Пропустити навігацію

До відома громадян, які звертаються до органів Пенсійного фонду України із заявами про призначення пенсії та проживають/зареєстровані в інших адміністративно-територіальних одиницях

Із загальної кількості звернень громадян до відділів обслуговування громадян органів Пенсійного фонду області найбільш численними є звернення щодо порядку призначення пенсій та переліку документів, які необхідно подати для призначення пенсії. Слід зауважити, що перелік документів залежить від виду пенсії, на яку претендує заявник. Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) передбачені такі види пенсій: за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника.

В органах Пенсійного фонду запроваджено принцип екстериторіальності щодо подання заяв на призначення пенсій. Постановою правління Пенсійного фонду України від 14.12.2015 р. № 25-1 «Деякі питання впровадження електронних пенсійних справ на базі централізованих інформаційних технологій» передбачено, що із заявами про призначення пенсії до управлінь Пенсійного фонду України можуть звертатися особи незалежно від території обслуговування таких органів.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 25.11.2005 р. № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 р. за № 1566/11846, визначено перелік документів, які необхідно додати до заяви про призначення пенсії:

 

 1. За віком та по інвалідності:
 2. Паспорт (або інший документ, що засвідчує особу).
 3. Документи про місце проживання (реєстрації) особи.
 4. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 5. Трудова книжка.
 6. Документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637, за відсутності трудової книжки або в разі наявності порушень Інструкції ведення трудових книжок чи відсутності записів про періоди роботи.
 7. За період ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку з 01.01.1998 р. по 30.06.2000 р. надається довідка про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності.
 8. За бажанням пенсіонера довідка про заробітну плату (дохід) по 30.06.2000 р. (із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам). У разі, якщо страховий стаж, починаючи з 01.06.2000 р., становить менше 60 місяців, довідка про заробітну плату (дохід) подається обов’язково.
 9. Документ про навчання (в разі навчання за денною формою).
 10. Військовий квиток (в разі проходження строкової служби).
 11. Документи про народження дітей (у випадках, коли жінка в період до досягнення дитиною 3-річного віку не працювала).
 12. До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подається довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби.

 

 1. У зв`язку із втратою годувальника
 2. Паспорт заявника (опікуна, піклувальника).
 3. Документи про місце проживання/реєстрації заявника (опікуна, піклувальника.
 4. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування заявника (опікуна, піклувальника) дітей (в разі наявності).
 5. Рішення органів опіки і піклування про призначення особи відповідно опікуном чи піклувальником.
 6. Довідка про склад сім’ї померлого годувальника.
 7. Документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (для дітей – свідоцтво про народження, для жінки/чоловіка – свідоцтво про шлюб).
 8. Свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану (РАГСу) про смерть годувальника сім’ї або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім.
 9. Документи про вік померлого годувальника (якщо вік не зазначено у свідоцтві про смерть чи рішенні суду).
 10. Довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один із батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.
 11. Документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.
 12. Для дітей віком від 18 до 23 років (крім круглих сиріт) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про навчання за денною формою.
 13. Документи про стаж особи, якій призначається пенсія, для визначення пенсійного віку осіб у разі призначення пенсії особам, що досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону.
 14. Документи померлого годувальника, передбачені пунктами 3-9 переліку документів, необхідних для призначення пенсії за віком.

 

При призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації, пенсії за особливі заслуги перед Україною та підвищень відповідно надаються такі документи:

 1. Про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї.
 2. Про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
 3. Що підтверджують особливі заслуги перед Україною.
 4. Про визнання заявника реабілітованим або членом його сім’ї, якого було примусово переселено.
 5. Про надання статусу: учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи.
 6. Про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського.
 7. Про нагородження нагрудним знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР».
 8. Документи про визнання особи жертвою нацистських переслідувань або дружиною (чоловіком) померлої жертви нацистських.
 9. Інші документи, які підтверджують право громадян на будь-які пільги.

 

Відповідно до діючого законодавства громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримувати лише одну пенсію за його вибором.

 

 

 

background Layer 1