Пропустити навігацію

Створення та розвиток органів Пенсійного фонду України в Закарпатській області

Історія створення органів Пенсійного фонду України в Закарпатській області бере свої витоки в далекому 1990 році: в грудні цього року Постановою Ради Міністрів УРСР та Ради Федерації незалежних профспілок було утворено Українське республіканське відділення Пенсійного фонду СРСР. Фактично одночасно в усіх областях створюються філіали відділення.

В Закарпатській області філіал республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР створюється у січні 1991 року. Відповідно призначається керуючий відділенням, створюються відділ надходження і видатків та обліково-економічний відділ. Керуючим відділенням призначають Юрія Павлишинця. Всього у відділенні, крім керуючого, працюють шестеро співробітників. Заступником керуючого – начальником відділу надходження і видатків призначено Олександра Фабіана, у цьому відділі почав працювати і Михайло Андрашко. Начальником обліково-економічного відділу – головним бухгалтером призначено Анастасію Пентек. Разом з нею розпочинали працювати Віра Мельник, Марія Пида, секретарем керівника – Вікторія Цапич.

Цього ж 1991 року призначають 23 уповноважених у містах і районах області.

Діюча на той час в Радянському Союзі солідарна пенсійна система ґрунтувалася на розподілі бюджетних коштів, і наявність багатьох соціальних гарантій та пільг була схожа на систему соціальної допомоги населенню. Тому поява Пенсійного фонду як окремої структури була кардинальним нововведенням, яке означало, що з цього моменту пенсійне забезпечення громадян здійснюється не за рахунок державного бюджету, а вже Пенсійним фондом, який має свої джерела надходження коштів, використовуючи нові методи їх накопичення та розподілу.

Із січня 1991 року органи Пенсійного фонду розпочали збирати обов’язкові платежі підприємств та громадян і вже з отриманих коштів фінансувати виплату пенсій органами соціального забезпечення.

Протягом першого року роботи в області на облік взято 1714 платників, зібрано 431,7 млн. карбованців власних коштів, профінансовано виплату пенсій в сумі 352,1 мільйона карбованців.

Після проголошення Україною незалежності 24 серпня 1991 року в листопаді того ж року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про пенсійне забезпечення», який заклав правові основи функціонування пенсійної системи Української держави. В січні 1992 року на основі Українського республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР було створено Пенсійний фонд України, а на базі філій відділення –  обласні управління. В містах та районах ліквідовуються посади уповноважених, а на їх місці створюються міські та районні інспекції, очолювані начальниками інспекцій.

Після виходу в 1994 році Юрія Павлишинця на пенсію обласне управління очолив Михайло Думнич, який вніс значний вклад у процес становлення Фонду на Закарпатті.

В цей період розширюється штат працівників, до складу обласного управління вводиться контрольно-ревізійний та господарський відділи. На кінець 1993 року в системі Пенсійного фонду області вже працюють 107 чоловік. В 1994 році створено відділ комп’ютеризації та юридично-кадрова служба.

У 1994 році Пенсійний фонд отримав статус центрального органу державної влади, а його працівники стали державними службовцями. Цього ж року здійснено впорядкування системи фінансової діяльності Фонду, всі рахунки органів Фонду, на яких акумулювалися кошти, розміщено в поштово-пенсійному банку «Аваль», ці кошти безпосередньо перераховувались підприємствам поштового зв’язку.

Використання комп’ютерів в органах Пенсійного фонду в Закарпатській області розпочалось в 1993 році,  коли для кожного управління було закуплено по одному комп’ютеру, а в обласному управлінні спочатку введено посаду спеціаліста з автоматизації, а потім створено  відділ автоматизованого обліку, начальником якого призначено Івана Пацкана. Пізніше, в 1996 році, в усіх управліннях були запроваджені багатотермінальні комплекси для спеціалістів відділів надходження доходів «Арм інспектора».

У 1998 році в трьох районах області розпочався експеримент щодо впровадження в органах Пенсійного фонду автоматизованого та персоніфікованого обліку відомостей застрахованих осіб, а в 1999 році вся область перейшла на таку систему роботи, що стало черговим важливим кроком у процесі здійснення пенсійної реформи. Цю важливу ділянку роботи очолив Павло Ганулич, сьогодні він є керівником управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління. Завдяки йому всі районні управління змогли освоїти новий режим роботи і ефективно впровадили систему персоніфікованого обліку відомостей. Процес впровадження системи персоніфікованого обліку відомостей з пенсійного страхування завершився в кінці 1999 року. І вже з 2002 року обчислення пенсій здійснювалось із заробітку особи за період після 1 липня 2000 року згідно з даними СПОВ.

В 1999 році функції із призначення та виплати пенсій, яку раніше здійснювали органи соціального захисту населення, поступово передаються Пенсійному фонду. Цей процес завершується в 2002 році. На Закарпатті в березні 2001 року в управліннях Фонду області було сформовано відділи пенсійного забезпечення, до яких з органів соціального захисту населення переведено 177 працівників та передано 275 тисяч пенсійних справ. Це перетворило Пенсійний фонд на збалансовану структуру, що виконувала всю роботу щодо пенсійного забезпечення, починаючи зі збору страхових внесків до безпосередньої виплати пенсій та допомог.

Зважаючи на прикордонну специфіку та міграційні процеси на Закарпатті, у 2003 році в головному управлінні створено відділ іноземних пенсій, у компетенцію якого входить оформлення документів щодо призначення пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон та мають право на пенсію згідно з діючим законодавством України. Тоді очолив відділ і донині ним керує Олексій Большаков. В лютому 2018 року в результаті подальшої реорганізації головного управління відділ іноземних пенсій реорганізовано у відділ виконання міжнародних договорів і включено в управління пенсійного забезпечення. Таким чином сьогодні функції із призначення різних видів пенсій було зведено в одному структурному підрозділі.

У 2002 році начальником головного управління призначено Анастасію Пентек, яка до того працювала першим заступником начальника головного управління. Під керівництвом Анастасії Пентек управління Фонду області продовжували впровадження реформ пенсійної системи.

Так, у 2004 році, з прийняттям Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», запроваджені нові принципи пенсійного страхування та докорінна зміна методики обчислення пенсій. Фактично відбувся перехід України від системи пенсійного забезпечення до системи пенсійного страхування і створення трирівневої пенсійної системи.

Того ж 2004 року вводяться пенсійні посвідчення нового зразка, що дало можливість уникнути подвійного призначення пенсій та посилити захист прав  пенсіонера на конфіденційну інформацію.

На початку  2005 року  вступили в дію  внесені зміни до зазначеного Закону,  відповідно до яких мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2007 році органам Пенсійного фонду передано функції щодо призначення пенсій військовослужбовцям та деяким іншим категоріям громадян. Тим самим завершився процес об’єднання повноважень з пенсійного забезпечення всіх категорій громадян в одному органі. В структуру головного управління введено відповідний відділ (начальник відділу – Любов Білошицька), на базі якого згодом створено управління (начальником управління призначено Наталію Дурунду).

У 2009 році Уряд затвердив Концепцію подальшої пенсійної реформи, що мала на меті поліпшити всі аспекти пенсійного забезпечення – від стабілізації солідарної системи до запровадження накопичувальної.

У 2010 році прийнято Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», згідно з яким єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту прав застрахованих осіб та членів їх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Фактично Пенсійний фонд став монопольним фіскальним органом, який підпорядковувався державі з адміністрування єдиного соціального внеску.

З 2011 року, з набранням чинності Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», продовжено подальші зміни у пенсійному забезпеченні в солідарній системі, уточнено положення, які стосуються функціонування обов’язкової накопичувальної пенсійної системи – другого рівня системи пенсійного забезпечення, внесено зміни до 22 законів України. Поступово  підвищено пенсійний вік для жінок – до 60 років, страховий стаж – до 30 років  для жінок і до 35 – чоловікам та інше.

В 2012 році запроваджено новий порядок прийому та обслуговування громадян за принципом «єдиного вікна». В рамках модернізації системи надання пенсійних послуг в головному та підвідомчих управліннях Фонду області були встановлені інформаційні кіоски. З жовтня цього ж року розпочав роботу Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. І станом на початок 2018 року на Веб-порталі вже зареєструвались 16332 мешканців Закарпатської області.

Новий етап розвитку Пенсійного фонду, спрямований на здійсненні докорінних змін у пенсійній системі, встановленні справедливого пенсійного забезпечення, скасування  системи спеціальних пенсій, перехід  на єдині принципи нарахування пенсій розпочався у 2014 році.

На початку 2015 року ухвалено ключові закони, які докорінно змінили ситуацію в пенсійній системі. Так, пенсіонерам, що працювали на спецпосадах, призупинили виплату пенсій, а з червня взагалі скасували призначення всіх спеціальних пенсій. Підвищено пільговий пенсійний вік і поетапно почали збільшувати загальний стаж роботи для призначення пенсій на пільгових умовах. Крім цього, в органах Пенсійного фонду України відбувається глобальна модернізація пенсійної системи, впровадження  новітніх інформаційних та управлінських технологій, єдиних сучасних стандартів якості обслуговування громадян. Не залишається осторонь цих процесів і Закарпатська область.

3 жовтня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», чим започатковано початок реформи пенсійної системи України. Новим Законом, зокрема, впорядковано законодавчу базу у сфері пенсійного забезпечення: пенсії почали призначати за цим Законом замість 28 законів, що діяли досі. Зараз всі українці зрівняні у своїх правах: виходять на пенсію на однакових умовах, і розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітної плати людини.

У жовтні 2017 року проведено осучаснення раніше призначених пенсій і масштабний їх перерахунок. По області перераховано пенсії 246 тисячам (це 91,2 відсотка) пенсіонерів – мешканців Закарпатської області на загальну суму понад 88,4 мільйона гривень.

Новим Законом не підвищується пенсійний вік, однак підвищились вимоги щодо необхідного страхового стажу: з 1 січня 2018 року особа, яка досягла 60-річного віку, для отримання права на пенсію має мати щонайменше 25 років страхового стажу. З кожним наступним роком до цього необхідного страхового стажу додаватиметься 1 рік.

 

Крім виконання завдань, поставлених Урядом перед Пенсійним фондом, спеціалістами Фонду області проводились роботи щодо впровадження сучасних технологій, спрямованих як на покращення роботи територіальних управлінь, так і на якість обслуговування громадян.

Так, вперше в системі Пенсійного фонду України в області побудували корпоративну мережу на основі виділених каналів зв’язку з усіма управліннями Пенсійного фонду України в містах та районах області, що своєю чергою дало можливість поставити на якісно новий рівень виконання завдань по взаємообміну  інформацією та доступу до баз даних.

У 2006 році в області була запроваджена IP-телефонія між головним управлінням та усіма підвідомчими управліннями, за допомогою якої регулярно проводяться селекторні наради та навчання зі спеціалістами підвідомчих управлінь.

Ще одним цікавим нововведенням закарпатських айтішників стало створення серверу тестування. Розроблена система дозволяє в он-лайн режимі приводити тестування спеціалістів водночас по всій області, що позитивно впливає на визначення їх кваліфікаційного рівня, дає можливість перевірити свої сили і порівняти себе зі спеціалістами з інших управлінь, що значно стимулює до розвитку і підвищення кваліфікації.

Для інформування пенсіонерів про призначення та перерахунок пенсії в квітні 2014 року  впроваджено програмне забезпечення для відправлення смс-повідомлень, яке дає можливість відправляти як одиничні повідомлення, так і робити відправку повідомлень по шаблону, з контролем їх доставки.

В області впроваджено комплексну систему захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України.

Із січня 2017 року розпочато електронний документообіг щодо передачі до Ощадбанку виплатних відомостей пенсіонерів силових структур.

У всіх підвідомчих управліннях встановлено міжмережеві екрани checkpoint та відеоспостереження.

Станом на 1 квітня 2018 року в системі Пенсійного фонду України в Закарпатській області функціонують головне управління, 7 об’єднаних управлінь, 13-ть відділів обслуговування громадян та 15 віддалених робочих місць, обладнаних поза межами територіальних управлінь (3 з яких – в об’єднаних територіальних громадах).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року № 628 «Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України» проведено реорганізацію органів Пенсійного фонду в області: із 27 червня 2019 року припинено діяльність об’єднаних управлінь і завершено процес реорганізації. В результаті реорганізації в області скоротилася штатна чисельність із 619 штатних одиниць до 560. Станом на 01.01.2020 р. в головному управлінні фактично працює – 536 осіб.

Станом на 01.01.2020 р. у складі головного управління працюють 14 відділів/секторів обслуговування громадян (сервісних центрів), у тому числі  з обслуговування  військовослужбовців та деяких інших категорій громадян, 14 відділів та 3 сектори з питань перерахунків пенсій, новостворені: відділ з питань  призначення пенсій, відділ  з ретроконверсії, відділ контролю за додержанням законодавства з питань пенсійного забезпечення та 13 відділів/секторів з питань виплати пенсій. 

Перед органами Фонду області ставляться масштабні завдання, зокрема щодо детінізації доходів громадян, впровадження ефективних технологій адміністрування, задоволення потреб та надання якісних послуг громадянам, що звертаються до органів Пенсійного фонду області.

Працівники системи Пенсійного фонду України Закарпатської області – це згуртований колектив професіоналів, які вміють не тільки вирішувати складні виробничі  завдання, а й у вільний час відпочивати, займатися спортом та благодійністю тощо.

background Layer 1