Пропустити навігацію

Утримання з пенсії

Чинним законодавством передбачено обставини, при яких з пенсій відраховуються суми коштів. Розглянемо деякі з них.

 

Виплата пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні

 

Стаття 48 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) передбачає виплату пенсіонеру 25 відсотків призначеної пенсії у разі, якщо він перебуває на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі).

Якщо у пенсіонера, який перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім’ї, які перебувають на його утриманні, пенсія виплачується в такому порядку: 25 відсотків пенсії – самому пенсіонерові, а інша частина пенсії, але не більш як 50 відсотків призначеного розміру пенсії – зазначеним членам сім’ї.

Довідково: непрацездатними членами сім’ї вважаються:

1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону;

2) діти, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.

Діти, які навчаються за денною формою навчання – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Рішення про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї ухвалює орган Пенсійного фонду, що призначає пенсію, на підставі заяви пенсіонера (або піклувальника) та документів пенсійної справи.

У заяві вказуються всі дані одержувача частини пенсії (одного з батьків або опікуна чи піклувальника), необхідні для виплати зазначеної частини поштовими переказами за місцем проживання членів сім’ї.

В разі, якщо у пенсіонера перебуває на утриманні двоє і більше осіб, 50 відсотків призначеного розміру пенсії розподіляється між ними рівними частинами.

Частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії пенсіонеру та членам його сім’ї відповідно до частин першої і другої статті 48, перераховується до установи (закладу), де пенсіонер перебуває на повному державному утриманні, за його особистою заявою. Зазначені кошти зараховуються на банківські рахунки цих установ понад бюджетні асигнування і спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання в них пенсіонерів.

Дітям, які одержують пенсії у зв’язку з втратою годувальника, та перебувають на повному державному утриманні, 50 відсотків пенсії перераховується на їх особисті рахунки в установах банків (дітям-сиротам – 100 відсотків). Інша частина пенсії за заявою опікуна (піклувальника) перераховується на рахунок установи (закладу), де дитина перебуває на повному державному утриманні і спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання дітей в цих установах.

Довідково: механізм перерахування органами Пенсійного фонду України коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання визначено відповідним Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 269.

Статтею 48 Закону визначено, що у випадках, коли розмір пенсії пенсіонера перевищує вартість утримання у відповідній установі (закладі), після надання довідки про вартість утримання, в разі необхідності, проводиться зміна розмірів частини пенсії, що підлягає перерахуванню відповідній установі (закладу), та частини пенсії, яка виплачується самому пенсіонерові. Тобто пенсіонерові виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 25 відсотків призначеної пенсії (для дітей – 50 відсотків).

 

Виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк

 

Кримінально-виконавчим кодексом України визначено, що засуджені мають право на загальних підставах на призначення та отримання пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законодавством про пенсійне забезпечення.

Відповідно до цього Кодексу та статті 48-1 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” виплата особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, призначених пенсій здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання.

При цьому не менш як 50 відсотків пенсії зараховуються установою за місцем відбування покарання на особовий рахунок засудженого.

Згідно із статтею 121 цього Кодексу, особи, які відбувають покарання у виправних колоніях, відшкодовують витрати на їх утримання, крім вартості харчування, взуття, одягу, білизни, спецхарчування та спецодягу.

 Порядок відшкодування вартості витрат на утримання засуджених у виправних колоніях затверджено постановою  Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 80.

 

Питання:

Мій син – інвалід III групи, йому була призначена пенсія в 2013 році на строк по грудень 2017 року. Зараз він відбуває покарання у виправній колонії. Чи буде йому виплачуватись пенсія і яким чином?

Відповідно до статті 122 Кримінально-виконавчого кодексу України, виплата особам, засудженим до позбавлення волі, призначених пенсій здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання.

Із пенсій засуджених до позбавлення волі відшкодовуються витрати на їх утримання в установах виконання покарань в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При цьому не менш як п’ятдесят відсотків пенсії зараховується установою за місцем відбування покарання на особовий рахунок засудженого.

 

Утримання надміру виплачених сум пенсій

 

Згідно із статті 50 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” якщо пенсіонер або страхувальник надав при призначенні або перерахунку пенсії до органу Пенсійного фонду недостовірні дані, то надміру виплачена сума коштів має бути повернута Пенсійному фонду пенсіонером:

– або добровільно (поштовим переказом чи шляхом перерахування через установи банків суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з його боку або подання ним недостовірних даних або надати заяву про їх відрахування);

– або в примусовому порядку на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

Розмір утримання переплати з пенсії не може перевищувати 20 відсотків пенсії.

 

Відрахування з пенсій

 

Це питання також врегульовано статтею 50 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Відрахування з пенсії провадяться на підставі:

судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень),

виконавчих написів нотаріусів,

інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до закону провадиться в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

 

Частиною 4 статті 18 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII “Про виконавче провадження” передбачено, що вимоги виконавця щодо виконання рішень є обов’язковими на всій території України. Невиконання законних вимог виконавця тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Відповідно до пункту 2 статті 18 цього ж закону виконавець зобов’язаний надавати сторонам виконавчого провадження, їхнім представникам та прокурору як учаснику виконавчого провадження можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження.

Розмір відрахування з пенсії обчислюється з суми, що належить пенсіонерові до виплати.

З пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру:

на утримання членів сім’ї (аліменти),

на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій,

на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, у зв’язку зі смертю потерпілого,

на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.

Примусове виконання рішень здійснюється відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень від 02.04.2012 №512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.04.2012 за № 489/20802

background Layer 1