Пропустити навігацію

Інформація щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції в територіальних управліннях Фонду Волинської області за 2019 року

В Головному управлінні Пенсійного фонду України в області протягом 2019 року реалізовувались завдання, які спрямовані на мінімізацію корупційних ризиків, запобігання виникнення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень державними службовцями.

У зв’язку з реорганізацією об’єднаних управлінь Фонду в області шляхом приєднання до Головного управління Фонду в області (Постанова КМУ від 22.08.2018 №628) та з метою конкретизації завдань та функцій структурних підрозділів Головного управління, визначення розподілу службових повноважень розроблено нові положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників. На виконання наказу Пенсійного фонду України від 31.05.2019 № 68, яким затверджено Антикорупційну програму Пенсійного фонду України та його органів на 2019-2020 роки, в Головному управлінні прийнято наказ від 01 серпня 2019 року № 279, яким затверджено план заходів щодо виконання Антикорупційної програми Головним управлінням Фонду в області.

У 2019 році уповноваженими особами проводилася роз’яснювальна робота серед державних службовців щодо вимог антикорупційного законодавства, їх ознайомлення із заходами правового впливу, що застосовуються до осіб, які вчинили корупційні правопорушення та правопорушення пов’язані з корупцією. Так, в територіальних управліннях Фонду проведено 74 занять, лекцій, семінарів основною тематикою яких були: роз’яснення щодо правильності заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, виникнення та врегулювання конфлікту інтересів, про заборони видів поведінки державних службовців, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, повідомлення про корупцію та інші.

За звітний 2019 рік в територіальних управліннях Фонду в області, уповноваженими особами здійснено 1231 перевірок е-декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на предмет своєчасності їх подання та наявності конфлікту інтересів. За наслідками перевірок встановлено один випадок неподання е-декларації особою по Локачинському об’єднаному управлінню, яка знаходиться за межами України та два випадки по причині релігійних переконань в Ковельському об’єднаному управлінні і Головному управлінні. По зазначених фактах уповноваженими особами територіальних управлінь Фонду повідомлено НАЗК у визначеному порядку.

У 2019 році випадків одержання неправомірної вигоди або подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності державних службовців не зафіксовано. Врегульовано один випадок виникнення конфлікту інтересів під час проходження конкурсного відбору членом конкурсної комісії на заміщення вакантної посади державної служби категорії “Б”.

За звітний період уповноваженою особою Головного управління прийнято участь у розгляді трьох звернень заявників. Порушень приписів антикорупційного законодавства працівниками органів Фонду не встановлено.

background Layer 1