Пропустити навігацію

Електронний запит на публічну інформацію

Шановні користувачі! Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” Ви можете звернутись до Пенсійного фонду України та його територіальних органів за допомогою електронного запиту на інформацію. Для цього Вам необхідно заповнити аплікаційну форму, подану нижче.

Згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення аплікаційної форми запитів на інформацію.


  * - поле обов'язкове для заповнення.

  Будемо раді Вам допомогти!

  Метою Закону України “Про доступ до публічної інформації” є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

  Одним із шляхів забезпечення доступу до публічної інформації є надання інформації за запитами.

  Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

  Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

  Письмовий запит подається в довільній формі.

  Запит на інформацію має містити:

  1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

  2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

  3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

  Інформація на запит надається безоплатно.

  У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк (Постанова правління Пенсійного фонду України Про організацію виконання норм Закону України “Про доступ до публічної інформації”). 

  При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

  Закон України “Про захист персональних даних”      Стаття 16. Порядок доступу до персональних даних

  Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови надання інформації, визначеної у пункті 1 частини четвертої цієї статті, крім випадків, установлених законом.

  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

  Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

  background Layer 1