Пропустити навігацію

Про підсумки роботи управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю за 2018 рік

   Управлінням внутрішнього аудиту та фінансового контролю впродовж 2018 року забезпечувався контроль за діяльністю територіальних управлінь, спрямований на удосконалення системи управління коштами, запобігання фактам незаконного та неефективного їх використання, попередження корупційних ризиків, а також контроль за дотриманням суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування вимог законодавства.

  Відділом внутрішнього аудиту управління проведено 6 аудитів фінансових та відповідності, 1 аудит ефективності та 8 оцінок з окремих напрямків діяльності органів Фонду в області. За результатами зазначених контрольних заходів встановлено 155 фінансових порушень на суму 137,3 тис. грн. та 72 нефінансових, поновлено та відшкодовано в обліку 112,0 тис. грн., або 81,6 % виявлених, залишок на 01.01.2019 становить 25,3 тис.грн. Об’єктам контролю надано 7 умовно-позитивних висновків та 118 рекомендацій і пропозицій, спрямованих на удосконалення діяльності управлінь і прийнято 38 управлінських рішень. Крім того, проведено 16 моніторингів результатів впровадження аудиторських рекомендацій за наслідками яких встановлено порушення: вимог п. 6.3 Інструкції Про організацію планування та проведення контрольних заходів в Пенсійному фонді України та його органів від 17.12.2015 р. № 26-3 в частині термінів подання копій розпорядчих документів до головного управління; строків надходження інформацій по виконанню розпорядчих документів; неповноти відображення у власних розроблених заходах врахування аудиторських рекомендацій з усунення недоліків.

  Відділами контрольно-перевірочної роботи управління проведено 7656 перевірок суб’єктів господарювання, за результатами яких видано 1397 приписів про усунення порушень. Здійснено 31 перевірку на підприємствах поштового зв’язку; 39 – у відділеннях банківських установ з питань своєчасності зарахування та правильності виплати пенсій та грошових допомог; 24 – в установах, де особи перебувають на повному державному утриманні. За результатами проведених перевірок виявлено порушень на загальну суму 131,6 тис. грн., з них — 56,1% (73,8 тис. грн.) щодо достовірності документів, наданих для призначення пенсій; 43,8% (57,7 тис. грн.) – щодо недотримання суб’єктами господарювання страхових внесків і збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 0,1% (0,1 тис. грн.) – упущення у додержанні порядку цільового використання коштів виплатними об’єктами поштового зв’язку, банківськими установами, будинками- інтернатами, а також наявні 779 випадків порушення вимог п. 1.6, п. 5.3 та п. 5.11 Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку в частині оформлення виплатних документів, дострокової виплати пенсії.

  Пріоритетним напрямом роботи залишається проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців щодо основних положень антикорупційного законодавства та запобігання можливим правопорушенням, виникненню конфлікту інтересів та його врегулюванню. Проведено 180 семінарів, навчання, наради з питань антикорупційного законодавства серед державних службовців, в місцевих засобах масової інформації та їх веб-ресурсах оприлюднено 13 публікацій.

   Забезпечено контроль за поданням державними службовцями декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування за 2017 – 2018 рр. в кількості 824 декларацій, в тому числі тих осіб, які перебувають у соціальних відпустках, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави. За наслідками перевірки встановлено 29 порушень, в т. ч. 10 випадків несвоєчасного подання електронних декларацій та 19 випадків неподання таких декларацій колишніми держслужбовцями, про що у встановленому порядку уповноваженими особами повідомлено НАЗК.

  Надійшло 5 звернень від підприємств, установ, організацій та громадян, щодо можливих корупційних порушень з боку посадових осіб державних органів, в т. ч. від Національного антикорупційного бюро України та Пенсійного фонду України, які розглянуті у встановлений термін та надані відповіді.

  Структурними підрозділами головного управління у 2018 році здійснено 12 контрольних заходів, спрямованих на посилення контролю за діяльністю підвідомчих управлінь Фонду в області в частині дотримання правової дисципліни, розгляду звернень громадян, організації роботи з персоналом, своєчасного призначення та виплати пенсій, порядку ведення реєстру застрахованих осіб. За наслідками цих заходів виявлено 22 фінансових порушення при застосуванні пенсійного законодавства в частині повноти відображення надмірно виплачених сум пенсій в програмному забезпечені та бухгалтерському обліку.

Начальник управління внутрішнього аудиту

та фінансового контролю                                                                                                                                                Л. ДУЧИМІНСЬКА

background Layer 1