Пропустити навігацію

План роботи Головного управління на 2021 рік

ПЛАН

роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області на 2021 рік

 

 з/п

Кроки Обґрунтування Відповідальні за виконання Строк Індикатор виконання Очікувані результати
ПРІОРИТЕТ I

Забезпечення якісного обслуговування громадян, цифровізація послуг

1. Впровадження системи автоматичного призначення пенсії за наявними даними при набутті права (за подією набуття права)

шляхом впровадження електронної міжвідомчої взаємодії

постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 681 “Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення” Шмагун О. С.,

Антонюк С. М.,

Макшаєва Н. В.,

Ковальов  В. В.

Куц В. В.,

Бабич Л. Д.,

начальники

сервісних центрів

Протягом

5-ти місяців з моменту затвер-дження відповідних порядків  обміну інформацією

з Пенсійним фондом України

 

впроваджено систему автоматичного призначення пенсії за подією набуття права

 

спрощення порядку призначення, перерахунку, поновлення, припинення, продовження виплати пенсій, надбавок, допомог, доплат та компенсацій або переведення з одного виду пенсії на інший

2.

 

Популяризація електронного інформування громадян через засоби електронних комунікацій необхідність забезпечення індивідуального інформування громадян, застрахованих осіб та страхувальників, у тому числі фізичних осіб – підприємців, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, з питань пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та інших питань Шмагун О. С.,

Макшаєва Н. В., Ковальов  В. В.,

Бабич Л. Д.,

начальники

сервісних центрів

грудень збільшення кількості громадян, яких поінформовано засобами електронних комунікацій

 

підвищення рівня поінформованості громадян; популяризація послуг, що надаються Пенсійним фондом України (далі – Фонд) в електронному вигляді, збільшення чисельності користувачів послугами
3. Використання підсистеми “Автоматизоване робоче місце керівника” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (далі – ІКІС ПФУ), зокрема щодо контролю функціональних процесів, оцінки результативності роботи Головного управління Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затверджене постановою правління

Пенсійного фонду України 22 грудня 2014 року № 28-2 (із змінами), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 року за № 40/26485; постанова правління Пенсійного фонду України від 22 жовтня 2020 року № 20-1 “Про оцінку результативності роботи територіальних управлінь Пенсійного фонду України”

Шмагун О. С.,

Ковальов  В. В.

 

листопад автоматизовано контроль за фукціональними процесами з використанням підсистеми “Автоматизоване робоче місце керівника” ІКІС ПФУ поліпшення системи оперативного контролю за станом функціональних процесів
4. Впровадження механізмів  використання в Головному управлінні документів при зверненнях осіб в електронній формі з відмовою від їх паперових оригіналів необхідність зменшення обігу паперових документів Шмагун О. С.,

Макшаєва Н. В., Ковальов  В. В.,

Бабич Л. Д.,

начальники

сервісних центрів

грудень відсутність необґрунтованих вимог щодо надання особами, які звертаються до органів Фонду в області, відомостей у паперовому вигляді (крім випадків, коли такі відомості в електронному вигляді відсутні або містять розбіжності,  або особа не надала згоди на отримання та обробку її персональних даних з певної інформаційної системи) спрощення надання послуг громадянам
5. Продовження оцифрування паперових пенсійних справ та їх валідація Стратегія цифрової трансформації соціальної сфери, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року № 1353-р Антонюк С. М.,

Куц В. В.

 

грудень оцифровано 40 % паперових пенсійних справ, проведено

валідацію 90 % оцифрованих пенсійних справ

 

 

забезпечення доступу громадян до їх пенсійних справ в онлайн-режимі з можливістю автоматизованого контролю обґрунтованості здійснення пенсійних виплат та зберігання даних в електронному архіві
6 Забезпечення екстериторіальності при опрацюванні звернень для призначення  пенсій Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування”, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 Шмагун О. С.,

Антонюк С. М.,

Макшаєва Н. В.,

Куц В. В.,

Ковальов  В. В.,

Бабич Л. Д.,

начальники

сервісних центрів

протягом 4-х місяців з моменту набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Фонду

 

 

впроваджено програмне забезпечення автоматизованого екстериторіального розподілу для опрацювання звернень про призначення пенсій впровадження механізму централізованого контролю за дотриманням законодавства про призначення пенсій
7. Проведення оцінки впровадження стандартів обслуговування громадян в Головному управлінні та рівня задоволеності громадян якістю наданих послуг Положення про  організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 (із змінами), зареєстроване в  Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2015 року за № 991/27436
Шмагун О. С.,

Макшаєва Н. В., Бабич Л. Д.,

Гаврилов О. Ю.,

Ковальов  В. В.,

Лаворчук В. М.,

Матвієнко О. Б.,

МірошніченкоР.А.

начальники

сервісних центрів

щокварталу

 

 

оцінено 100 % сервісних центрів щодо їх відповідності стандартам обслуговування;

не менше 80 %  громадян, які звернулись до Головного управління та взяли участь в анкетуванні, надали позитивну оцінку якості обслуговування

перевірено стан впровадження стандартів  обслуговування громадян, якість обслуговування осіб, які звертаються до Головного управління, на відповідність стандартам обслуговуванння, встановлено та усунуто недоліки в системі обслуговування
8. Продовження створення Головним управлінням

віддалених робочих місць з обслуговування громадян на базі об’єднаних територіальних громад

 

наближення послуг до осіб, які проживають у віддалених населених пунктах Шмагун О. С.,

Макшаєва Н. В., Бабич Л. Д.,

Гаврилов О. Ю.,

Ковальов  В. В.,

Лаворчук В. М.,

начальники

сервісних центрів

протягом

року

(контроль щокварталу,

у строк до               10 числа  місяця, наступного   за звітним кварталом)

у 80 % новостворених об’єднаних територіальних громадах області створено віддалені робочі місця з обслуговування громадян Головним управлінням розширення переліку пунктів обслуговування громадян, доступності місць обслуговування для громадян
9. Забезпечення  висвітлення питань діяльності Головного управління в засобах масової інформації, на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Фонду, у соціальних мережах Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, Закон України “Про доступ до публічної інформації” Шмагун О. С.,

Антонюк С. М.,

Макшаєва Н. В.,

Матвієнко О. Б.,

керівники самостійних структурних підрозділів,

начальники

сервісних центрів

щокварталу забезпечено оперативне висвітлення 

інформації в   регіональних засобах масової інформації з питань діяльності Головного управління, проведення заходів  з інформаційно-роз’яснювальної роботи (засідання круглого столу, пресконференції, брифінги)

поінформованість громадян про діяльність Головного управління
10. Надання електронних послуг засобами вебпорталу електронних послуг Фонду Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, Закон України “Про доступ до публічної інформації” Шмагун О. С.,

Макшаєва Н. В.,

Бабич Л. Д.,

Ковальов  В. В.,

начальники

сервісних центрів

постійно збільшення чисельності користувачів вебпорталу, у тому числі серед пенсіонерів покращення обслуговування громадян через вебпортал Фонду
11. Забезпечення підготовки адміністративних приміщень до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

 

безперебійне функціонування органів Фонду в області Шмагун О. С.,

Гаврилов О. Ю.

 

до 15 жовтня 100 % готовність адміністративних приміщень Головного управління до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років адміністративні приміщення Головного управління готові до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років
ПРІОРИТЕТ ІІ

Ефективне адміністрування, спрямоване на забезпечення виконання основних завдань

1. Перегляд актів Головного управління з метою уніфікації та повноти регулювання процесів, спрямованих на забезпечення виконання основних завдань, забезпечення їх відповідності чинному законодавству

 

необхідність підтримання розпорядчих актів Головного управління актуальному стані Шмагун О. С.,

Антонюк С. М.,

Макшаєва Н. В.,

Перепелиця П. П.,

керівники самостійних структурних підрозділів

 

за окремим графіком затвердження висновку за результатами перегляду актів Головного управління та нового графіку перегляду актів внесені зміни до актів Головного управління,  виключені норми, що суперечать законам України, указам Президента України, постановам Верховної

Ради України, актам

Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам

2. Проведення юридичної експертизи проєктів розпорядчих актів Головного управління та договорів відповідність актів та договорів Головного управління нормативно-правовим актам та додержання процедури їх видання (укладення) Перепелиця П. П.

 

протягом  року Відсутність актів та договорів, прийнятих (укладених) без проведення правової оцінки проєктів прийняття узгоджених з актами законодавства актів Головного управління
3. Здійснення моніторингу та узагальнення результатів судової практики у справах за участю Головного управління необхідність урахування правових висновків судів при застосуванні пенсійного законодавства,  обґрунтуванні правової позиції в суді Антонюк С. М.,

Макшаєва Н. В.,

Перепелиця П. П.,

Куц В. В.,

Бабич Л. Д.

 

протягом року підготовлено не менше двох оглядів судової практики на рік та доведено до відома зацікавлених структурних підроздідлів Головгого управління підвищено якість представлення інтересів органів Фонду в області в судах, обслуговування громадян
4. Моніторинг відомостей Реєстру застрахованих осіб щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”,

Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від  29 травня 2017 року № 11-1 (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 червня 2017 року за № 776/30644

Шмагун О. С.,

Ковальов  В. В,

Пінчук Н. М.

 

щокварталу інформування органів Державної служби України з питань праці в області та органів Державної податкової служби України в області про виявлені ознаки порушення законодавства про працю сприяння легалізації робочих місць та зменшення випадків порушення законодавства про працю
ПРІОРИТЕТ ІІІ

Відповідальне здійснення виплат

1. Підготовка та формування бюджету, кошторису та плану асигнувань Головного управління Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, затверджений  постановою правління Пенсійного фонду України від 31 серпня 2009 року № 21-2 (із змінами), зареєстрований  у  Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за № 897/16913

 

Шмагун О. С.,

Антонюк С. М.,

Пінчук Н. М.,

Антонович В. П.

в місячний термін після затвердже-ння  Кабінетом Міністрів України бюджету Пенсійного фонду України

 

затверджено бюджет, кошторис та план асигнувань Головного управління  своєчасно сформовані граничні обсяги показників бюджету Головного управління та лімітні довідки  на фінансування адміністративних витрат;

затверджений бюджет, кошторис та план асигнувань Головного управління

2. Забезпечення виконання планових показників з надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів, адміністрування яких здійснюють органи Фонду Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

 

Шмагун О. С.,

Пінчук Н. М.

щомісяця

 

100 % виконання плану

 

надходження коштів, адміністрування яких здійснюють органи Фонду, в повному обсязі запланових показників
3. Моніторинг погашення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску та відновлення страхового стажу застрахованих осіб Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

 

Шмагун О. С.,

Пінчук Н. М.,

Ковальов  В. В.

протягом  року

 

зменшення заборгованості від сплати єдиного соціального внеску  та відновлення страхового стажу застрахованих осіб

 

наповнення бюджету Фоду та зарахування страхового стажу  застрахованим особам
4. Забезпечення контролю за виконанням індика-тивних показників  з надходження збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”

 

Шмагун О. С.,

Пінчук Н. М.

щомісяця сформовано інформаційно-аналітичні матеріали щодо виконання індикативних показників, доведених Міністерством фінансів України надходження до загального фонду державного бюджету коштів, адміністрування яких здійснюють органи Фонду, в повному обсязі доведених показників
5. Забезпечення призначення пенсій та проведення їх перерахунків у зв’язку із змінами в законодавстві та за заявами у строки, визначені законодавством законодавство про пенсійне забезпечення Антонюк С. М.,

Куц В. В.,

Антонович В. П.

постійно

 

призначення (перерахунки) пенсій з дотриманням термінів своєчасно проведені призначення та перерахунки пенсій
6. Проведення підготовчих технічних заходів для забезпечення переходу до централізованого фінансування виплати пенсій Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,

постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1279 “Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги”

Шмагун О. С.,

Антонюк С. М.,

Пінчук Н. М.,

Ковальов  В. В.,

Антонович В. П.

квітень

 

перехід до централізованого фінансування виплати пенсій cкорочення термінів проходження коштів для виплати пенсій
7. Реалізація графіку запровадження виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за виплатними квитанціями постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1279 “Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги” Шмагун О. С.,

Антонюк С. М.,

Пінчук Н. М.,

Ковальов  В. В.,

Антонович В. П.

у визначені графіком строки реалізовано виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за виплатними квитанціями впроваджено електронний обмін інформацією по виплаті пенсій з оператором поштового зв’язку
8. Забезпечення виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в області міжнародні договори з питань пенсійного забезпечення Антонюк С. М.,

Пінчук Н. М.

щокварталу відсутні порушення строків виплати пенсій своєчасна виплата пенсій громадянам області, які проживають за кордоном, та виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в області
9. Моніторинг та аналіз показників виконання бюджету Пенсійного фонду України та факторів, що впливають на його виконання Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік” Шмагун О. С.,

Пінчук Н. М.

щомісячно сформовано інформаційно-аналітичні матеріали забезпечено надходження коштів до бюджету Фонду у запланованих обсягах, своєчасного та у повному обязі фінансування видатків Фонду
10. Проведення аналізу динаміки фонду оплати праці відповідно до повноважень, визначених законодавством необхідність здійснення аналізу та прогнозу надходження коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

Шмагун О. С.,

Пінчук Н. М.

 

щокварталу сформовано інформаційно-аналітичні матеріали,

надані пропозиції Пенсійному фонду України 

щодо шляхів наповнення бюджету

підготовлені пропозиції  щодо наповнення бюджету Фонду
11. Узагальнення інформації щодо стану виконання  міжнародних договорів, виконання яких  забезпечує Головне управління, та визначення проблемних питань, які виникають під час їх реалізації міжнародні договори Шмагун О. С.,

Антонюк С. М.,

Куц  В. В.,

Перепелиця П. П.,

Ковальов  В. В.

 

 

 

вересень підготовлено пропозиції щодо внесення змін до положень міжнародних угод надано проєкти змін до міжнародних договорів
ПРІОРИТЕТ ІV

Автоматизація функціональних процесів та здійснення контрольних заходів

1. Інформаційне наповнення підсистеми “Реєстр судових рішень” ІКІС ПФУ відомостями про рішення суду за участю органів Фонду необхідність оцінки стану виконання судових рішень, можливість формування реєстру невиконаних судових рішень  Перепелиця  П. П.

 

до

01 жовтня

 

забезпечено внесення необхідної інформації до підсистеми про рішення суду щодо стягнення коштів та зобов’язання вчинити дії, не пов’язані з пенсійними виплатами автоматизований облік рішень суду, що підлягають виконанню та набрали законної сили
Антонюк С. М.,

Куц  В. В.

 

20 календарних днів з дня набрання ними законної сили забезпечено внесення необхідної інформації до підсистеми про рішення суду щодо пенсійного забезпечення
2. Здійснення внутрішнього контролю за повнотою та своєчасністю ведення обліку судових справ та виконавчих проваджень в підсистемах “Реєстр судових рішень” та “Правова робота” ІКІС ПФУ необхідність здійснення оцінки та аналізу стану роботи в Головному управлінні Перепелиця  П. П.,

Куц  В. В.

 

щокварталу здійснено контроль за станом ведення обліку та усуненням виявлених порушень повнота та своєчасність ведення обліку в автоматизованих системах Фонду
3. Забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного

фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” Гощицька Р. Ю. за окремими графіками головних управлінь перевірено 100 %  організацій області, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та установи, в яких особи

перебувають на повному державному утриманні

запобігання порушень щодо використання пенсійних коштів та вжиття заходів, передбачених законодавством, у разі їх виявлення
4. Проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів у Головному управлінні

 

необхідність  попередження та усунення недоліків в організації роботи Головного управління  Барановський О. В.

керівники самостійних структурних підрозділів

 

згідно зі зведеним операційним планом діяльності з внутрішньо-го аудиту на 2021 рік проведено внутрішні аудити та інші контрольні заходи удосконалення системи управління коштами, попередження недоліків та неефективного їх використання
5. Забезпечення моніторингу результатів внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів, здійснених в Головному управлінні, та стану впровадження  рекомендацій

 

необхідність  попередження та усунення недоліків в організації роботи Головного управління  Барановський О. В.

керівники самостійних структурних підрозділів

 

щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним кварталом узагальнено і підготовлено висновки щодо стану реалізації внутрішніх аудитів і інших контрольних заходів забезпечено 100 % впровадження аудиторських рекомендацій та  виправлення і усуненя порушень, виявлених контрольними заходами
6. Забезпечення управління персоналом Стратегія удосконалення системи управління персоналом Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Фонду від 03 квітня 2020 року № 5-1 Лаворчук В. М.,

керівники самостійних структурних підрозділів

 

грудень

 

 

 

 

 

1) забезпечено підвищення рівня професійної компетентності 100 відсотків державних службовців Головного управління відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальних програм професійного розвитку,  створено умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання підвищено рівень задоволеності споживачів послуг, що надаються Головним управлінням
  Лаворчук В. М.,

керівники самостійних структурних підрозділів

 

грудень 2) охоплено не менше 90 %  фактичної чисельності державних службовців Головного управління внутрішніми навчаннями, які проводяться відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 12.03.2020 № 4-1  
Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебуваюють на посадах державної служби, в апараті Пенсійного фонду України та його територіальних органах, затвердженого постановою правління Фонду від 19 липня 2019 року № 9-1 Лаворчук В. М.,

керівники самостійних структурних підрозділів

 

листопад забезпечено стажування не менш як п’яти осіб відповідно до зазначеного порядку громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Головному управлінні ознайомлено молодих та вмотивованих людей із специфікою діяльності Головного управління з метою залучення до роботи на державній службі в органах Фонду
Порядок розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій “Б” та “В”, затверджений наказом НАДС від 11 вересня 2019 року № 172-19, зареєстрованим в Міністерстві

юстиції України

30 вересня 2019 року

за № 1077/34048

Лаворчук В. М.,

керівники самостійних структурних підрозділів

 

листопад забезпечено актуалізацію посадових інструкцій державних службовців Головного управління щодо відповідності фактичній роботі; забезпечено здійснення контролю за розподілом завдань між державними службовцями відповідно до завдань і функцій структурних підрозділів та їх посадових обов’язків забезпечено ефективне виконання завдань, покладених на Головне управління
ПРІОРИТЕТ V

Реалізація державної антикорупційної політики

1. Участь у здійсненні оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126; 

Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  від 08 грудня 2017 року № 1379 (із змінами)

Мірошніченко Р.А.,

керівники самостійних структурних підрозділів

 

до 31 серпня надано пропозиції щодо обʼєктів оцінки корупційних ризиків, їх ідентифікації та заходів з усунення Надано пропозиції щодо обʼєктів оцінки корупційних ризиків, їх ідентифікації та заходів з усунення обʼєктів оцінки корупційних ризиків, їх ідентифікації та заходів з усунення для розробки проєкту звіту з оцінки корупційних ризиків та проєкту Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на

2021 – 2023 роки

2. Розроблення заходів Головного управління щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021 – 2023 роки, 

 забезпечення контролю за їх виконанням

Закон України “Про запобігання корупції” Шмагун О. С.,

Антонюк С. М.,

Макшаєва Н. В.,

Мірошніченко Р. А.

керівники самостійних структурних підрозділів

 

листопад затверджені заходи Головного управління щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021 – 2023 роки, щоквартальне інформування Пенсійного фонду України про їх виконання вдосконалення системи запобігання і протидії корупції в Головному управлінні, подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Фонду
3. Вдосконалення  механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень  Закону України “Про запобігання корупції” Закон України “Про запобігання корупції”,

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня  2017 року № 576-р “Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції”

Мірошніченко Р.А.,

Матвієнко О. Б.,

керівники самостійних структурних підрозділів

 

протягом року 1) розміщено публікації/ інформації про запобігання, виявлення та протидію корупції на інформаційній сторінці вебпорталу Головного управління

2) забезпечено оновлення на інформаційній сторінці вебпорталу Головного уравління  розділу “Запобігання корупції” інформацією з антикорупційної тематики;

 3) здійснено заходи щодо поширення просвітницької інформації антикорупційного спрямування

поінформованість викривачів шляхом розміщення та оновлення інформаційних матеріалів про алгоритм дій викривача при здійсненні повідомлення
4. Популяризація системи електронних послуг Фонду як таких, що зменшують корупційні ризики розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р “Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та      протидії корупції”  Шмагун О. С.,

 Антонюк С. М.,

Макшаєва Н. В.,

Бабич Л. Д.,

Ковальов  В. В.,

Матвієнко О. Б.,

Мірошніченко Р. А.

начальники сервісних центрів

протягом року забезпечено постійне інформування користувачів про надання Головним управлінням послуг в електронному вигляді як інструменту запобігання та протидії корупції збільшення кількості осіб, що скористалися послугами в електронному вигляді; впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до Фонду
background Layer 1