Пропустити навігацію

Інформація щодо реалізації заходів, спрямованих на виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією правопорушенням, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в органах Фонду за 9 місяців 2019 року

Відповідно до вимог законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу», Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2019 – 2020 роки, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 31.05.2019 № 68 (із змінами), органами Фонду Волинської області проводилась відповідна робота спрямована на дотримання державними службовцями територіальних управлінь Фонду норм та вимог антикорупційного законодавства, виконанню заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в їх діяльності.

Зокрема, наказом Головного управління Пенсійного фонду України в області від 01.08.2019 № 279 затверджено План заходів по виконанню Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2019 – 2020 роки органом Фонду Волинської області.

На виконання п.п. 1 п. 6 Заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в Пенсійному фонді України та його органів на 2019-2020 роки (далі — Заходи) в Головному управлінні Фонду Волинської області проведено відповідну роботу щодо додаткових навчань, лекцій, семінарів, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до посадових осіб. Спеціалістами управління персоналом, головним спеціалістом сектору з питань запобігання та виявлення корупції протягом звітного періоду проведено 68 навчань, лекцій, семінарів з працівниками територіальних управлінь Фонду та структурних підрозділів Головного управління.

На виконання п.п. 2 п. 6 Заходів, забезпечено ознайомлення кожного працівника органу Фонду в області, який припинив діяльність пов’язану з виконанням функцій держави у звітному періоді щодо вимог законів України “Про запобігання корупції” та “Про державну службу” в частині заборон і обмежень після припинення державної служби, обов’язку передачі справ та майна перед звільненням та подання декларацій у наступному році. За 9 місяців поточного року 33 працівники органів Фонду у Волинській області виявили намір та звільнилися із займаних посад.

За звітний період спеціальних перевірок згідно Закону України “Про запобігання корупції” щодо осіб, які претендують на зайняття посад категорії “Б” в Головному управлінні не проводились у зв’язку з відсутністю підстав.

На виконання п. 7 Заходів в області визначено процедури, які регламентують взаємодію між уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом головного управління при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб’єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок (наказ головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області від 20 квітня 2018 року №163). За звітний період в територіальних управліннях Фонду уповноваженими особами надано допомогу працівникам у заповненні е-декларацій та забезпечено проведення їх перевірок на предмет своєчасності подання та наявності конфлікту інтересів. За наслідками перевірок встановлено 3 порушення, про що повідомлено НАЗК.

Впродовж січня – вересня 2019 року в ході проведення внутрішніх аудитів та контрольних заходів виявлено 283,4 тис. грн. фінансових порушень, з яких 197,4 тис. грн. не потребують відшкодування до бюджету Фонду та 86 тис. грн., які необхідно відшкодувати до бюджету. На виконання п. 10 Заходів, станом на 01.10.2019, проведеним моніторингом повноти відшкодування незаконних витрат, виявлених в ході внутрішніх аудитів, із загальної суми виявлених порушень поновлено та відшкодовано коштів 218,4 тис. грн., або 77,1% до виявлених. Залишок не відшкодованих – 65 тис. гривень.

За звітний період, на виконання п. 13 Заходів, територіальними управліннями Фонду області здійснювались закупівлі товарів через застосування електронної системи публічних закупівель, вартість яких перевищує 50 тис. гривень. Зокрема за січень-вересень 2019 року проведено 47 допорогових закупівель, за результатами проведення яких, укладено договори на загальну суму 2041, 28 тис. гривень. Проведено 4 переговорні процедури за предметами закупівлі та укладено 4 договори на загальну суму 3496, 1 тис. грн. (з ПДВ).

Проведено 4 процедури відкритих торгів за предметами закупівлі та їх результатами укладено договори на загальну суму 1987,65 тис. гривень (з ПДВ). Закуплено персональних комп’ютерів на суму 767,34 тис. гривень.

Факти про притягнення до відповідальності державних службовців територіальних управлінь Фонду Волинської області за вчинення корупційних правопорушень за звітний період 2019 року відсутні.

background Layer 1