Пропустити навігацію

ЗАКАРПАТСЬКІ ПЕНСІЙНИКИ ДОЛУЧАЮТЬСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА

Tyzhden prava 2 300x114 - ЗАКАРПАТСЬКІ ПЕНСІЙНИКИ ДОЛУЧАЮТЬСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВАПрава людини як броня – вони захищають нас;

вони, як правила – говорять нам, як поводитися;

і вони, як арбітри – ми можемо до них звертатися.

Вони абстрактні – як емоції, і як емоції вони належать всім

й існують, що б навколо не відбувалося.

З нагоди проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини та з метою підвищення загального рівня правової культури, виховання у громадян поваги до закону і прав людини, вдосконалення правової освіти населення Указом Президента України від 08.12.2008 № 1149/2008 започатковано проведення Всеукраїнського тижня права.

Права людини станом на сьогодні можна охарактеризувати не лише через призму актуальності, але й як глобальну проблему, що постала перед світовою спільнотою, адже людство, котре пройшло крізь пекло двох безпрецедентних міжнародних конфліктів, безлічі кривавих локальних сутичок і пережило жорстокі диктатури, дійшло висновку, що не може бути миру і злагоди на землі, не може існувати організоване цивілізоване життя без поваги до людини, її прав, свобод і потреб. Зазначені вище положення й були задекларовані в документі, сама назва якого свідчила про увагу, котра повинна приділятись у всіх куточках нашої планети дотриманню прав людини.

Саме 10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю ООН прийнято Загальну декларацію прав людини, що є основою міжнародних стандартів у сфері прав людини, і цей день знаменує надважливий крок вперед на шляху людського прогресу.

Конституція України як Основний Закон нашої держави проголошує, що «громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом».

Важливу роль у акумулюванні правових знань суспільства та забезпеченні прав і свобод людини відіграють територіальні органи Пенсійного фонду України. Зокрема, беручи до уваги першочергове завдання Пенсійного фонду, – постійний контроль повного та своєчасного пенсійного забезпечення громадян, захист та реалізація пенсійних прав населення України, можна зробити висновок про те, що працівники попередньо згаданої державної структури постійно і безперестанно турбуються про дотримання основних прав та свобод людини і громадянина.

Повсякденна робота управління полягає не лише у своєчасному призначенні, забезпеченні фінансування та виплати пенсій, а й у конкретних справах, спрямованих на захист прав громадян в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зокрема:

– дотримання та захист прав осіб, що набули права на пенсію, щодо справедливого розміру призначеної виплати;

– захист прав застрахованих осіб у стосунках зі страхувальниками, що стосується дотримання останніми законодавства про оплату праці, як запоруки належного пенсійного забезпечення перших в майбутньому;

– постійне консультування та інформування громадськості щодо змін та нововведень в пенсійному законодавстві;

– якісне та оперативне обслуговування громадян, що звертаються до управління, з будь-яких питань, які стосуються пенсійного забезпечення.

         Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області також долучиться до проведення Всеукраїнського тижня права, зокрема, шляхом підготовки виступів (публікацій) у засобах масової інформації щодо реалізації і захисту прав людини, у тому числі учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначеної операції, з питань, що стосується діяльності Пенсійного фонду України, а також проведення лекцій, бесід із питань реалізації і захисту прав людини з метою підвищення загального рівня правової культури та набуття необхідного рівня правових знань.

 

 

background Layer 1