Пропустити навігацію

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ за 9 місяців 2020 року

На виконання Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік підрозділом внутрішнього аудиту проведено 5 планових внутрішніх аудитів. За результатами аудитів надано 64 рекомендації, спрямовані на підвищення рівня внутрішнього контролю щодо достовірним, своєчасним наповнення та належним використання даних реєстру застрахованих осіб, удосконалення організації роботи головного управління та підвищення рівня внутрішнього контролю щодо організації прийому осіб, які звертаються до головного управління зі зверненнями, дотримання законодавчих та нормативно-правових актів при здійсненні призначення, проведенні перерахунків та виплати пенсій, веденні господарських операцій, обліку матеріальних цінностей та здійсненні публічних закупівель, удосконалення організації роботи головного управління щодо забезпечення функціонування та захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи ПФУ. Термін виконання 36 рекомендацій не настав, повністю виконано 51 рекомендацію, в т.ч. 23 рекомендації, надані за результатами аудитів у попередньому році.

Спеціалістами підрозділу внутрішнього аудиту виявлено 7 недоліків (проблем) в організації та функціонуванні операційних процесів, в т.ч.

4 — в функціонуванні внутрішнього контролю за станом наповнення реєстру застрахованих осіб, у взаємодії підрозділів управління обслуговування громадян з відділами з питань виплати пенсій щодо розгляду звернень громадян та надання якісних відповідей на них; взаємодії між управлінням застосування пенсійного законодавства та управлінням обслуговування громадян при призначенні пенсій; взаємодії між управлінням обслуговування громадян та управлінням контрольно-перевірочної роботи при перевірці відомостей під час призначення пенсій;

1 — використання і збереження активів;

1 — щодо надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;

1 — щодо правильності ведення бухгалтерського обліку.

Станом на 01.10.2020 усунено 5 недоліків (проблем), в т.ч. 2 недоліки (проблеми), виявлені в ході аудитів поточного року в функціонуванні системи внутрішнього контролю, та 3 недоліки (проблеми), виявлені під час аудитів, проведених в 2019 році.

За результатами проведених аудитів було виявлено 68 нефінансових порушень, усунено 15, по 35 триває робота з їх усунення, 18 не підлягають усуненню (сплив термін). Виявлено 72 фінансових порушення, що не призвели до втрат, на загальну суму 83,6 тис. грн., які станом на 01.10.2020 усунено в повному обсязі. Також в поточному році усунено 59 порушень на загальну суму 170,8 тис.  грн., які були виявлені під час аудитів в минулих періодах. За результатами інших контрольних заходів усунено 21,5 тис. грн. виявлених фінансових порушень, у т.ч. 17,8 тис. грн., або 100% порушень фінансово-господарської діяльності, виявлених контрольними заходами протягом 9 місяців 2020 року, та відшкодовано 3,7 тис. грн. переплати пенсійних коштів, виявленої за результатами контрольної перевірки у 2017 році.

background Layer 1