Пропустити навігацію

Перелік документів, якими керується Фонд у питаннях доступу до публічної інформації

Метою Закону України “Про доступ до публічної інформації”  є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

У питаннях доступу до публічної інформації Пенсійний фонд України керується такими нормативно-правовими актами:

 1. Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII (зі змінами) “Про інформацію”. 
 2. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI (зі змінами) “Про захист персональних даних”. 
 3. Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI (зі змінами) “Про доступ до публічної інформації”
 4. Указ Президента України від 05.05.2011 № 548 (зі змінами) “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”. 
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 (зі змінами) “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України та місцевих органах виконавчої влади”
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”. 
 7. Постанова правління Пенсійного фонду України від 15.08.2011 № 22-1 (зі змінами) Про організацію виконання норм Закону України “Про доступ до публічної інформації”
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277 (зі змінами) “Про систему обліку”. 
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 4 “Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію” .
 10. Роз’яснення Міністерства юстиції України від 03.05.2012 “Право на доступ до інформації як елемент правового статусу особи”. 
 11. Наказ Пенсійного фонду України від 11.07.2017 № 138 “Про перелік відомостей, які містять службову інформацію”
 12. Наказ Пенсійного фонду України від 18.08.2017 № 165 “Про організацію виконання актів законодавства щодо публічної інформації”. 
 13. Наказ Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області від 04.03.2021 № 92 «Про організацію роботи з оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області».
 14. Наказ Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області від 20.10.2011 № 148 “Про організацію виконання норм Закону України “Про доступ до публічної інформації”. 
 15. Наказ Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області від 15.01.2021 № 14 «Про внесення змін до наказу Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області від 20.10.2011 № 148 «Про організацію виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації»
 16. Порядок складання, подання запиту на публічну інформацію та її отримання у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області
 17. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів,що надаються за запитами на інформацію
 18. Методичні матеріали.

 

Одним із шляхів забезпечення доступу до публічної інформації є надання інформації за запитами.

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк (Постанова правління Пенсійного фонду України Про організацію виконання норм Закону України “Про доступ до публічної інформації”).

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Закон України “Про захист персональних даних”   Стаття 16. Порядок доступу до персональних даних:

6. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови надання інформації, визначеної у пункті 1 частини четвертої цієї статті, крім випадків, установлених законом.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Перше видання. Київ-2011 

Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Друге видання (доповнене). Київ-2012 

 

 

 

 

 

 

background Layer 1