Пропустити навігацію

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ВІДНОСИНАХ З ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ В ОБЛАСТІ

 

Кожна особа, яка звертається в управління Фонду, має право: на шанобливе ставлення; безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення; на особистий прийом керівних працівників і спеціалістів органів Фонду за встановленими в цих органах графіками та на звернення в громадські приймальні органів Фонду; оскаржувати рішення органів Фонду нижчого рівня в органах Фонду вищого рівня або в судовому порядку.

Особи мають право отримувати вичерпну інформацію про своє пенсійне забезпечення:

ознайомлюватись у приміщеннях управління з матеріалами своєї пенсійної справи, особовим рахунком, інформацією про себе, занесеною в електронну базу даних Фонду;

вимагати надання завірених в установленому порядку копій документів, що містяться в пенсійній справі, і копій розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії;

ознайомлюватись в управлінні з нормативно-правовими актами, на підставі яких призначено пенсію, робити з них виписки та копії;

діставати будь-яку іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, яка є в управлінні.

Звертаючись із приводу призначення пенсії, громадяни мають право:

подавати заяву про призначення пенсії з необхідними документами в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше як за місяць до виникнення такого права:

через представника підприємства, установи, організації; особисто; поштовим відправленням; через представника, який діє на підставі довіреності;

надати документи, потрібні для призначення пенсії, які підтверджують стаж, заробіток, право на надбавки та підвищення протягом трьох місяців із дня подання заяви;

одержати розписку в управлінні про перелік прийнятих документів;

вимагати від управління надання допомоги в одержанні необхідних для призначення пенсії документів або в перевірці підстав їх невидачі;

одержати письмове повідомлення з управління про призначення пенсії або про відмову в її призначенні із зазначенням причин відмови;

одержати пенсійне посвідчення.

Особи, яким призначено пенсію, мають право:

вибрати організацію, що здійснюватиме виплату й доставку пенсії (поштове відділення чи банківську установу);

одержувати пенсію не пізніше як 25-го числа місяця, за який виплачують пенсію;

на виплату пенсії за шість місяців наперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

Реалізуючи своє право на звернення, особи можуть:

звертатися в управління з пропозиціями, заявами та скаргами, одержувати вичерпні відповіді протягом часу, визначеного в Законі України «Про звернення громадян»;

вимагати розгляду звернення у своїй присутності та з участю посадових осіб управління, які приймають рішення за результатами розгляду звернення.

Особи з обмеженими фізичними можливостями мають право:

на безперешкодний доступ до приміщень управління, які мають бути обладнані необхідними для цього засобами;

вимагати особистого прийому вдома, коли за станом здоров’я не мають змоги прибути в управління Пенсійного фонду.

Особи, які незадоволені рішенням органу Пенсійного фонду, можуть:

оскаржити таке рішення в органі Пенсійного фонду України вищого рівня;

звертатися в суд зі скаргами на дії або бездіяльність управління, їхніх посадових та службових осіб;

оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів нижчого рівня;

вимагати своєчасного та повного виконання рішень судів, які набули чинності.

background Layer 1