Пропустити навігацію

Бюджет Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 2020 рік

Бюджет
головного управління Пенсійного фонду України 
у Вінницькій області
на 2020 рік
    (тис. гривень)
Залишок власних коштів на початок року 0,0
Доходи:  
власні доходи, усього * 1 095 471,6
у тому числі:  
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 7 426,8
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 30 104,9
  кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 6 327,4
  кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 6 160,7
  сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 1 045 451,8
Усього власних доходів з урахуванням залишку* 1 095 471,6
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких: 5 721 627,4
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплата пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами 4 979 427,5
  покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України 733 717,4
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 8 482,5
Усього доходів* 6 817 099,0
Видатки:  
за рахунок власних доходів, усього 10 146 341,6
у тому числі на:  
  пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 9 483 844,8
  виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 101 054,0
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 256 123,7
  виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни” 2 420,3
  пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 6 160,7
  розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 4 742,8
  фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 197 941,4
  оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи 94 053,9
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: 4 987 910,0
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 8 482,5
  оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 37 114,0
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 15 134 251,6
Залишок власних коштів на кінець року 3 587,5
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) -8 320 740,1
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат 8 320 740,1

* Крім надходження суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

 

Начальник Головного управління                                 _________________                                                О. КОРЧАКА

 

Начальник Фінансово-економічного управління     __________________                                             О. БЕЗНОСЮК

 

background Layer 1