Пропустити навігацію

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ за 2020 рік

На виконання Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік підрозділом внутрішнього аудиту проведено 7 планових внутрішніх аудитів. За результатами аудитів надано 93 рекомендації, спрямовані на підвищення рівня внутрішнього контролю щодо достовірним, своєчасним наповнення та належним використання даних реєстру застрахованих осіб, удосконалення організації роботи головного управління та підвищення рівня внутрішнього контролю щодо організації прийому осіб, які звертаються до головного управління зі зверненнями, дотримання законодавчих та нормативно-правових актів при здійсненні призначення, проведенні перерахунків та виплати пенсій, веденні господарських операцій, обліку матеріальних цінностей та здійсненні публічних закупівель, удосконалення організації роботи головного управління щодо забезпечення функціонування та захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи ПФУ, організації роботи по надходженню власних коштів до бюджету ПФУ, повноти та своєчасності направлення підприємствам до відшкодування розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, реалізації заходів,  спрямованих на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення, скорочення обсягів заборгованості по платежах, правильності ведення обліку та списання переплат пенсійних коштів, ефективності роботи з їх стягнення. Термін виконання 29 рекомендацій не настав, повністю виконано 87 рекомендацій, в т.ч. 23 рекомендації, надані за результатами аудитів у попередньому році.

Спеціалістами підрозділу внутрішнього аудиту виявлено 11 недоліків (проблем) в організації та функціонуванні операційних процесів, в т.ч.

8 — в функціонуванні внутрішнього контролю за станом наповнення реєстру застрахованих осіб, у взаємодії підрозділів управління обслуговування громадян з відділами з питань виплати пенсій щодо розгляду звернень громадян та надання якісних відповідей на них; взаємодії між управлінням застосування пенсійного законодавства та управлінням обслуговування громадян при призначенні пенсій; взаємодії між управлінням обслуговування громадян та управлінням контрольно-перевірочної роботи при перевірці відомостей під час призначення пенсій, щодо відшкодування переплат пенсійних коштів та інші;

1 — використання і збереження активів;

1 — щодо надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;

1 — щодо правильності ведення бухгалтерського обліку.

Станом на 01.01.2021 усунено 7 недоліків (проблем), в т. ч. 4 – в функціонуванні системи внутрішнього контролю, 1 недолік (проблему) щодо використання і збереження активів, 1 недолік (проблему) правильності ведення бухгалтерського обліку та 1 – надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій. Термін усунення 4 недоліків (проблем) не настав.

За результатами проведених аудитів було виявлено 78 нефінансових порушень, усунено 50, по 19 триває робота з їх усунення, 9 не підлягають усуненню (сплив термін). Виявлено 137 фінансових порушень на загальну суму 219,0 тис. грн., усунено 141 порушення на загальну суму 341,5 грн., в т.ч. 82 порушення, виявлені аудитами поточного року, на загальну суму 170,7 тис. грн. та 59 порушень минулого періоду на загальну суму  170,8 тис. грн. За результатами інших контрольних заходів усунено 22,8 тис. грн. виявлених фінансових порушень, у т.ч. 17,8 тис. грн., або 100% порушень фінансово-господарської діяльності, виявлених контрольними заходами в 2020 році, та відшкодовано 4,9 тис. грн. переплати пенсійних коштів, виявленої за результатами контрольної перевірки у 2017 році.

 

background Layer 1