Пропустити навігацію

Результати діяльності підрозділів контрольно – перевірочної роботи за I півріччя 2019 року.

Одним з основних завдань Пенсійного фонду України є контроль за дотриманням законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати страхових внесків, достовірністю поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, цільовим використанням коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного грошового утримання суддям у відставці. Ці завдання реалізуються підрозділами контрольно – перевірочної роботи в області шляхом проведення перевірок.

Найбільшу питому вагу (82,1%) у контрольних заходах займають перевірки обґрунтованості документів, які подані для визначення права на пенсію або впливають на її розмір. Із проведених 2752 таких перевірок наявні порушення у 691 або майже у кожній четвертій, за наслідками яких виявлено 44 переплати пенсій та 38 недоплат, у 609 випадках упереджено призначення (перерахунок) пенсій за недостовірними даними.

Із проведеного 591 контрольного заходу з питань правильності нарахування, обчислення та сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів до Пенсійного фонду, а також достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб на планові перевірки припадає 18, позапланові, у зв’язку з припиненням діяльності – 99, достовірності поданих документів до реєстру застрахованих осіб – 474. Питома вага таких перевірок, по яких виявлені порушення, становить 89,3% (528), і внесено приписи страхувальникам для усунення порушень. За результатами перевірок донараховано страхових внесків: з позитивним значенням –  3397,34 грн., з негативним значенням – 1955,07 грн., застосовано 13 штрафних санкцій на суму 37733,64 грн., які сплачено до бюджету Фонду в повному обсязі. Також, по 468 особах встановлено факти завищення сум заробітної плати, відображеної в відомостях поданих до реєстру застрахованих осіб, яка не відповідає даним бухгалтерського обліку на загальну суму 104081,82 грн. та заниження – 1068535,92 грн., по 1632 – не вірно відображено інші відомості по застрахованих особах, з них 114 – спецстаж для призначення пенсій за віком на пільгових умовах та 1518 – РНОКПП та інше.

Важливою ділянкою роботи управління є контроль за цільовим та ефективним використанням коштів Пенсійного фонду. Протягом звітного періоду здійснено 2 перевірки з даного питання, в ході контрольних заходів перевірено 209 поштових відділень на предмет своєчасності доставки і виплати пенсій (допомог) та субсидій. За результатами яких в 78 поштових відділеннях всього виявлено 389 порушень, з них: 376 недотримання вимог п. 1.6, п. 5.3, п.5.11 та 6.1. Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку в частині підчисток, виправлень у датах виплатних документів, проставлення дати отримання пенсії листоношею, відсутності відображення у розрахункових частинах виплатних відомостей дат і сум, списання виплачених коштів протягом дня та з початку місяця, наявності підписів контролюючої особи виплатного об’єкта та відбитків календарних штемпелів; 1 – вимог п. 1.9. Інструкції щодо виплати пенсій на загальну суму 4199,08 грн. до раніше встановленої дати; 4 – вимог п.5.3. Інструкції виплати пенсій після смерті пенсіонерів стороннім особам на загальну суму 10468,46 грн., які в повному розмірі повернуто на рахунок Фонду; 8 – вимоги частини 31.1 статті 31 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 05 квітня 2001 року № 2346 в частині терміну повернення ініціатору невиплачених 8 переказів після закінчення терміну зберігання в сумі 8756,57 грн. За порушення строків виконання доручення клієнта на переказ, нараховано пеню в сумі 239,36 грн., сплачено коштів у поточному році – 173,56 грн., залишок несплачених коштів на 01.07.2019 склав 65,80 грн. Окрім того, працівниками Фонду в області в порушення вимог п.1.8 Інструкції невірно визначено місце виплати пенсій (допомог) за формою В3-М.

За наслідками перевірок цільового використання коштів установами (закладами), де особи перебувають на повному державному утриманні та виплати пенсій через поточні рахунки пенсіонерів в установі банку, порушень не встановлено.

Заступник начальника управління

контрольно – перевірочної роботи –

начальник відділу організації та координації

контрольно – перевірочної роботи                                                     Л. БЄЛОВА

background Layer 1