Пропустити навігацію

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

З 1 січняkartynka uvaga 300x225 - ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 2019 року втратив чинність Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у  сфері господарської діяльності, яким до 31 грудня 2018 року було встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів та обмеження на позапланові перевірки. Із втратою чинності зазначеного вище Закону з 01.01.2019 року відновлено дію Закону України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» від 23.02.2012 № 4448-VI (далі – Закон про особливості контролю за суб’єктами господарювання на спрощеній системі оподаткування). Частиною 3 статті 3 цього Закону встановлено, що органам державного нагляду (контролю), їх посадовим особам забороняється здійснювати  щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, які не передбачені цим Законом.

Дія Закону про особливості контролю за суб’єктами господарювання на спрощеній системі оподаткування поширюється на фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування і не є платниками податку на додану вартість та діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Звертаємо увагу на те, що в пункті 2 статті 3 Закону про особливості контролю за суб’єктами господарювання на спрощеній системі оподаткування зазначається, що органи Пенсійного фонду України проводять планові та позапланові перевірки щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, діяльність яких віднесена до середнього ступеня ризику. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 року № 528 затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Планові перевірки здійснюються органами Пенсійного фонду України з урахуванням вимог статей 4 та 5 Закону України  «Про основні засади державного нагляду (контролю)  у сфері господарської діяльності». Наказом Пенсійного фонду України від 29.11.2018 № 187 затверджено річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Пенсійного фонду України на 2019 рік. Річний план здійснення планових перевірок на 2019 рік в розрізі суб’єктів господарювання розміщено на інформаційній сторінці веб-порталу Пенсійного фонду України (www.pfu.gov.ua/) у розділах: Інформація та напрями діяльності/Поточна діяльність/Накази з основної діяльності/та послуги/Страхувальникам/Графіки перевірок. Зазначені перевірки здійснюються органами Пенсійного фонду України винятково у встановлені строки за місцезнаходженням платника або у приміщенні органу Пенсійного фонду України у випадках, передбачених законом, про що зазначається в наказі та направленні на проведення перевірки.

Плановою перевіркою вважається перевірка дотримання платником вимог законодавства щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати ним страхових внесків до Пенсійного фонду, а також щодо достовірності відомостей поданих до реєстру застрахованих осіб. Про здійснення планової перевірки платники повідомляються шляхом направлення їм письмового повідомлення не пізніш як за десять днів до дня її здійснення за встановленою формою. Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу Пенсійного фонду України або вручається особисто керівнику чи вповноваженій особі платника під розписку.

Строк здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва – п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено Законом. Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

Позапланові перевірки суб’єктв господарювання проводяться органами Пенсійного фонду України у випадках, передбачених статтею 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю). Строк здійснення позапланового заходу суб’єкта господарювання не може перевищувати десяти робочих днів, щодо суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів. Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

 

 

background Layer 1