Пропустити навігацію

Доходи бюджету головного управління

Усього доходи головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області на 2018 рік (з урахуванням залишку власних коштів на початок року  22,29 млн. грн.) визначені у сумі 6945,33 млн. грн.

У структурі доходів:

                           50,94 млн. грн. (0,74%) – власні доходи (з урахуванням залишку власних коштів на початок року),

                           3227,64 млн.грн. (46,47%) – кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат

                           3666,75 млн. грн. (52,79%) – кошти Державного бюджету України.

До складу коштів по перерозподілу враховано:

– суму єдиного внеску, розподілену на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в сумі 3332,11 млн. грн.;

Особливістю є, зокрема:

зміна максимальної величини бази нарахування ЄСВ (з 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 15 розмірів мінімальної заробітної плати);

скасування пільгової ставки ЄСВ (0,5 розміру мінімального страхового внеску) для 1 групи платників єдиного податку;

запровадження сплати ЄСВ для членів фермерських господарств;

кошти, контроль за сплатою яких здійснюють органи Пенсійного фонду України в області в сумі 28643,3 тис. грн., в тому числі:

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України (5328,1 тис. грн.).

               Розрахунки проводились з урахуванням фактичного відсотку відшкодування зазначених виплат, який склався за попередні звітні періоди (коефіцієнт платоспроможності підприємств), постанови КМУ від 24 червня 2016 р№461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах».

– кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах (17228,0 тис. грн.).

                   Враховується фактичний відсоток відшкодування зазначених виплат, який склався за попередні звітні періоди (коефіцієнт платоспроможності підприємств), постанова КМУ від 24 червня 2016р. 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах».

– кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи (3232,7 тис. грн.).

           Розрахунки надходження коштів, сплачених банками за користування тимчасово вільними коштами здійснювались на основі динаміки надходжень цих коштів за попередні звітні періоди та розміру облікової ставки Національного банку України.

– кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України (2854,5 тис. грн.).

                     Розрахунки надходжень коштів на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України, здійснюється з урахуванням динаміки видатків на забезпечення відповідних виплат за попередні звітні періоди, курсу іноземних валют до гривні, змін у пенсійному законодавстві відповідних країн тощо.

Кошти Державного бюджету України

                Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” передбачені асигнування на пенсійні виплати по бюджетній програмі “Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України” (код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2506080) у сумі 3666756,9 тисгрн.:

              зазначені кошти спрямовуватимуться на виплати, фінансування яких згідно із чинними законодавчими нормами повинно здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, а також на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України відповідно до статті 113 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з урахуванням норм Закону від 03 жовтня 2017 р. 2148 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” (далі Закон 2148).

Нормами Закону 2148, частково вирішено питання фінансування невластивих видатків Пенсійного фонду. Кошти на їх забезпечення виділяються з державного бюджету. А саме у 2018 році, на:

1) виплату пенсій за вислугу років;

2) покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” за працюючих інвалідів;

3) компенсацію суми коштів на покриття фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, які не можуть бути відшкодовані підприємствами без правонаступників та ліквідованими;

4) виплату різниці між розміром пенсії із солідарної системи та прожитковим мінімумом.

Кошти Державного бюджету України розподіляються за двома напрямами:

 – на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень, призначених за різними пенсійними програмами, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України (2984393,5 тис. грн.);

 – сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частиною тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (682363,4 тис. грн.).

Законом 2148 перелік застрахованих осіб, згідно з яким з державного бюджету забезпечується сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, доповнено особами, які отримують допомогу при усиновленні дитини.

 

 

background Layer 1