Пропустити навігацію

Умови призначення пенсії

Право на пенсію за віком на пільгових умовах за списками № 1 та 2 визначається відповідно до ст. 13 та 100 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (активне посилання на статті Закону).

 Тобто, для призначення пенсії за віком на пільгових умовах потрібно досягти певного пенсійного віку (в т. ч. в залежності від року народження жінки, яка призначатиме таку пенсію) та мати відповідний стаж роботи (за списками № 1 або № 2).

Більш детальна інформація надається у відповідних підрозділах Розділу «Пільгові пенсії».

Пільговий стаж

Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені:

– постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 № 1173;

– постановою Кабінету Міністрів СРСР від 26.01.1991 № 10 (з 1 січня 1992 року);

– постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.1994 № 162 (з 11 березня 1994 року);

– постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 36 (з 16 січня 2003 року);

– постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461 (з 03 серпня 2016 року).

Для осіб, які працювали до введення в дію Закону України «Про пенсійне забезпечення» до 01.01.1992, право на пенсію визначається відповідно до статті 100 цього Закону на підставі раніше діючого законодавства.

Порядок застосування Списків затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383 (активне посилання на документ).

Право на пенсію за віком на пільгових умовах визначається за Списками, що були чинними в період роботи особи. При цьому до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до Списків.

Пільговий стаж після 21.08.1992 підтверджується результатами атестації робочих місць.

На пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи, працівники, зайняті повний робочий день:

  1. На підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, – за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць, після досягнення 50 років* та при стажі роботи:

у чоловіків – від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах,

у жінок – від 15 років 6 місяців до 20 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

 

* пенсійний вік жінок підвищується поступово з 45 до 50 років в залежності від дати народження.

  1. На інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, – за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць після досягнення 55 років* та при стажі роботи:

у чоловіків – від 25 років 6 місяців до 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах,

у жінок – від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

* пенсійний вік жінок підвищується поступово з 50 до 55 років в залежності від дати народження.

 

Документи, що підтверджують пільговий стаж

Довідка, уточнююча пільговий характер роботи. Такі довідки є обов’язковими, оскільки в трудових книжках не зазначається у яких умовах працювали особи і чи були вони зайняті певними роботами або на певних виробництвах протягом повного робочого дня (пункт 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637 (активне посилання на документ).

Форму довідки наведено у підрозділі «Форми та зразки документів»

Повний робочий день — це виконання робіт в умовах, передбачених Списками, не менш як упродовж 80 % робочого часу, встановленого для працівників цього виробництва, цієї професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов’язаних з виконанням певних трудових обов’язків.

Час, відпрацьований в умовах, передбачених Списками, обліковується власником або уповноваженим ним органом. Період, який підлягає зарахуванню до пільгового стажу роботи, визначає підприємство та зазначається в довідці.

Уточнюючі довідки мають право видавати винятково підприємства, на яких працювала особа, або їх правонаступники. Якщо підприємство ліквідовано періоди пільгової роботи підтверджуються відповідними комісіями, що створені при головних управліннях Пенсійного фонду України.

Пільгова довідка за встановленою формою має містити наступну інформацію:

1) періоди роботи, що зараховуються до пільгового стажу;

2) професію або посаду;

3) характер виконуваної роботи;

4) розділ, підрозділ, пункт, найменування (або номери) Списків, якими передбачено ці роботи, посади;

5) первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано таку довідку (накази (розпорядження) про закріплення робітників за певними ділянками робіт і устаткуванням; особові рахунки, розрахунково-платіжні відомості на заробітну плату, табелі обліку робочого часу; журнали (картки) обліку робочого часу; журнали завдань; робочі книги бригадирів; наряди на виконання робіт; нормовані завдання; книги обліку інструктажу з техніки безпеки тощо).

Також документ, що підтверджує пільговий стаж, це копія (копії) наказу (наказів) підприємства про результати атестації робочих місць з додатком, у якому зазначено перелік робочих місць та їхнє право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1 чи № 2 (для підтвердження стажу після 21.08.1992 року).

Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затверджений постановою правління  Пенсійного фонду України 10.11.2006 № 18-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2006 р. за № 1231/13105, визначає механізм підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установленої для окремої категорії працівників, у разі ліквідації підприємства, установи та організації без визначення правонаступника.

Для підтвердження стажу роботи заявник подає до управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті, об’єднаних управлінь за місцем проживання (реєстрації) такі документи:

1) заяву про підтвердження стажу роботи (бланк наведено у підрозділі «Форми та зразки документів»);

2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (Єдиний державний реєстр), а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі, – інші документи, які мають підтверджувати факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації ( у тому числі архівні);

3) трудову книжку;

4) документи, видані архівними установами, зокрема:

а) довідку про заробітну плату;

б) копії документів про проведення атестації робочих місць (для підтвердження пільгового стажу роботи після 21 серпня 1992 року);

в) копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності – довідка про їх відсутність).

У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (далі – Комісії).

Комісії створюються при головних управліннях Пенсійного фонду України в областях та місті Києві, до складу яких обов’язково включаються представники органів соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, Державної служби України з питань праці.

Комісія розглядає заяви про підтвердження стажу роботи, на бажання заявника, у його присутності або в присутності його законного представника, або представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

У разі коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зарахування до пільгового стажу певних періодів

 

  1. Пенсії за сумісними роботами, професіями і посадами робітникам і службовцям, зайнятим у виробництвах, професіях і посадах, передбачених у Списках № 1 і 2 , призначаються:

а) за  Списком № 2 –  якщо виконувані сумісні роботи, професії і посади передбачені в Списку № 1 і в Списку № 2;

б) на загальних підставах –  якщо одна із виконуваних  сумісних робіт, професій і посад передбачена в Списку № 1 або в Списку № 2, а інша Списками не передбачена.

  1. Робота на виборних та відповідальних посадах, навчання за спеціальністю в професійно-технічних навчальних закладах, військова служба (в розмірі, що не перевищує всього наявного стажу роботи, котрий дає право на пільгове пенсійне забезпечення)

 

2.1. Робота на виборних та відповідальних посадах:

– відповідно до ст. 100 – зараховується за умови якщо перерва між роботою у партійних та комсомольських органах і роботою, що йде за нею, становить не більше 3-х місяців, а також, якщо роботі в партійних і комсомольських органах безпосередньо передувала або безпосередньо після неї була робота, що дає право на пенсію на пільгових умовах;

– відповідно до ст. 13 – не зараховується.

 

2.2. Військова служба

– відповідно до ст. 100:

Періоди служби у Збройних силах СРСР, в органах міліції (тощо) прирівнюються за вибором особи до роботи, яка передувала, чи до роботи, яка слідувала після військової служби. Цей порядок застосовується і тоді, коли між роботою і службою було навчання у вищих чи середніх спеціальних навчальних закладах.

– відповідно до ст. 13:

Відповідно до частини 1 статті 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», час проходження строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України “Про оборону України”, зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України “Про оборону України”, особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Час навчання в професійно-технічному навчальному закладі, час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України “Про оборону України”, які зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

 

2.3. Навчання за спеціальністю в професійно-технічних навчальних закладах зараховується:

– відповідно до ст. 100:

до роботи, яка слідувала за навчанням.

– відповідно до ст. 13:

до роботи за набутою професією, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців.

  1. Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку зараховується в стаж роботи за спеціальністю на тій посаді, на якій громадянин значиться відповідно до запису в трудовій книжці та якщо право на зарахування такого періоду до пільгового стажу підтверджено у встановленому порядку.

Атестація робочих місць

21 серпня 1992 року набрав чинності Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 (активне посилання на документ). З 21.08.1992 до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах враховуються періоди з урахуванням результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше як один раз на п’ять років.

Для підтвердження результатів атестації робочого місця видається наказ по підприємству про результати атестації робочих місць.

Результати атестації застосовуються для обчислення стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, упродовж п’яти років після затвердження її результатів (дати видавання наказу про результати проведеної атестації), якщо протягом цього часу на такому підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), які дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

У разі докорінної зміни умов і характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведено позачергову атестацію.

У разі підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах за результатами вперше проведеної атестації до пільгового стажу зараховується весь період роботи до 21 серпня 1992 року, п’ятирічний період роботи на такому підприємстві, що передує даті видання наказу про її результати, та період роботи впродовж наступних п’яти років.

У разі порушення терміну проведення чергової атестації періоди роботи працівників, що перевищують 5-річний період, не зараховуються до пільгового стажу.

background Layer 1