Пропустити навігацію

Звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2019 року

Додаток N° 4
до наказу Пенсійного фонду України
26.11.2013 №129

Звіт про виконання бюджету ПФУ

Форма № 2 – ПФ (бюджет)

на 1 ЖОВТНЯ 2019р.

Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області
Одиниця виміру: грн

Найменування показника

Код

рядка

Затверджено бюджетом (зі змінами)

Виконано

А

Б

1

2

Залишок власних коштів на початок року

0010

 3 077 800,0

 3 471 607,72

 Розділ І. ДОХОДИ

 

х

Х

Власні доходи, усього

0030

35 213 500,01

26 382 923,83

у тому числі:

 

х

X

-сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

0050

   

-кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи

 0110

3 571 300,00

3 053 490,73

-кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України

 0130

6 649 000,00

5 073 245,18

-кошти від підприємств на покр факт витрат на випл та дост пенсій,призн особам, які працювали на роботах за сп №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затв КМУ, а також прац. зайнятим на ін посадах,що дають право на приз пенсії за віком на піл умо

0135

21 090 100,00

15 327 303,33

-кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України

0140

3 903 100,00

2 928 884,59

 Усього власних доходів з урахуванням залишку

0150

38 291 300,00

29 854 531,55

Перерозподіл власних коштів на покриття тимчасових касових розривів

0155

 3 757 915 900,00

2 781 740 755,60

Кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України, з яких:

0160

4 692 235 400,00

3 372 860 900,00

 – погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду

0166

365 800,00

1 067 604,64

Кошти Державного бюджету України на відшкодування витрат ПАТ “Укрпошта” за надання послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню

0167

   

Кошти Державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидії! громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі

0168

247 761 100,00

255 570 246,02

УСЬОГО ДОХОДІВ

 0260

8 736 203 700,00

6 440 026 433,17

Позичка для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних з виплатою пенсій

0265

   

Розділ ІІ. ВИДАТКИ

     

за рахунок власних доходів, усього

0280

5 208 496 600,00

3 872 721 977,96

|у тому числі на:

 

х

х

-пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

0300

4 841 721 700,00

3 617 056 669,86

– виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

0310

83 123 800,00

52 188 122,46

– виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни”

0330

1 420 200,00

992 699,93

– пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

0340

128 268 900,00

96 930 458,58

пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та | іноземних пенсіонерів

0350

3 903 100,00

2 928 884,59

– розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги

0360

3 600 000,00

1 640 400,00

фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України

0370

117 651 200,00

80 373 204,42

– оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із |солідарної системи

0371

28 807 700,00

20 611 538,12

– погашення позик, наданих з єдиного казначейського рахунка у 2018 році

0380

   

За рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких:

0440

3 267 629 300,00

2 310 300 335,06

– погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду

0441

365 800,00

1 047 602,50

– оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат

0442

19 517 800,00

12 592 350,05

За рахунок коштів Державного бюджету України на відшкодування витрат ПАТ “Укрпошта” за надання послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню

0443

   

За рахунок коштів Державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі

0444

247 761 100,00

255 513 402,56

усього видатків

0510

8 723 887 000,00

6 438 535 715,58

Залишок власних коштів на кінець року

0520

12 316 700,00

1 490 717,59

background Layer 1