Пропустити навігацію

Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області та структурні підрозділи, відповідальні за її надання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ головного управління

Пенсійного фонду України

в Закарпатській області

30.05.2018 №  391

ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації, розпорядником якої є головне управління

 Пенсійного фонду України та структурні підрозділи,

відповідальні за її надання

№№

п/п

Інформація для публічного доступу Назва самостійного структурного підрозділу, відповідального за ведення відповідних розділів в системі обліку інформації
1. 1.       Форми і зразки документів для призначення, перерахунку та виплати пенсій, інструкції до їх заповнення.

2.       Застосування міжнародних угод (договорів) в галузі  пенсійного забезпечення, укладені Україною з іноземними державами.

Управління  пенсійного забезпечення

Управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян

2. 1.       Інформація про сплату страхових внесків на загальнообов’язкове  державне пенсійне страхування:

середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій.

2.          Інформація з питань планово-фінансової
діяльності головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області:

– загальні показники бюджету головного управління;

– бюджет головного управління на відповідний рік;

– річний звіт про виконання бюджету головного управління;

– інформація про стан фінансування пенсійних виплат та забезпеченість потреби в коштах на здійснення виплати пенсій та грошової допомоги;

– перелік уповноважених банків, через які може здійснюватися виплата пенсій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.99 № 1596 «Про заходи щодо виконання статті 3 Указу Президента України від 04.07.1998 № 734».

Фінансово-економічне управління
3. 1.       Інформація про перелік, порядок та умови отримання послуг через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

2.       Загальні дані про чисельність пенсіонерів і  розміри їх пенсій по категоріях;

Звіт про надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами, форма № 3-ПФ;

Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій, форма № 5-ПФ;

Звіт про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій, форма № 6-ПФ;

Звіт про чисельність ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, форма 1-ветерани.

Управління інформаційних систем та електронних реєстрів

Управління пенсійного забезпечення

4.

 

1. Інформація про головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області:

нормативно-правові засади  діяльності головного управління;

функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності головного управління;

місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреса офіційного веб-сайту, веб-порталу та електронної пошти головного управління.

2. Інформація про структуру головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

3. Інформація про загальні правила роботи
головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області:

– правила внутрішнього службового розпорядку;

– правила внутрішнього трудового розпорядку.

4. Інформація про вакансії та порядок
проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців в головному управлінні.

5. Інформація про очищення влади:

– нормативно-правові акти;

– перелік посад та осіб щодо яких проводиться перевірка.

6. Інформація про склад колегії при начальнику головного управління  Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

7. Інформація про доступ до публічної інформації:

– інформація про порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Пенсійного фонду України, його дій чи бездіяльності;

– звіти з опрацювання запитів на інформацію;

– перелік відомостей, що становлять службову інформацію;

– система обліку публічної інформації.

8.Інформація про звернення громадян:

– нормативно-правові акти;

– розклад роботи та графік особистого прийому громадян керівництвом головного управління та керівниками самостійних структурних підрозділів головного управління;

– звіти з опрацювання звернень громадян.

Відділ персоналу та організаційно-інформаційної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративно-господарський відділ

5. 1. Інформація про здійснення публічних закупівель:

– оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих  торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника);

– обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;

– документація конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію;

– зміни до документації  конкурсних торгів або кваліфікаційної  документації та роз’яснення до неї  (у разі наявності)

– протокол  розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових  пропозицій, кваліфікаційних пропозицій:

– інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави  такого відхилення у вигляді протоколу;

– повідомлення про акцепт пропозиції  конкурсних торгів або цінової  пропозиції (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника);

– оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника);

– повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими,   що не відбулися,   повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності);

– звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Тендерний комітет головного управління
6. 1.        Інформація про діяльність з внутрішнього аудиту.

2.        Інформація про діяльність головного управління  з питань запобігання корупції:

– антикорупційна програма головного управління;

– звіт про виконання антикорупційної програми головного управління.

Управління  внутрішнього   аудиту  та фінансового контролю
       

 

 

background Layer 1