Пропустити навігацію

Накопичувальна система пенсійного страхування

           Наразі в Україні працює два з трьох рівнів пенсійної системи.

          Перший рівень – це відома всім солідарна система, що становить щомісячні відрахування – 22 % ЄСВ  із застрахованих осіб, а саме – утримання із заробітної плати (доходу).

          Третій рівень, так само як і перший, працює давно. Мова йдеться про добровільно-накопичувальний рівень пенсійної системи. Основу його становлять недержавні пенсійні фонди (НПФ). Тобто, ті, хто бажає отримувати додаткові виплати до пенсії, обирають НПФ та добровільно перераховують туди внески.

       Другий рівень системи пенсійного страхування, який ми зараз розглядаємо, базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних НПФ та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.

          На відміну від третього рівня – він є обов’язковим, а не добровільним.

          Накопичувальна система пенсійного забезпечення базується на обов’язковому пенсійному страхуванню, яке побудоване на принципах розподільчої та накопичувальної пенсійної системи.

           Суть такої системи полягає в тому, що частина обов’язкових внесків до пенсійної системи повинна накопичуватись у Накопичувальному фонді і обліковуватись на пенсійних рахунках громадян, які сплачуватимуть такі внески. Ці кошти в свою чергу будуть інвестуватися в економіку України з метою отримання інвестиційного доходу.

           Накопичувальна система передбачає обов’язкову участь громадян віком від 18 до 35 років, а також добровільну участь для осіб старших 35 років. Кошти які накопичуватимуться на пенсійних рахунках громадян, будуть власністю цих громадян. Кожен громадянин зможе скористуватись ними при досягненні пенсійного віку, або у випадках передбачених законодавством, а раніше цього терміну, наприклад у випадку настання інвалідності, або переїзду за кордон, як постійного місця проживання.

          Ставка внесків буде збільшуватись поступово на 1% щорічно починаючи з 2% до 7% при цьому буде здійснений перерозподіл пенсійних внесків між роботодавцем і застрахованою особою.

            Значною перевагою такої системи є успадкування накопичених пенсійних заощаджень, а також повного або часткового використання до настання пенсійного віку, у разі критичних життєвих ситуацій, необхідності оплати освіти дітей або придбання нерухомого майна тощо. Також однією з переваг є те, що для захисту пенсійних активів застрахованих осіб допуск на ІІ рівень буде лише тих недержавних пенсійних фондів, які відповідають необхідним критеріям, які чітко визначені законодавством.

 

 

background Layer 1