Пропустити навігацію

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ за І півріччя 2021 року

На виконання Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік підрозділом внутрішнього аудиту проведені аудити стану дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів під час використання коштів на оплату праці в головному управлінні та стану організації контролю за дотриманням законодавчих та нормативно-правових актів при здійсненні призначення, перерахунків, виплати пенсій та обслуговуванні громадян. За результатами планових аудитів надано 26 рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня внутрішнього контролю за операційними процесами з питань оплати праці, призначення, проведення перерахунків та виплати пенсій, обслуговування громадян.

Протягом І півріччя 2021 року проведено 3 моніторинги врахування аудиторських рекомендацій, повністю виконано 40 рекомендацій, в т.ч. 29 рекомендацій, які були надані за результатами аудитів у попередньому році, та 11 рекомендацій, наданих в поточному році, по 2 рекомендаціях досягнуто результативність, термін виконання 15 рекомендацій не настав.

За результатами проведених в І півріччі 2021 року 2 аудиторських досліджень встановлено 129 нефінансових порушень, з яких 97 не можуть бути виправлені, оскільки минув термін їх усунення, усунено 39 порушень, в т.ч. 19 нефінансових порушень, що були встановлені під час аудитів в минулому році, та 20 порушень, встановлених в поточному році, по 12 термін усунення не настав.

За результатами проведених в І півріччі 2021 року аудитів виявлено 14 фінансових порушень на загальну суму 36,2 тис. грн. Усунено 66 фінансових порушень на загальну суму 78,7 тис. грн., з яких 11 порушень поточного року на загальну суму 30,3 тис. грн. та 55 порушень минулого періоду на загальну суму 48,3 тис. грн.

background Layer 1