Пропустити навігацію

План роботи Головного управління на 2020 рік

ПЛАН

роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області на 2020 рік

 

Кроки Обґрунтування Відповідальні за виконання Строк Індикатор виконання Очікувані результати

 ПРІОРИТЕТ I

Якісний сервіс

1. Впровадження  системи обліку трудових відносин в електронній формі ведення обліку трудових відносин в електронній формі, надання за згодою суб`єкта персональних даних доступу до інформації щодо трудових відносин Шмагун О. С.

Ковальов В. В.

постійно, після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України “Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі
ведення на базі Реєстру застрахованих осіб обліку трудових відносин в електронній формі:

– оцифровано 100% відомостей про трудову діяльність працівника на підставі сканованих копій документів;

– надіслано 100% повідомлень про виявлені розбіжності або відсутність записів

оцифровування відомостей про трудову діяльність працівника на підставі сканованих копій документів; 

повідомлення через  електронний кабінет застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал Фонду) про виявлені випадки відсутності або розбіжностей у записах у трудовій книжці 

2. Здійснення підтвердження інформації, необхідної для призначення і виплати пенсії, за даними державних реєстрів, баз даних органів державної влади, без необхідності подання паперових документів Указ Президента України від 04.09.2019 № 647/2019 “Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг” Шмагун О. С.

Антонюк С. М.

Макшаєва Н. В.

Ковальов В. В.

Куц В. В.

Антонович В. П.

Бабич Л. Д.

після запровадження програмного забезпечення для обміну даними з державними реєстрами, базами даних  органів державної влади 
використання інформації для призначення та виплати пенсій з державних реєстрів, баз даних  відсутність у особи необхідності подавати для призначення і виплати пенсій паперові документи, якщо відповідна інформація наявна в державних реєстрах або базах даних
3. Впровадження програмного забезпечення та механізму автоматичного призначення пенсії за наявними в Реєстрі застрахованих осіб даними при досягненні особою пенсійного  віку (за подією набуття права) Указ Президента України від 08.11.2019  №837/2019“Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави” Шмагун О. С.

Антонюк С. М.

Ковальов В. В.

Куц В. В.

після набрання чинності постанови правління Пенсійного фонду України Про затвердження змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України
впроваджено  програмне забезпечення автоматичного призначення пенсії за наявними в Реєстрі застрахованих осіб даними при досягненні особою пенсійного  віку забезпечено автоматичне призначення пенсій за віком за наявними в Реєстрі застрахованих осіб даними при досягненні особою пенсійного  віку (за подією  набуття права)
4. Оцифровування паперових пенсійних справ Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 672-р Шмагун О. С.

Антонюк С. М.

Куц В. В.

Ковальов В. В. 

протягом року
створено не менше 51,3 тис.  електронних пенсійних справ забезпечено доступ громадян до їх пенсійних справ в онлайн режимі, обробка інформації Головним управлінням  та документів в електронному вигляді
5. Проведення оцінки впровадження стандартів обслуговування громадян в Головному управлінні та рівня задоволеності громадян якістю наданих послуг постанова правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”  (зі змінами) Макшаєва Н. В.

Бабич Л. Д.

Керівники самостійних структурних підрозділів

протягом року,

контроль щокварталу

оцінено 100 % сервісних центрів щодо їх відповідності стандартам обслуговування;

не менше 80 % громадян, які звернулись до Головного управління та взяли участь в анкетуванні, надали позитивну оцінку якості обслуговування

перевірено стан впровадження стандартів обслуговування громадян, якість  обслуговування осіб, які звертаються до Головного управління, на відповідність стандартам обслуговування, встановлено та усунуто недоліки в системі обслуговування 
6. Залучення громадян  до системи інформування засобами електронної пошти, смс -повідомлень, “Електронного кабінету громадянина” скорочення часу на відвідування громадянами органів Пенсійного фонду України; постанова правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” (зі змінами) Шмагун О. С.

Макшаєва Н. В.

Бабич Л. Д.

Ковальов В. В.

листопад
збільшення кількості громадян, яких поінформовано засобами електронної пошти, смс-повідомлень, “Електронного кабінету громадянина” підвищення рівня  поінформованості громадян з питань пенсійного забезпечення
7. Забезпечення відповідності приміщень стандартам обслуговування громадян та архітектурної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення постанова правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 №13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду Україниˮ(зі змінами) Шмагун О. С.

Гаврилов О. Ю.

протягом року
100% власних приміщень, в яких здійснюється обслуговування громадян, відповідають стандартам обслуговування, обладнані елементами архітектурної доступності або здійснено їх розумне пристосування власні приміщення облаштовані відповідно до стандартів обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України
8. Забезпечення підготовки адміністративних приміщень до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років безперебійне функціонування органів Пенсійного фонду України Шмагун О. С.

Гаврилов О. Ю.

до 15 жовтня
100% готовність адміністративних приміщень Головного управління до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років адміністративні приміщення Головного управління готові до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

 ПРІОРИТЕТ ІІ

Ефективне адміністрування 

1. Забезпечення призначення пенсій та проведення їх перерахунків у зв’язку із змінами в законодавстві та за заявами у строки, визначені законодавством законодавство про пенсійне забезпечення Антонюк С. М.

Куц В. В.

Антонович В. П.

постійно призначення (перерахунки) пенсій з дотриманням термінів своєчасно проведені призначення та перерахунки пенсій
2. Перегляд актів Головного управління з метою уніфікації процесів, спрямованих на забезпечення виконання основних завдань, забезпечення їх відповідності чинному законодавству необхідність підтримання розпорядчих актів Головного управління актуальному стані Шмагун О. С.

Антонюк С. М.

Макшаєва Н. В.

Перепелиця П. П.

Поруцький В. А.

Керівники самостійних структурних підрозділів

за окремим графіком затвердження висновку за результатами перегляду актів Головного управління та нового графіку перегляду актів внесені зміни до актів Головного управління,  виключені норми, що суперечать законам України, указам Президента України, постановам Верховної Ради України, актам  Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам
3. Наповнення першої черги підсистеми “Правова робота” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (далі – ІКІС) інформацією необхідність моніторингу стану розгляду судами справ за участю Головного управління, організації виконання рішень суду Перепелиця П. П.

 

 

протягом року забезпечено внесення необхідної інформації до підсистеми контроль за станом представництва інтересів Головного управління в судах, додержанням процесуальних строків
4. Наповнення підсистеми “Реєстр судових рішень” ІКІС (друга черга) інформацією про рішення суду, що  підлягають виконанню та набрали законної сили формування реєстру судових рішень Антонюк С. М.

Куц В. В.

Антонович В. П.

Перепелиця П. П. 

протягом року забезпечено внесення необхідної інформації до підсистеми, у тому числі

до 1 січня 2020 року

здійснюється автоматизований облік рішень суду, що підлягають виконанню та набрали законної сили
5. Здійснення контролю за додержанням вимог законодавства про доступ до інформаційних ресурсів ІТС Закон України  “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 №10-1 Шмагун О. С.

Ковальов В. В. 

протягом року проведено раптові контрольні заходи щодо здійснення ідентифікованого доступу до інформаційних ресурсів забезпечено захист інформації в інформаційно -телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України
6. Здійснення контролю за додержанням вимог положення про Реєстр застрахованих осіб при об’єднанні карток застрахованих осіб Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, п. 7 розділу IV Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язко-вого державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 №10-1 Шмагун О. С.

Ковальов В. В.

протягом року проведено контрольні заходи забезпечено коректний облік відомостей про застрахованих осіб
7. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Головного управління відповідно до визначених потреб за професійними програмами підвищення кваліфікації, програмами тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткострокових семінарів, тренінгів здобуття професійних знань для якісного виконання посадових обов’язків Лаворчук В. М.

Керівники самостійних структурних підрозділів

грудень забезпечено підвищення кваліфікації державних службовців (не менше 100 % визначеної потреби) підвищення рівня професійної компетентності державних службовців
8. Забезпечення  висвітлення питань діяльності Головного управління в засобах масової інформації, на інформаційній сторінці вебпорталу Фонду, у соціальних мережах Закон України

“Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”,

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Шмагун О. С.

Антонюк С. М.

Макшаєва Н. В.

Матвієнко О. Б.

Керівники самостійних структурних підрозділів

протягом року відсутні порушення вимог нормативно-правових та розпорядчих актів щодо строків оприлюднення інформації поінформованість громадян про діяльність Пенсійного фонду України
9. Забезпечення участі регіональних ЗМІ в престурах Пенсійного фонду України щодо запровадження нових сервісів вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України поінформованість громадян Шмагун О. С.

Матвієнко О. Б.

червень участь регіональних

ЗМІ в проведенні

престурів

поінформованість громадян про отримання послуг через електронні сервіси Пенсійного фонду України
10. Забезпечення дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запитів) Закон України “Про доступ до публічної інформації” Шмагун О. С.

Макшаєва Н. В.

Гаврилов О. Ю.

Матвієнко О. Б.

Керівники самостійних структурних підрозділів

протягом року відсутні порушення строків та порядку розгляду запитів на інформацію забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації

ПРІОРИТЕТ ІІІ

Прозоре та відповідальне здійснення виплат

1. Забезпечення своєчасного фінансування пенсійних виплат (з урахуванням проведених перерахунків, індексації) Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осібˮ, Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиˮ Антонюк С. М.

Пінчук Н. М.

Антонович В. П.

щомісячно з  1 по 25 число відсутні порушення строків виплати пенсій своєчасна виплата пенсії
2. Забезпечення своєчасної виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Україні міжнародні договори з питань пенсійного забезпечення Антонюк С. М.

Пінчук Н. М.

протягом року відсутні порушення строків виплати пенсій своєчасно виплачено пенсії пенсіонерам іноземних держав, які проживають в області
3. Підготовка та формування бюджету, кошторису та плану асигнувань Головного управління Бюджетний кодекс України, постанова правління Пенсійного фонду України від
31.08.2009 
№ 21-2 “Про затвердження Порядку розроблен-ня, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України”(із змінами) 
Шмагун О. С.

Антонюк С. М.

Пінчук Н. М.

в місячний термін після затвердження  Кабінетом Міністрів України бюджету Пенсійного фонду України   затверджено бюджет, кошторис та план асигнувань Головного управління своєчасно сформований та затверджений бюджет Головного управління, кошториси та плани асигнувань на плановий рік
4. Виконання планових показників з надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів, адміністру­вання яких здійснюють органи Пенсійного фонду України Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України (із змінами), затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 31.08.2009 № 21-2 Шмагун О. С.

Пінчук Н. М.

протягом  року 100% виконання плану надходження коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України, в повному обсязі запланованих показників
5. Забезпечення стягнення переплат пенсій, витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, іншої заборгованості, що підлягає стягненню Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” Шмагун О. С.

Антонюк С. М.

Пінчук Н. М.

Куц В. В.

Антонович В. П.

протягом року зменшення заборгованості наповнення бюджету Пенсійного фонду України
6. Моніторинг відомостей Реєстру застрахованих осіб  щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, затверджений постановою  правління Пенсійного фонду України від 29.05.2017 № 11-1 Шмагун О. С.

Пінчук Н. М.

Ковальов В. В.

щокварталу інформування Державної служби України з питань праці та Державної податкової служби України в області про виявлені ознаки порушення законодавства про працю збільшення чисельності застрахованих осіб та надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
7. Здійснення автоматизованої перевірки даних, які використовуються при призначенні пенсій, з даними, що обробляються  в Реєстрі застрахованих осіб необхідність контролю достовірності інформації для призначення пенсій Шмагун О. С.

Антонюк С. М.

Ковальов В. В.

Куц В. В.

Антонович В. П.

вересень періодично (не рідше ніж раз на місяць) верифіковано дані виявлення потенційно-ризикових пенсійних справ з можливою наявністю некоректних даних
8. Здійснення моніторингу та узагальнення результатів судової практики  у справах за участю органів Пенсійного фонду України необхідність урахування правових висновків судів при застосуванні пенсійного законодавства,  обґрунтуванні правової позиції в суді Перепелиця П. П. протягом року відсутність застосованих заходів процесуального примусу за зловживання процесуальними правами, підготовлено не менше двох оглядів судової практики на рік підвищено якість представлення інтересів органів Пенсійного фонду України в судах
9. Забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні Закон України

“Про загально -обов’язкове державне пенсійне страхування”

Шмагун О. С.

Гощицька Р. Ю.

за окремими графіками перевірено всіорганізації в області, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та установи, у яких особи перебувають на повному державному утриманні запобігання порушень щодо використання пенсійних коштів та вжиття заходів, передбачених законодавством, у разі їх виявлення
10. Проведення перевірок суб’єктів системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування відповідно до річного плану перевірок суб’єктів господарювання Закон України

“Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Шмагун О. С.

Гощицька Р. Ю.

відповідно до строків річного плану перевірок суб’єктів господарю-вання складено акти за результатами проведення планових перевірок та внесено відомості про результати перевірок до пілотного модулю інтегрованої автоматизованої  системи державного нагляду (контролю) забезпечено контроль за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства
11. Складання річного плану перевірок суб’єктів господарювання на наступний плановий період Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Шмагун О. С.

Гощицька Р. Ю.

 

до 15 жовтня забезпечено внесення інформації про суб’єктів господарювання  до пілотного модулю інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду суб’єкти господарювання включено до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)  Пенсійного фонду України
12. Здійснення внутрішнього аудиту відповідно до зведеного операційного плану проведеня внутрішніх аудитів Пенсійного фонду України на 2020 рік та проведення інших контрольних заходів за напрямками діяльності необхідність  попередження та усунення недоліків в організації роботи Головного управління  Барановський О. В.

Керівники самостійних структурних підрозділів

згідно з окремими планами проведено контрольні заходи удосконалення системи управління коштами, попередження недоліків та неефективного їх використання, надання практичної допомоги
13. Забезпечення моніторингу результатів внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів, здійснених в Головному управлінні, та стану впровадження  рекомендацій здійснення оцінки стану  реалізації результатів внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів територіальними управліннями Барановський О. В.

Керівники самостійних структурних підрозділів

щокварталу до 01 числа місяця, наступного за звітним кварталом узагальнено і підготовлено висновки щодо стану реалізації внутрішніх аудитів і інших контрольних заходів забезпечено 100 % впровадження аудиторських рекомендацій та  виправлення і усунення порушень, виявлених контрольними заходами
14. Реалізація завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його органів на 2019 – 2020 роки Закон України “Про запобігання корупціїˮ Поруцький В. А.

Керівники самостійних структурних підрозділів

протягом року,

контроль щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

100 % виконання заходів та завдань визначених  Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його органів на 2019 – 2020 роки вдосконалення системи запобігання і протидії корупції в Головному управлінні, подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Пенсійного фонду України

 

 

background Layer 1