Пропустити навігацію

Нормативна база

– Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII  (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18).

– Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 № 1699-18 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1699-18).

– Постанова Кабінету міністрів України від 4 вересня 2013 № 706 Питання запобігання та виявлення корупції (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-%D0%BF).

– Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді,
державним або комунальним установам чи організаціям (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1195-2011-%D0%BF).

– Постанова Кабінету міністрів України від 25.03.2015 № 171 Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/171-2015-%D0%BF).

– Постанова Кабінету міністрів України від 13.06.2000 № 950 Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України
“Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/950-2000-%D0%BF/ed20111012).

– Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16).

– Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0028-12).

– Рішення НАЗК від 06.09.2016 № 19 Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення
Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1479-16).

– Рішення НАЗК від 06.07.2017 № 286 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами (https://nazk.gov.ua/metodychni-rekomendaciyi).

– Рішення НАЗК від 29.09.2017 № 839 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (https://nazk.gov.ua/metodychni-rekomendaciyi)

background Layer 1