Пропустити навігацію

Інформація для викривачів корупції

ВИКРИВАЧІ КОРУПЦІЇ!

Повідомляємо, що з 1 січня 2020 року набув чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції».

Викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача (частина третя статті 53 -3 Закону України «Про запобігання корупції»).

Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Повідомлення підлягає розгляду за сукупності таких умов:

– містить інформацію про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

– якщо наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи;

– повідомлення містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Існують такі канали для повідомлень:

– внутрішні канали повідомлення – способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу;

– зовнішні канали повідомлення – шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки;

– регулярні канали повідомлення – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем НАЗК, іншому суб’єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація.

Заходами захисту викривача та його близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» можуть бути:

1) за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривача, його близьких осіб – звернення до правоохоронних органів;

2) при порушенні трудових прав викривача, його близьких осіб або загрозі їх порушення: інформування керівника або роботодавця про права та гарантії захисту викривача, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», та необхідність їх дотримання; звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції; звернення до відповідного суду.

Права викривача: бути повідомленим про свої права та обов’язки; отримувати підтвердження прийняття та реєстрації повідомлення; на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача; на конфіденційність; повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» анонімно; у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів; на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір; на винагороду у визначених законом випадках; на отримання психологічної допомоги; на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках; на отримання інформації про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.

Право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у 5000 і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину.

Розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати 3000 мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину. В кожному випадку суд встановлює конкретний розмір винагороди, що підлягає виплаті, з урахуванням критеріїв персональності та важливості інформації. У разі відсутності хоча б одного із критеріїв суд прийматиме рішення про відмову у виплаті винагороди.

Для забезпечення реалізації права викривачів щодо повідомлення про можливі корупційні дії посадових осіб Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області на постійній основі в робочі дні працює спеціальна телефонна лінія “Телефон довіри” з 08:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:15 (крім вихідних та святкових днів) за номером (0332) 24-73-22.

Також можна звертатися через офіційний вебсайт та спеціальну електронну поштову скриньку:  anticorup@vl.pfu.gov.ua; gu@vl.pfu.gov.ua

background Layer 1