Пропустити навігацію

Звіт про кількісний склад державних службовців станом на 01.07.2019 року

Подають

Терміни подання

Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації – Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям

Не пізніше 07 числа місяця, наступного за звітним періодом

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – Нацдержслужбі

Не пізніше 14 числа місяця, наступного за звітним періодом

Територіальні органи – державному органу вищого рівня

Не пізніше 07 числа місяця, наступного за звітним періодом

Державні органи – Нацдержслужбі

Не пізніше 14 числа місяця, наступного за звітним періодом

Респондент:

Найменування Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області ______________________________________________________________________________________________________________________________ Місцезнаходженняи 40009, м. Суми, вул. Пушкіна,1 _________________________________________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу)

Розділ І. Кількіcний склад державного органу

№ рядка

Складова структури органу виконавчої влади

Кількість посад державної служби за штатним розписом

 з них за категоріями посад

Інші посади (недержавної служби) за штатним розписом

Кількість вакантних посад державної служби

 з них за категоріями посад

Інші вакантні посади (недержавної служби)

Фактична чисельність працюючих державних службовців

 з них за категоріями посад

Облікова кількість державних службовців

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Для державних органів (у т.ч. суди)

2

Територіальні органи

673

 

84

589

27

102

 

11

91

13

571

 

73

498

642

Розділ II. Кількість призначених та звільнених державних службовців

№ рядка

Складова структури органу виконавчої влади

Кількість державних службовців, призначених за звітний період (осіб)

 з них за категоріями посад

у тому числі

Кількість державних службовців, звільнених за звітний період (осіб)

 з них за категоріями посад

на конкурсній основі (з графи 3)

 з них за категоріями посад

за переведенням (з графи 3)

 з них за категоріями посад

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Для державних органів (у т.ч. суди)

3

Територіальні органи

446

 

63

383

356

 

16

340

90

 

47

43

13

 

3

10

在线Windows XP模拟器在网络浏览器中运行,其操作模仿操作系统。你可以用它来恶作剧。

background Layer 1