Пропустити навігацію

Інформація щодо реалізації заходів, спрямованих на виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією правопорушенням, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в органах Пенсійного фонду України у Волинській області за 2019 рік

Відповідно до вимог законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу», Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2019 – 2020 роки органами Фонду Волинської області проводилась відповідна робота спрямована на дотримання державними службовцями територіальних управлінь Фонду норм та вимог антикорупційного законодавства, виконанню заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в їх діяльності.

Зокрема, наказом Головного управління Пенсійного фонду України в області від 01.08.2019 № 279 затверджено План заходів по виконанню Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2019 – 2020 роки. Так на виконання п.п. 1 п. 6 Заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в Пенсійному фонді України та його органів на 2019-2020 роки (далі — Заходи) в Головному управлінні Фонду Волинської області проведено відповідну роботу щодо додаткових навчань, лекцій, семінарів, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до посадових осіб. Спеціалістами управління персоналом, головним спеціалістом сектору з питань запобігання та виявлення корупції протягом звітного періоду проведено 74 навчань, лекцій, семінарів з працівниками територіальних управлінь Фонду та структурних підрозділів Головного управління.

На виконання п.п. 2 п. 6 Заходів, забезпечено ознайомлення кожного працівника органу Фонду в області, який припинив діяльність пов’язану з виконанням функцій держави у звітному періоді щодо вимог законів України “Про запобігання корупції” та “Про державну службу” в частині заборон і обмежень після припинення державної служби, обов’язку передачі справ та майна перед звільненням та подання декларацій у наступному році. За 9 місяців поточного року 33 працівники органів Фонду у Волинській області виявили намір та звільнилися із займаних посад.

За звітний період спеціальних перевірок згідно Закону України “Про запобігання корупції” щодо осіб, які претендують на зайняття посад категорії “Б” в Головному управлінні не проводились у зв’язку з відсутністю підстав.

На виконання п. 7 Заходів в області визначено процедури, які регламентують взаємодію між уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом головного управління при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб’єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок (наказ головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області від 20 квітня 2018 року №163). За звітний період в територіальних управліннях Фонду уповноваженими особами надано допомогу працівникам у заповненні е-декларацій та забезпечено проведення їх перевірок на предмет своєчасності подання та наявності конфлікту інтересів. За наслідками перевірок встановлено 3 порушення, про що повідомлено НАЗК.

В ході проведення у 2019 році внутрішніх аудитів по встановленню фактичного стану роботи по надходженню власних коштів до бюджету Пенсійного фонду України, реалізації заходів спрямованих на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення пріоритет надається оцінці ефективності, результативності та якості організації роботи з надходження коштів до бюджету Фонду. Станом на 01.01.2020, проведеним моніторингом повноти відшкодування незаконних витрат, виявлених в ході внутрішніх аудитів, із загальної суми виявлених порушень поновлено та відшкодовано коштів 1297,4 тис. грн., або 92,3% до виявлених.

За звітний період для забезпечення потреб управлінь у 2019 році, на виконання п. 13 Заходів, територіальними управліннями Фонду області здійснювались закупівлі товарів через застосування електронної системи публічних закупівель, вартість яких перевищує 50 тис. гривень. Зокрема за січень-грудень 2019 року проведено 57 допорогових закупівель, за результатами проведення яких укладено договори на загальну суму 3221,19 тис. гривень.

Проведено 5 переговорних процедур за предметами закупівлі та укладено 5 договорів на загальну суму 3526, 1 тис. грн. (з ПДВ).

Проведено 6 процедур відкритих торгів за предметами закупівлі та їх результатами укладено договори на загальну суму 2257, 25 тис. гривень (з ПДВ).

background Layer 1