Пропустити навігацію

ПЛАН РОБОТИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2019 РІК

Кроки

Обґрунтування

Відповідальні за виконання

Строк

Індикатор виконання

Очікувані результати

ПРІОРИТЕТ I

Забезпечення європейських стандартів

функціонування та надання послуг органами Пенсійного фонду України в області

Мета 1

Підвищення продуктивності та якості обслуговування громадян

1.Забезпечення уніфікації стандартів прийому та обслуговування громадян в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області (далі – Головне управління)

необхідність підвищення якості обслуговування громадян

Лучковська Л. Г.,

Андросюк Л. М.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

згідно окремого плану

опрацьовано відповідні інформаційні матеріали та впроваджено при здійсненні обслуговування громадян;

реалізовано заходи щодо поліпшення умов обслуговування громадян, у тому числі ремонтні роботи

підвищення якості обслуговування громадян

2. Впровадження електронної системи керування прийомом громадян з урахуванням контролю часу та якості обслуговування

потреба у скороченні часу на відвідування Головного управління, прогнозуванні часу відвідування

Трибощук О. В.,

Лучковська Л. Г.,

Волдинер О. Д.,

Андросюк Л. М.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

після надходження відповідного програмного забезпечення

забезпечено використання програмного забезпечення для дистанційного запису на прийом, самостійного вибору дати та часу прийому, друку квитанції із зазначенням дати, часу прийому, висвітлення на електронних табло системи керування чергою відповідної інформації

попереджено утворення черг в Головному управліні, чітко визначено час та тривалість відвідування

3. Забезпечення можливості для звернення про призначення (перерахунок) пенсії за принципом одне відвідування

необхідність скоротити кількість відвідувань головного управління, зменшити тривалість розгляду заяв

Трибощук О. В.,

Лучковська Л. Г.,

Волдинер О. Д.,

Андросюк Л. М.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

після прийняття відповідного нормативного акту

забезпечено використання програмного забезпечення для подання заяви про призначення (перерахунок) пенсії через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, прикріплення необхідних електронних копій документів

можливість дистанційного подання документів для призначення (перерахунку) пенсій з необхідністю один раз відвідати Головне управління
4. Створення електронних пенсійних справ шляхом переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд

Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 672-р

Трибощук О. В.,

Лучковська Л. Г.,

Волдинер О. Д.,

Андросюк Л. М.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

протягом строків, визначених Пенсійним фондом України, та після отримання програмного забезпечення

впроваджено програмне забезпечення щодо створення електронних пенсійних справ шляхом переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд, визначено потребу в апаратному забезпеченні, розпочато переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд

забезпечено створення технології обслуговування з доступом до пенсійної справи незалежно від місця звернення з можливістю автоматизованого контролю обгрунтованості здійснення пенсійних виплат

5. Продовження створення віддалених робочих місць з обслуговування громадян на базі об’єднаних територіальних громад, місцевих органів влади, надання всіх послуг на віддалених робочих місцях

наближення послуг до осіб, які проживають у віддалених населених пунктах

Трибощук О. В.,

Лучковська Л. Г.,

Андросюк Л. М.,

Яковчук А. І.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

протягом року

збільшення кількості територіальних громад, місцевих органів влади, в яких створені віддалені робочі місця, створено та впроваджено технологію надання всіх послуг на віддалених робочих місцях

розширення переліку пунктів обслуговування громадян, підвищення якості обслуговування громадян

6. Забезпечення архітектурної доступності до адміністративних приміщень Головного управління, де здійснюється прийом громадян, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

необхідність забезпечення архітектурної доступності, відповідність Державним будівельним нормам

Лучковська Л. Г.,

Яковчук А. І.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

протягом року,

контроль щокварталу

наявність в адміністративних приміщеннях архітектурної доступності, де здійснюється прийом громадян

забезпечення належних умов для прийому громадян з особливими потребами

Мета 2

Зміцнення та модернізація інформаційних ресурсів і технічної бази, підвищення ефективності системи управління

 

1. Впровадження та тестування системи аналітики та звітності з використанням концепцій, технологій та програмних засобів аналізу первинних даних та візуалізації результатів для підтримки рішень

 

необхідність побудови достовірних поточних та прогнозних даних щодо стану системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування

Трибощук О. В.,

Лучковська Л. Г.,

Волдинер О. Д.,

Радчук С.І.

після надходження відповідного програмного забезпечення

впроваджено та проведено тестування програмного забезпечення для реалізації моделі актуарних розрахунків, фінансової моделі показників бюджету, що побудована на первинних даних, створення системи звітності та аналізу

наявна оперативна інформація щодо фінансового стану Головного управління

 

2. Впровадження системи електронного документообігу

 

необхідність впровадження документування управлінської діяльності в електронній формі

Трибощук О. В.,

Лучковська Л. Г.,

Волдинер О. Д.,

Яковчук А. І.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

після надходження відповідного програмного забезпечення

забезпечено використання програмного забезпечення щодо формування, використання та контролю документів в електронній формі, накладання електронного цифрового підпису на документи

здійснюється використання системи електронного документообігу в Головному управлінні

3. Забезпечення електронного обміну документами з виплати пенсій

Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 672-р

Трибощук О. В.,

Лучковська Л. Г.,

Волдинер О. Д.,

Андросюк Л.М.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

після надходження відповідного програмного забезпечення

забезпечено використання програмного забезпечення щодо електронного обміну документами з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, формування в електронному вигляді документів для переказу пенсій за кордон пенсіонерам, яким пенсії призначені на виконання міжнародних угод, виплати аліментів та інших утримань, що проводяться з пенсій, залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді

документи для виплати пенсій формуються виключно в електронному вигляді

4. Оновлення парку апаратних засобів автоматизованих робочих місць

необхідність забезпечення належних умов роботи з обслуговування громадян

Трибощук О. В.,

Лучковська Л. Г.,

Волдинер О. Д.

грудень

оновлено парк апаратних засобів автоматизованих робочих місць не менше ніж на 10%

оновлено парк апаратних засобів

Мета 3

Розвиток інфраструктури системи кіберзахисту

1. Забезпечення розгортання модернізованої комплексної системи захисту інформації Інформаційно-телекомунікаційної системи Головного управління

Закон України Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Лучковська Л. Г.,

Волдинер О. Д.

протягом року

комплексна система захисту інформації функціонує в Головному управлінні

розгорнуто модернізовану комплексну систему захисту інформації

Мета 4

Вдосконалення організаційної структури, системи комплектування та підвищення кваліфікаційної підготовки персоналу

1. Оптимізація функціональних процесів та скорочення чисельності працівників Головного управління

 

Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпоряд-женням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 672-р; постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня

2018 р. № 628

Яковчук А. І.

квітень

проведено оптимізацію функціональних процесів у Головному управлінні

оптимізовані функціональні процеси, скорочена відповідна кількість працівників

2. Організація проведення професійного навчання державних службовців Головного управління

 

Закон України Про державну службу

Яковчук А. І.

протягом року відповідно до затверджених графіків

забезпечено підвищення рівня професійної компетентності не менше 30% державних службовців Головного управління відповідно до визначених потреб

підвищено рівень професійної компетентності державних службовців Головного управління

 

3. Забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Головного управління

 

Закон України Про державну службу

Яковчук А. І.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

IV квартал

ознайомлено 100 % державних службовців Головного управління, які підлягали оцінюванню, з висновками щодо результатів оцінювання службової діяльності

результати оцінювання службової діяльності затверджені наказом Головного управління;

результати оцінювання службової діяльності керівників територіальних управлінь та їх заступників затверджені наказом Пенсійного фонду України

Мета 5

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності, підвищення

рівня довіри населення до органів Пенсійного фонду України у Волинській області

 

1.Забезпечення оперативного висвітлення питань діяльності Пенсійного фонду України в засобах масової інформації, на інформаційній сторінці веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, єдиному державному веб-порталі відкритих даних, інформаційних стендах тощо

 

Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Трибощук О. В.,

Лучковська Л. Г.,

відділ організаційно-інформаційної роботи,

керівники структурних підрозділів Головного управління

протягом року

відсутні порушення вимог нормативно-правових та розпорядчих актів щодо строків оприлюднення інформації

поінформованість громадян про діяльність Головного управління

2. Забезпечення участі регіональних ЗМІ в прес-турах Пенсійного фонду України щодо запровадження нових сервісів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України

поінформованість громадян

Трибощук О. В.,

відділ організаційно-інформаційної роботи,

керівники структурних підрозділів Головного управління

травень

участь регіональних ЗМІ в прес-турах

поінформованість громадян про отримання послуг через електронні сервіси Пенсійного фонду України

4. Забезпечення дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запитів)

Закон України Про доступ до публічної інформації

Трибощук О. В.,

Лучковська Л. Г.,

керівники структурних підрозділів Головного управління

протягом року

відсутність порушень строків та порядку розгляду запитів на інформацію, інших порушень законодавства про інформацію

забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації

ПРІОРИТЕТ ІІ

Своєчасне призначення, перерахунок та здійснення пенсійних виплат, забезпечення додержання пенсійного законодавства

Мета 1

Забезпечення своєчасного призначення пенсій, проведення перерахунків та виплати пенсій

  1. Забезпечення проведення призна­чення (перерахунків) пенсій у зв’язку із змінами у законод­австві та за заявами у строки, визначені законодавством

виконання законодавства про пенсійне забезпечення

Трибощук О. В.,

Лучковська Л. Г.,

Андросюк Л. М.,

Волдинер О. Д.,

постійно

відсутні порушення строків призначення (перерахунків) пенсій

своєчасність проведення призначення (перерахунків) пенсій

  1. Забезпечення контролю за своєчасністю і повнотою взяття на облік та виплатами пенсій внутрішньо переміщеним особам

необхідність контролю обгрунтованості здійснення виплат, додержання строків поновлення виплати пенсій

Лучковська Л. Г.,

Андросюк Л. М.,

управління з питань виплати пенсій

щомісячно

впроваджено технологію щомісячного контролю обгрунтованості здійснення виплат, додержання строків поновлення виплати пенсій

забезпечено контроль за своєчасністю і повнотою взяття на облік та виплатами пенсій внутрішньо переміщеним особам

  1. Забезпечення своєчасного фінансування пенсійних виплат

Закон України “Про загально­обов’язкове державне пенсійне страхування”

Трибощук О. В.,

Радчук С. І.

щомісячно з 1 по 25 число

відсутні порушення строків виплати пенсій

своєчасна виплата пенсії

  1. Забезпечення своєчасної виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в області

міжнародні договори з питань пенсійного забезпечення

Трибощук О. В.,

Андросюк Л. М.,

Радчук С. І.,

управління з питань виплати пенсй

щокварталу

відсутні порушення строків виплати пенсій

своєчасна виплата пенсій громадянам України, які проживають за кордоном, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в області

Мета 2

Забезпечення правильності застосування законодавства у сфері пенсійного забезпечення

1. Здійснення моніторингу судової практики з актуальних питань діяльності у справах за участю органів Пенсійного фонду України

 

необхідність урахування правових висновків судів при застосуванні пенсійного законодавства, обґрунтуванні правової позиції в суді

Лучковська Л. Г.,

Лисюк О. В.

протягом року

підготовлено не менше двох оглядів судової практики на рік

підвищення якості представлення інтересів Головного управління

2. Забезпечення використання автоматизованого обліку судових справ про пенсійне забезпечення та інформації про стан виконання ухвалених у справах судових рішень з можливістю формування на його основі реєстру судових рішень, виплата за якими не проведена, з підтриманням інформації в актуальному стані

 

необхідність забезпечення оперативного одержання інформації про стан судових справ про пенсійне забезпечення та виконання судових рішень, з метою їх моніторингу та формування за потреби реєстрів судових рішень за окремими категоріями справ

Лучковська Л. Г.,

Волдинер О. Д.,

Лисюк О. В.

після надходження відповідного програмного забезпечення

забезпечено використання автоматизованого обліку інформації про розгляд судами справ щодо пенсійного забезпечення та стан виконання ухвалених судових рішень

впровадження ефективної інформаційної системи щодо стану розгляду судами справ про пенсійне забезпечення та виконання судових рішень, ухвалених за цими справами

 

3. Забезпечення представлення інтересів Головного управління в судах: підготовка та подання в установлені строки адміністратив­них позовів, відзивів на позовні заяви, апеляційних та касаційних скарг, оскарження в апеля­ційному та касацій­ному порядку рішень, постановлених з порушенням законодавства

 

необхідність ефективного захисту інтересів Головного управління в судах при розгляді справ за його участю

Лисюк О. В.,

Андросюк Л. М.,

Радчук С. І.

в міру потреби

забезпечено своєчасну підготовку та подання до судів процесуальних документів у справах, де Головне управління і визначене позивачем, відповідачем, третьою особою

забезпечено представлення інтересів Головного управління в судах

 

4. Проведення перевірок стану організації правової роботи

 

необхідність виявлення недоліків в організації правової роботи та безпосереднього надання практичної допомоги

Лисюк О. В.

за окремим планом

проведено перевірки, складено довідки за результатами перевірок

підвищено рівень правової роботи, усунуті недоліки та передумови можливих порушень, надана практична допомога

 

5.Здійснення перегляду актів Головного управління з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства

 

відповідність розпорядчих актів Головного управління в області вимогам законодавства

Лисюк О. В.,

керівники структурних підрозділів Головного управління

протягом року

затвердження висновку за результатами перегляду актів Головного управління

у розпорядчих актах Головного управління відсутні норми, що суперечать Конституції України та законам України, указам Президента України та постановам Верховної Ради України, актам Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам

ПРІОРИТЕТ ІІІ

Зміцнення фінансової стабільності

пенсійної системи, мобілізація надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України та їх раціональне використання

Мета 1

Виконання бюджету Головного управління у 2019 році та формування проекту бюджету на 2020 рік

1. Підготовка бюджету Головного управління, підготовка до затвердження планів доходів і видатків територіальних управлінь на 2019 рік

 

постанова правління Пенсійного фонду України від 31.08.2009 № 21-2 “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України” (із змінами)

Трибощук О. В.,

Радчук С. І.

в місячний термін після затвердження бюджету Пенсійного фонду України

затверджено бюджет Головного управління, доведено до територіальних управлінь граничні обсяги показників планів доходів і видатків

своєчасність формування бюджету Головного управлінння, граничних обсягів показників доходів і видатків територіальних управлінь на 2019 рік

2.Забезпечення виконання планових показників з надходження до бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в області коштів, адміністру­вання яких здійснюють органи Пенсійного фонду України

постанова правління Пенсійного фонду України від 31.08.2009 № 21-2 “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України” (із змінами)

Трибощук О. В.,

Радчук С. І.,

Цаль Н. О.,

протягом року

помісячний розпис основних груп доходів та видатків бюджету Головного управління

надходження коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України, в повному обсязі запланових показників

3.Опрацювання спільно з органами Державної фіскальної служби України у Волинській області питання погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску та відновлення страхового стажу застрахованих осіб

 

Закон України “Про загально-обов’язкове державне пенсійне страхування”

 

Трибощук О. В.,

Радчук С. І.,

Цаль Н. О.,

 

протягом року

 

зменшення заборгованості зі сплати єдиного внеску та відновлення страхового стажу застрахованих осіб

 

наповнення бюджету Головного управління та зарахування страхового стажу застрахованим особам

 

4. Забезпечення стягнення переплат пенсій, витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, різниці у розмірі пенсій науковим працівникам та іншої заборгованості, що підлягає стягненню

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Лучковська Л. Г.,

Лисюк О. В.,

Радчук С. І.,

Андросюк Л. М.

протягом року

зменшення заборгованості у порівнянні до початку року не менше ніж 5%

наповнення бюджету Головного управління

Мета 2

Використання даних Реєстру застрахованих осіб для забезпечення реалізації прав застрахованих осіб

 

1.Здійснення моніторингу відомостей Реєстру застрахованих осіб, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

 

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, постанова правління Пенсійного фонду України від 29 травня 2017 р. № 11-1 “Про Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю”

Трибощук О. В.,

Лучковська Л. Г.,

Радчук С. І,

Цаль Н. О.,

Волдинер О. Д.,

щокварталу

інформування Управління Держпраці Волинській області та Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області про виявлені ознаки порушення законодавства про працю

збільшення чисельності застрахованих осіб та надходження єдиного внеску

 

2.Проведення інвентаризації пенсійних справ та перевірки наявних в них даних, які містяться в електронних базах даних

 

постанова правління Пенсійного фонду України від 03 вересня 2018 р. № 19-1 “Про проведення інвентаризації пенсійних справ”

Трибощук О. В.,

Лучковська Л. Г.,

Андросюк Л. М.,

голови комісій з припинення управлінь Фонду

вересень

отримано та проаналізовано результати перевірки, визначено строки щодо виправлення даних

підтвердження обгрунтованості інформації для здійснення пенсійних виплат

Мета 3

Забезпечення контролю за управлінням коштами Пенсійного фонду України

 

1.Забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні

 

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Дучимінська Л. М.

за окремими графіками

перевірено всі організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та установи, у яких особи перебувають на повному державному утриманні

запобігання порушень щодо використання пенсійних коштів та вжиття заходів, передбачених законодавством, у разі їх виявлення

 

2.Організація складання річного плану перевірок суб’єктів господарю-вання на наступний плановий період

 

Закон України “Про основні засади державного нагляду (конторлю) у сфері господарської діяльності”

Дучимінська Л. М.

до 15 жовтня

забезпечено внесення інформації про суб’єктів господарювання до пілотного модулю інтегрованої автома-тизованої системи державного нагляду

суб’єкти господарювання включено до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Пенсійного фонду України

 

3.Формування стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на період до 2021 року

 

Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворен-ня підрозділів внутрішнього аудиту, затверд-жений постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 (із змінами)

Дучимінська Л. М.

до 30 січня

затверджено стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на період до 2021 року та надано Пенсійному фонду України для формування Зведеного стратегічного плану

дотримано вимоги нормативних актів щодо порядку планування діяльності з внутрішнього аудиту

4.Забезпечення формування операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту у 2019 та 2020 роках

 

Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 (із змінами)

Дучимінська Л. М.

до 30 січня

та

до 15 грудня

затверджено операційні плани діяльності з внутрішнього аудиту у 2019 та 2020 роках та надано Пенсійному фонду України для формування зведеного операційного плану

дотримано вимоги нормативних актів щодо порядку планування діяльності з внутрішнього аудиту

Мета 4

Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду України та зміцнення її фінансової стабільності

1.Забезпечення проведення внутрішніх аудитів відповідно до Зведеного операційного плану проведення внутрішніх аудитів в органах Пенсійного фонду України

 

стаття 26 Бюджетного кодексу України, інші і нормативно-правові акти щодо діяльності з внутрішнього аудиту

Дучимінська Л. М.

у терміни, визначені Зведеним операційним планом проведення внутрішніх аудитів в органах Пенсійного фонду України

проведення запланованих внутрішніх аудитів

забезпечено діяльність підрозділів внутрішнього аудиту, спрямовану на удосконалення системи управління державними коштами, запобігання фактам їх незаконного, неефективного та нецільового використання, виникненню помилок та інших недоліків у діяльності Головного управління, підвищенню ефективності функціонування системи внутрішнього контролю

2.Забезпечення моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій за результатами прове­дення внутрішніх аудитів в Головному управлінні

 

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 р. № 1247 (із змінами)

Дучимінська Л. М.

згідно термінів, встановлених розпорядчими документами про результати аудиторських досліджень

опрацьовано інформацію об’єктів аудиту про результати реалізації аудиторських рекомендацій

повнота та своєчасність врахування об’єктом аудиту наданих рекомендацій та виконання заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених аудиторськими дослідженнями

3.Забезпечення моніторингу повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів коштів та виправлення допущених порушень

 

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 р. № 1247 (із змінами)

Дучимінська Л. М.

щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

узагальнено інформацію щодо відшкодування коштів та виправлення допущених порушень, направлено відповідну звітність департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю

надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів в результаті відшкодування неправомірних витрат, виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів, та усунення допущених порушень

ПРІОРИТЕТ IV

Реалізація державної антикорупційної політики

Мета 1

Здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків, запобігання виникненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень

1.Розроблення Плану заходів щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2019 рік, та забезпечення контролю за їх виконанням

 

Закон України “Про запобігання корупції” та інші законодавчі акти щодо процедури моніторингу, оцінки виконання та періо-дичного перегляду антикорупційних програм

Гінайло М. Р.,

сектор з питань запобігання та виявлення корупції

до 01 червня, контроль щокварталу

затверджені заходи щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2019 рік, щоквартальне інформування Пенсійного фонду України про їх виконання

вдосконалення системи запобігання і протидії корупції в Головному управлінні, подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Пенсійного фонду України

 

2.Проведення перевірок факту своєчасності подання щорічних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави в Головному управлінні за минулий рік та декларацій суб’єктів декларування, які припинили діяльність

 

Закон України “Про запобігання корупції”

Гінайло М. Р.,

Яковчук А. І,

керівники структурних підрозділів Головного управління

до 12 квітня, протягом року

перевірка 100% фактів своєчасності подання щорічних декларацій

дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо заходів фінансового контролю

 

3.Забезпечення моніторингу прове­дення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави та декларацій суб’єктів декларування, які припиняють діяльність

 

Закон України “Про запобігання корупції”

Гінайло М. Р.,

Яковчук А. І.

щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

узагальнені результати моніторингу

отримання інформації про додержання вимог статей 56-58 Закону України “Про запобігання корупції” в структурних підрозділах Головного управління з метою вжиття заходів для мінімізації ризиків виникнення порушень законодавства

 

4.Забезпечення моніторингу дотримання державними службовцями Головного управління обмежень, передбачених законами України “Про запобігання корупції” та “Про державну службу”, вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 

Положення про Пенсійний фонд України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 280 (із змінами)

Гінайло М. Р.,

Яковчук А. І,

керівники структурних підрозділів Головного управління

щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом

узагальнені результати моніторингу

отримання інформації про додержання вимог законодавства в структурних підрозділах Головного управління з метою вжиття заходів для мінімізації ризиків виникнення правопорушень

background Layer 1