Повідомити про корупцію

Шановні відвідувачі!

         1 січня 2020 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до закону України “Про запобігання корупції” щодо викривачів корупції”.
        Відповідно до частини першої статті 1 Закону України “Про запобігання корупції” викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.
       Крім того, відповідно до внесених до Кодексу України про адміністративні правопорушення змін (частина третя статті 272) викривач є свідком у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
       Разом з тим, згідно з внесеними до Кримінального процесуального кодексу України змінами (пункти 16-2 та 25 частини першої статті 3) викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, звернулася із заявою або повідомленням про корупційне кримінальне правопорушення до органу досудового розслідування та є заявником.
     Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».
        Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача (частина третя статті 533 Закону України «Про запобігання корупції»).
Звертаємо увагу, що згідно з приміткою до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» близькими особами викривача є особи, зазначені в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції».
    Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені та стосуватися конкретної особи.
      У разі наявності інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками територіальних органів Пенсійного Фонду України, ви можете скористатися наступними каналами для повідомлення:

Найменування органу

Пенсійного фонду України

 

Найменування підрозділу Регулярні канали

(способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу)

 

Телефонна лінія Спеціальна електронна скринька
Головне управління

Пенсійного фонду України

у Вінницькій області

відділ з питань запобігання та виявлення корупції +380 (432) 50-45-36 anticorup@vn.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

у Волинській області

сектор з питань запобігання та виявлення корупції +380 (332) 72-44-27 anticorup@vl.pfu.gov.ua
Головне управління Пенсійного фонду України

в Дніпропетровській області

відділ з питань запобігання та виявлення корупції +380 (562) 722-02-47 04_anticor@dpfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Донецькій області

відділ з питань запобігання та виявлення корупції +380 (56)733-40-23 korup@dn.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Житомирській області

сектор з питань запобігання та виявлення корупції +380 (412) 42-34-43 anti_corrupt@zt.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Закарпатській області

сектор з питань запобігання та виявлення корупції +380 (312) 61-45-22 korrupciya@zk.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Запорізькій області

відділ з питань запобігання та виявлення корупції +380 (61) 213-23-61 anticorup@zp.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Івано-Франківській області

сектор з питань запобігання та виявлення корупції +380 (342) 78-35-32 anticorup@if.pfu.gov.ua 
Головне управління

Пенсійного фонду України

у Київській області 

відділ з питань запобігання та виявлення корупції  +380 (459) 62-20-73   anticorup@ko.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

сектор з питань запобігання та виявлення корупції +380 (522) 32-72-25 anticorup@kr.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Луганській області

відділ з питань запобігання та виявлення корупції coryp@lg.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

у Львівській області

відділ з питань запобігання та виявлення корупції +380 (32) 255-36-44 antikor@lv.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Миколаївській області

сектор з питань запобігання та виявлення корупції +380 (512) 44-14-05 korrupt@mk.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України 

в Одеській області

відділ з питань запобігання та виявлення корупції +380 (48) 725-02-47 anticorup@od.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Полтавській області

відділ з питань запобігання та виявлення корупції +380 (532) 56-55-93 anticor@pl.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного Фонду України

в Рівненській області

сектор з питань запобігання та виявлення корупції +380 (362) 63-33-42 сorruption@rv.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Сумській області

сектор з питань запобігання та виявлення корупції +380 (542) 77-50-77 anticorr@sm.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Тернопільській області

сектор з питань запобігання та виявлення корупції +380 (0352) 25-37-02 ac@tr.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Харківській області

відділ з питань запобігання та виявлення корупції +380 (57) 705-45-04 anticorup@kh.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Херсонській області

сектор з питань запобігання та виявлення корупції +380 (342) 78-37-83 korup@ks.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Хмельницькій області

відділ з питань запобігання та виявлення корупції +380 (382) 67-51-26 antikor@km.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Черкаській області

відділ з питань запобігання та виявлення корупції +380 (472) 54-43-54 anticorup@ck.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Чернівецькій області

сектор з питань запобігання та виявлення корупції +380 (372) 51-69-20 nokorupt@cv.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в Чернігівській області

відділ з питань запобігання та виявлення корупції +380 (462) 67-50-07 anticorruption@cn.pfu.gov.ua
Головне управління

Пенсійного фонду України

в м. Києві

відділ з питань запобігання та виявлення корупції +380 (44) 486-28-79 antikorupkiev@kv.pfu.gov.ua

 

     

У разі наявності інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, Ви можете направити повідомлення у відділ з питань запобігання та виявлення корупції:

 

на спеціальну електронну адресу: anticorup@od.pfu.gov.ua

на спеціальну телефонну лінію:    +380 (48) 725-02-47

 

графік роботи телефонної лінії:

понеділок – четвер: з 8-00 до 17-00

п’ятниця: з 8-00 до 15-45 (з щоденною перервою з 12-00 до 12-45)

 

через Електронне звернення на цьому порталі

 

Розгляд повідомлень здійснюється відповідно до статей 53 – 539 Закону України «Про запобігання корупції», Порядку організації роботи в Пенсійному фонді України та його органах з повідомленнями про корупцію, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 01 березня 2021 року № 7-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 05 липня 2021 року за № 871/36493 та наказу Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області від 16 листопада 2021 року № 5295 “Про перелік каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”.

 

        Для надання можливості розпочати перевірку повідомлення повинно мати такі реквізити:

прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

текст повідомлення, що містить детальну інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України “Про запобігання корупції”, яка може бути перевірена;

прізвище, ім’я, по батькові, адресу та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

        Інформація може надаватися також анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Водночас, відсутність контактних даних унеможливлює отримання додаткової інформації від автора повідомлення, необхідність в якій може виникнути в ході розгляду повідомлення.

Зразок форми повідомлення про корупцію

           Інформація у повідомленні про факти порушення посадовими особами органів Пенсійного фонду України  вимог Закону України “Про запобігання корупції” має містити одну або декілька з таких ознак:

порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;

не вжиття заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;

порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;

недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;

порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;

порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.

      Повідомлення також Ви можете надати під час особистого прийому громадян керівництвом Пенсійного фонду України та керівниками структурних підрозділів, який проводиться в приймальні громадян (вул.Бастіонна, 9, м. Київ) відповідно до

Графіку прийому громадян