Пропустити навігацію

ПЛАН роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області на 2019 рік

ПЛАН

роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області на 2019 рік

Кроки Обґрунтування Відповідальні за виконання Строк Індикатор виконання

Очікувані результати

ПРІОРИТЕТ I

 Забезпечення європейських стандартів

функціонування та надання послуг органами Пенсійного фонду України в Житомирській області

Мета 1

Підвищення продуктивності та якості обслуговування громадян

1.     Забезпечення уніфікації стандартів прийому та обслуговування громадян в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області (далі – Головне управління) необхідність підвищення якості обслуговування громадян Антонюк С. М.,

Куц В. В.,

начальники об’єднаних управлінь Пенсійного фонду України в Житомирській області ( далі – територіальні управління)

згідно окремого плану опрацьовано відповідні інформаційні матеріали та впроваджено при здійсненні обслуговування громадян;

реалізовано заходи щодо поліпшення умов обслуговування громадян, у тому числі ремонтні роботи

підвищення якості обслуговування громадян
2.    Впровадження електронної системи керування прийомом громадян з урахуванням контролю часу та якості обслуговування потреба у скороченні часу на відвідування Головного управління, прогнозуванні часу відвідування Шмагун О. С.,

Антонюк С. М.,

Ковальов В. В.,

Куц В. В.,

начальники територіальних управлінь

після надходження відповідного програмного забезпечення забезпечено використання програмного забезпечення для дистанційного запису на прийом, самостійного вибору дати та часу прийому, друку квитанції із зазначенням дати, часу прийому, висвітлення на електронних табло системи керування чергою відповідної інформації попереджено утворення черг в Головному управліні, чітко визначено час та тривалість відвідування
3. Забезпечення можливості для звернення про призначення (перерахунок) пенсії за принципом “одне відвідування” необхідність скоротити кількість відвідувань головного управління, зменшити тривалість розгляду заяв Шмагун О. С.,

Антонюк С. М.,

Ковальов В. В.,

Куц В. В.,

начальники територіальних управлінь

після прийняття відповідного нормативного акту забезпечено використання програмного забезпечення для подання заяви про призначення (перерахунок) пенсії через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, прикріплення необхідних електронних копій документів можливість дистанційного подання документів для призначення (перерахунку) пенсій з необхідністю один раз відвідати Головне управління
4. Створення електронних пенсійних справ шляхом переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від  14 вересня 2016 р.                       № 672-р Шмагун О. С.,

Антонюк С. М.,

Ковальов В. В.,

Куц В. В.,

начальники територіальних управлінь

протягом строків, визначених Пенсійним фондом України, та після отримання програмного забезпечення впроваджено програмне забезпечення щодо створення електронних пенсійних справ шляхом переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд, визначено потребу в апаратному забезпеченні, розпочато переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд забезпечено створення технології обслуговування з доступом до пенсійної справи незалежно від місця звернення з можливістю автоматизованого контролю обгрунтованості здійснення пенсійних виплат
5. Продовження створення віддалених робочих місць з обслуговування громадян на базі об’єднаних територіальних громад, місцевих органів влади, надання всіх послуг на віддалених робочих місцях наближення послуг до осіб, які проживають у віддалених населених пунктах Антонюк С. М.,

Куц В. В.,

начальники територіальних управлінь

протягом

 року

збільшення кількості територіальних громад, місцевих органів влади, в яких створені віддалені робочі місця розширення переліку пунктів обслуговування громадян, підвищення якості обслуговування громадян
6. Забезпечення архітектурної доступності до адміністративних приміщень Головного управління, де здійснюється прийом громадян, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення необхідність забезпечення архітектурної доступності, відповідність Державним будівельним нормам Шмагун О. С.,

Гаврилов О. Ю.,

начальники територіальних управлінь

протягом року,

контроль щокварталу

наявність в адміністративних приміщеннях Головного управління, де здійснюється прийом громадян архітектурної доступності забезпечення належних умов для прийому громадян з особливими потребами
Мета 2

Зміцнення та модернізація інформаційних ресурсів і технічної бази, підвищення ефективності системи управління

1.    Впровадження та тестування системи аналітики та звітності з використанням концепцій, технологій та програмних засобів аналізу первинних даних та візуалізації результатів для підтримки рішень необхідність побудови достовірних поточних та прогнозних даних щодо стану системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування Шмагун О. С.,

Ковальов В. В.

після надходження відповідного програмного забезпечення впроваджено та проведено тестування програмного забезпечення для реалізації моделі актуарних розрахунків, фінансової моделі показників бюджету, що побудована на первинних даних, створення системи звітності та аналізу наявна оперативна інформація щодо фінансового стану Головного управління
2.    Впровадження  системи електронного документообігу необхідність впровадження документування управлінської діяльності в електронній формі Шмагун О. С.,

Ковальов В. В.,

Гаврилов О. Ю.,

начальники територіальних управлінь

після надходження відповідного програмного забезпечення забезпечено використання програмного забезпечення щодо формування, використання та контролю документів в електронній формі, накладання електронного цифрового підпису на документи здійснюється використання системи електронного документообігу в Головному управлінні
3.   Забезпечення електронного обміну документами з виплати пенсій Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 672-р Шмагун О. С.,

Ковальов В. В.,

Куц В. В.,

начальники територіальних управлінь

після надходження відповідного програмного забезпечення забезпечено використання програмного забезпечення щодо електронного обміну документами з організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, формування в електронному вигляді документів для переказу пенсій за кордон пенсіонерам, яким пенсії призначені на виконання міжнародних угод, виплати аліментів та інших утримань, що проводяться з пенсій, залучення уповноважених банків до обміну документами для виплати пенсій в електронному вигляді документи для виплати пенсій формуються виключно в електронному вигляді
4.    Оновлення парку апаратних засобів автоматизованих робочих місць необхідність забезпечення належних умов роботи з обслуговування громадян Шмагун О. С.,

Ковальов В. В.

грудень оновлено парк апаратних засобів автоматизованих робочих місць не менше ніж на 10% оновлено парк апаратних засобів
Мета 3

Розвиток інфраструктури системи кіберзахисту

1.   Забезпечення  розгортання модернізованої комплексної системи захисту інформації Інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” Шмагун О. С.,

Ковальов В. В.,

начальники територіальних управлінь

протягом

року

функціонування комплексної системи захисту інформації в  Головному управлінні розгорнуто модернізовану комплексну систему захисту інформації
 Мета 4

Вдосконалення організаційної структури, системи комплектування та підвищення кваліфікаційної підготовки персоналу

1.   Оптимізація функціональних процесів та скорочення чисельності працівників Головного управління Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. №672-р; постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р.   № 628 Лаворчук В. М.,

начальники територіальних управлінь

квітень проведено оптимізацію функціональних процесів в Головному управлінні оптимізовані функціональні процеси, скорочена відповідна кількість працівників
2.    Організація проведення професійного навчання державних службовців  Головного управління Закон України “Про державну службу” Лаворчук В. М., протягом року відповідно до затверджених графіків забезпечено підвищення рівня професійної компете-нтності не менше 30% державних службовців Головного управління відповідно до визначених потреб підвищено рівень професійної компетентності державних службовців
3.   Забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Головного управління Закон України “Про державну службу” Лаворчук В. М.,

керівники структурних підрозділів в складі Головного управління

IV квартал ознайомлено 100 % державних службовців  Головного управління, які підлягали оцінюванню, з висновками щодо результатів оцінювання службової діяльності результати оцінювання службової діяльності затверджені наказом Головного управління;

результати оцінювання службової діяльності керівників територіальних управлінь та їх заступників затверджені наказом Пенсійного фонду України

Мета 5

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності, підвищення рівня довіри населення

до органів Пенсійного фонду України в Житомирській області

1.    Забезпечення оперативного висвітлення питань діяльності Пенсійного фонду України в засобах масової інформації, на інформаційній сторінці веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, єдиному державному веб-порталі відкритих даних, інформаційних стендах Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, Закон України “Про доступ до публічної інформації” Шмагун О. С.,

Антонюк С. М.,

Лаворчук В. М.,

Ковальов  В. В.,

керівники структурних підрозділів в складі Головного управління,

начальники територіальних управлінь

протягом

року

відсутні порушення вимог нормативно-правових та розпорядчих актів щодо строків оприлюднення інформації поінформованість громадян про діяльність  Головного управління
2.     Забезпечення участі регіональних ЗМІ в  прес-турах Пенсійного фонду України щодо запровадження нових сервісів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України поінформованість громадян Шмагун О. С.,

Лаворчук В. М.,

начальники територіальних управлінь

травень участь регіональних  ЗМІ в прес-турах поінформованість громадян про отримання послуг через електронні сервіси Пенсійного фонду України
3.    Забезпечення дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запитів) Закон України “Про доступ до публічної інформації” Шмагун О. С.,

Антонюк С. М.,

Гаврилов О. Ю.,

Лаворчук В. М.,

керівники структурних підрозділів в складі Головного управління,

начальники територіальних управлінь

протягом 

року

відсутність порушень строків та порядку розгляду запитів на інформацію, інших порушень законодавства про інформацію забезпечення громадян права на доступ до публічної інформації
 ПРІОРИТЕТ ІІ

 Своєчасне призначення, перерахунок та здійснення пенсійних виплат,

забезпечення додержання пенсійного законодавства

 Мета 1

Забезпечення своєчасного призначення пенсій, проведення перерахунків та виплати пенсій

1.  Забезпечення проведення призна­чення (перерахунків) пенсій у зв’язку із змінами у законод­австві та за заявами у строки, визначені законодавством виконання законодавства про пенсійне забезпечення Антонюк С. М.,

Антонович В. П.,

Куц В. В.,

Дзеба Л. В.,

начальники територіальних управлінь

постійно відсутні порушення строків призначення (перерахунків) пенсій своєчасність проведення призначення (перерахунків) пенсій
2.   Забезпечення контролю за своєчасністю і повнотою взяття на облік та виплатами пенсій внутрішньо переміщеним особам необхідність контролю обгрунтованості здійснення виплат, додержання строків поновлення виплати пенсій Антонюк С. М.,

Антонович В. П.,

Куц В. В.,

Дзеба Л. В.,

начальники територіальних управлінь

щомісячно здійснення  щомісяч-ного контролю обгрунтованості здійснення виплат, додержання строків поновлення виплати пенсій забезпечено контроль за своєчасністю і повнотою взяття на облік та виплатами пенсій внутрішньо переміщеним особам
3.    Забезпечення своєчасного фінансування пенсійних виплат Закон України “Про загально­обов’язкове державне пенсійне страхування”

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»    

Антонюк С. М.,

Коник А. М.

щомісячно з 

1 по 25 число

відсутні порушення строків виплати пенсій своєчасна виплата пенсії
4.   Забезпечення своєчасної  виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають на території Житомирської області міжнародні договори з питань пенсійного забезпечення Антонюк С. М.,

Коник А. М.

щокварталу відсутні порушення строків виплати пенсій своєчасна виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають на території Житомирської області
 Мета 2

Забезпечення правильності застосування законодавства у сфері пенсійного забезпечення

1.    Здійснення моніторингу судової практики з актуальних питань діяльності у справах за участю органів Пенсійного фонду України необхідність урахування правових висновків судів при застосуванні пенсійного законодавства,  обґрунтуванні правової позиції в суді Перепелиця П. П.,

начальники територіальних управлінь

протягом

року

підготовлено не менше двох оглядів судової практики на рік підвищення якості представлення інтересів органів Головного управління
2.   Забезпечення використання автоматизованого обліку судових справ про пенсійне забезпечення та інформації про стан виконання ухвалених у справах судових рішень з можливістю формування на його основі реєстру судових рішень, виплата за якими не проведена, з підтриманням інформації в актуальному стані необхідність забезпечення оперативного одержання інформації про стан судових справ про пенсійне забезпечення та виконання судових рішень, з метою їх моніторингу та формування за потреби реєстрів судових рішень за окремими категоріями справ Шмагун О. С.,

Ковальов В. В.,

Перепелиця П. П.

 

 

після надходження відповідного програмного забезпечення забезпечено використання автоматизованого обліку інформації про розгляд судами справ щодо пенсійного забезпечення та стан виконання ухвалених судових рішень впровадження ефективної інформаційної системи щодо стану розгляду судами справ про пенсійне забезпечення та виконання судових рішень, ухвалених за цими справами
3.   Забезпечення представлення інтересів Головного управління в судах: підготовка та подання в установлені строки адміністратив­них позовів, відзивів на позовні заяви, апеляційних та касаційних скарг, оскарження в апеля­ційному та касацій­ному порядку рішень, постановлених з порушенням законодавства необхідність ефективного захисту інтересів Пенсійного фонду України в судах при розгляді справ за його участю Перепелиця П. П.,

Куц В. В.,  

Коник А. М.,

начальники територіальних управлінь

в міру

потреби

забезпечено своєчасну підготовку та подання до судів процесуальних документів у справах, де Головне управління  визначене позивачем, відповідачем, третьою особою забезпечено представлення інтересів Головного управління в судах
4. Проведення перевірки стану організації правової роботи в Головному управлінні необхідність виявлення недоліків в організації правової роботи та безпосереднього надання практичної допомоги Перепелиця П. П., за окремим планом проведено перевірки у строки, передбачені планом, складено довідки за результатами перевірок підвищено рівень правової роботи, усунуто недоліки та передумови можливих порушень
4.   Здійснення перегляду актів Головного  управління з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства відповідність розпорядчих актів Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області вимогам законодавства Перепелиця П. П.,

Керівники структурних підрозділів Головного управління

протягом року затвердження висновку за результатами перегляду  актів Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області у розпорядчих актах Головного управління відсутні норми, що суперечать Конституції України та законам України, указам Президента України та постановам Верховної Ради України, актам Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам
ПРІОРИТЕТ ІІІ

Зміцнення фінансової стабільності пенсійної системи, мобілізація надходження коштів до бюджету

Пенсійного фонду України та їх раціональне використання

Мета 1

Виконання бюджету Головного управління у 2019 році та формування проекту бюджету на 2020 рік

1.  Підготовка бюджету Головного управління, планів доходів і видатків територіальних управлінь на 2019 рік постанова правління Пенсійного фонду України від             31.08.2009 № 21-2 “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України” (із змінами) Шмагун О. С.,

Антонюк С. М., Коник А. М.,

начальники територіальних управлінь

в місячний термін після затвердження бюджету Пенсійного фонду України затверджено бюджет Головного управління, доведено до територіальних управлінь граничні обсяги показників планів доходів і видатків своєчасність формування бюджету Головного управлінння, граничних обсягів показників доходів і видатків територіальних управлінь на 2019 рік
2.    Забезпечення виконання планових показників з надходження до бюджету  Головного управління коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України постанова правління Пенсійного фонду України від 31.08.2009       № 21-2 “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України” (із змінами) Шмагун О. С.,

Коник А. М.,

начальники територіальних управлінь

протягом 

року

помісячний розпис основних груп доходів та видатків бюджету Головного управління  надходження коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України, в повному обсязі запланових показників
3. Опрацювання спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Житомирській області питання погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску та віідновлення страхового стажу застрахованих осіб Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” Шмагун О. С.,

Коник А. М.,

протягом

року

зменшення заборгованості зі сплати єдиного внеску та відновлення страхового стажу застрахованиих осіб наповнення бюджету Головного управління та зарахування страхового стажу застрахованим особам
4. Забезпечення стягнення переплат пенсій, витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, різниці у розмірі пенсій науковим працівникам та іншої заборгованості, що підлягає стягненню Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” Шмагун О. С.,

Коник А. М.,

Ковальов В. В.,

Куц В. В.,

начальники територіальних управлінь

протягом року зменшення заборгованості у порівнянні до початку року не менше ніж 5% наповнення бюджету Головного управління
 Мета 2

Використання даних Реєстру застрахованих осіб для забезпечення реалізації прав застрахованих осіб

1.    Здійснення моніторингу відомостей Реєстру застрахованих осіб, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, постанова правління Пенсійного фонду України від             29.05.2017 № 11-1 “Про Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю” Шмагун О. С.,

Коник А. М.,

Ковальов  В. В.,

начальники територіальних управлінь

щокварталу інформування Головного управління Держпраці в Житомирській області та  Головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області про виявлені ознаки порушення законодавства про працю  збільшення чисельності застрахованих осіб та надходження єдиного внеску
2. Проведення інвентаризації пенсійних справ та перевірки наявних у них даних, які містяться в електронних базах даних постанова правління Пенсійного фонду України від 03 вересня 2018 р. № 19-1 “Про проведення інвентаризації пенсійних справ” Шмагун О. С.,

Антонюк С. М.,

Куц В. В.,

начальники територіальних управлінь

вересень отримано та проаналізовано результати перевірки, визначено строки щодо виправлення даних підтвердження обгрунтованості інформації для здійснення пенсійних виплат
Мета 3

Забезпечення контролю за управлінням коштами Пенсійного фонду України

1.    Забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” Шмагун О. С.,

Барановський О. В.

за окремими графіками перевірено всі організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та установи, у яких особи перебувають на повному державному утриманні запобігання порушень щодо використання пенсійних коштів та вжиття заходів, передбачених законодавством, у разі їх виявлення
2.     Організація складання річного плану перевірки суб’єктів господарювання на наступний плановий період Закон України “Про основні засади державного нагляду (конторлю) у сфері господарської діяльності” Шмагун О. С.,

Барановський О. В.

до 15 жовтня забезпечено внесення інформації про суб’єктів господарювання  до пілотного модулю інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду суб’єкти господарювання включено до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)  Пенсійного фонду України
3.     Проведення перевірок суб’єктів системи загальнообов’язко-вого державного пенсійного страхування відповідно до річного плану перевірок суб’єктів господарювання Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Шмагун О. С.,

Барановський О. В.

відповідно до строків річного плану перевірок суб’єктів господарюва-ння забезпечено внесення відомостей про результати перевірок до пілотного модулю інтегрованої автоматизованої  системи державного нагляду (контролю) забезпечено контроль за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства
4.   Формування  стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на період до 2021 року Порядок здійснення внутрішнього аудитут та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001

(із змінами)

Барановський О. В. до 30 січня затверджено стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на період до 2021 року та надано Пенсійному фонду України для формування Зведеного стратегічного плану дотримано вимоги нормативних актів щодо порядку планування діяльності з внутрішнього аудиту
5.   Забезпечення формування операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту у 2019 та 2020 роках Порядок здійснення внутрішнього аудитут та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001

(із змінами)

Барановський О. В. до 30 січня

та

до 15 грудня

затверджено операційні плани діяльності з внутрішнього аудиту у 2019 та 2020 роках та надано Пенсійному фонду України для формування зведених операційних планів дотримано вимоги нормативних актів щодо порядку планування діяльності з внутрішнього аудиту
Мета 4

Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду України та зміцнення її фінансової стабільності

1.   Забезпечення проведення внутрішніх аудитів відповідно до Зведеного операційного плану проведення внутрішніх аудитів в органах Пенсійного фонду України стаття 26 Бюджетного кодексу України, інші і нормативно-правові акти щодо діяльності з внутрішнього аудиту Барановський О. В. у терміни, визначені Зведеним операційним планом проведення внутрішніх аудитів в органах Пенсійного фонду України проведення запланованих внутрішніх аудитів забезпечено діяльність підрозділу внутрішнього аудиту, спрямовану на удосконалення системи управління державними коштами, запобігання фактам їх незаконного, неефективного та нецільового використання, виникненню помилок та інших недоліків у діяльності Головного управління, підвищенню ефективності функціонування системи внутрішнього контролю
2.   Забезпечення моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій за результатами прове­дення внутрішніх аудитів в Пенсійному фонді України та його органах Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247

(із змінами)

Барановський О. В.

начальники територіальних управлінь

згідно термінів, встановлених розпорядчими документами про результати аудиторських досліджень опрацьовано інформацію об’єктів аудиту про результати реалізації аудиторських рекомендацій повнота та своєчасність врахування об’єктом аудиту наданих рекомендацій та виконання заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених аудиторськими дослідженнями
3.   Забезпечення моніторингу повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів коштів та виправлення допущених порушень Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247

 (із змінами)

Барановський О. В.

начальники територіальних управлінь

щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом узагальнено інформацію щодо відшкодування коштів та виправлення допущених порушень, направлено відповідну звітність департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів в результаті відшкодування неправомірних витрат, виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів та усунення допущених порушень
ПРІОРИТЕТ IV

Реалізація державної антикорупційної політики

Мета 1

Здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків, запобігання виникненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень

1.    Розроблення заходів щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на              2019 рік, та забезпечення контролю за їх виконанням Закон України “Про запобігання корупції” та інші законодавчі акти щодо процедури моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційних програм Барановський О. В.,

керівники структурних підрозділів в складі Головного управління

начальники територіальних управлінь

до 01 червня, контроль щокварталу затверджені заходи щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на      2019 рік, щоквартальне інформування Пенсійного фонду України про їх виконання вдосконалення системи запобігання і протидії корупції в органах Пенсійного фонду України, подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Пенсійного фонду України
2. Проведення перевірок факту своєчасності подання щорічних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави в органах Пенсійного фонду України за минулий рік та декларацій суб’єктів декларування, які припинили діяльність Закон України “Про запобігання корупції” Барановський О. В.,

Лаворчук В. М.,

начальники територіальних управлінь

до 12 квітня, протягом року перевірка 100%  фактів своєчасності подання щорічних декларацій дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо заходів фінансового контролю

 

 

3. Забезпечення моніторингу прове­дення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави та декларацій суб’єктів декларування, які припиняють діяльність Закон України “Про запобігання корупції” Барановський О. В.,

Лаворчук В. М.

начальники територіальних управлінь

щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом узагальні результати проведених спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави отримання інформації про додержання вимог статей       56-58 Закону України “Про запобігання корупції” в Головному управлінні з метою вжиття заходів для мінімізації ризиків виникнення порушень законодавства
4. Забезпечення постійного моніторингу дотримання державними службовцями обмежень, передбачених законами України “Про запобігання корупції” та “Про державну службу”, вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Положення про Пенсійний фонд України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від            23.07.2014 № 280

(із змінами)

Барановський О. В.,

Лаворчук В. М.,

начальники територіальних управлінь

 

 

щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом узагальнені результати моніторингу отримання інформації про додержання вимог законодавства в Головному управлінні з метою вжиття заходів для мінімізації ризиків виникнення правопорушень

 

background Layer 1