсійного фонду України

середня

Змінити пріоритети при проведенні внутрішніх аудитів, перехід від орієнтації на виявлення фінансових порушень до здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, надання адміністративних послуг, здійснення контрольно-наглядових функцій, ступеня виконання і досягнення цілей тощо (у 2020 році частка таких аудитів повинна становити не менше 50% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів).

31.12.2020

Забезпечено зміну пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів від орієнтації на виявлення фінансових порушень до здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, ступеня виконання і досягнення цілей.

До зведеного операційного плану проведення внутрішніх аудитів на 2020 рік 100% включено проведення аудитів операційних процесів. Частка аудитів оцінки ефективності виконання завдань у 2020 році становить 42,9% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів.

5

Недотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель

висока

1.Використання під час визначення характеристик предметів закупівлі примірних сертифікатів у сфері публічних закупівель

постійно

Закупівля товарів, робіт і послуг у головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). З урахуванням вимог Закону, в установленому порядку забезпечується оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України. Протягом 1 півріччя 2020 року укладено 164 договори на загальну суму 9373,5 тис. грн. За звітний період в електронній системі проведено 12 процедур на очікувану вартість 10363,8 тис. грн. За результатами завершених процедур укладено 16 договорів на суму 8531,6 тис. грн., економія склала 1371,1 тис. грн. Відповідно до абзацу 5 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» оприлюднено 51 договорів, укладений без використання електронної системи закупівель на суму 791,9 тис.грн.

2.Застосування електронної системи публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких визначена замовником у відповідному розпорядчому акті та є меншою за вартість, встановлену абзацами другим та третім частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), крім випадків передбачених частиною другою статті 35 Закону

постійно

background Layer 1