Пропустити навігацію

Перелік документів, якими керується Фонд у питаннях доступу до публічної інформації

                Метою Закону України “Про доступ до публічної інформації” є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

У питаннях доступу до публічної інформації Пенсійний фонд України керується такими нормативно-правовими актами:

  1. Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI (зі змінами) “Про доступ до публічної інформації”.
  2. Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII (зі змінами) “Про інформацію”.
  3. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI (зі змінами) “Про захист персональних даних”.
  4. Закон України від 08.09.2021 № 1723-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних та комунальних компаніях”
  5. Указ Президента України від 05.05.2011 № 548 (зі змінами) “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”.
  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 (зі змінами) “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України та місцевих органах виконавчої влади”.
  7. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”.
  8. Постанова правління Пенсійного фонду України від 15.08.2011 № 22-1 (зі змінами) Про організацію виконання норм Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
  9. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277 (зі змінами) “Про систему обліку”.
  10. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 4 “Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”
  11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” від 21 жовтня 2015 р. № 835.
  12. Постанова Пленуму Адміністративного суду України від 29.09.2016 № 10 “Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації”
  13. Наказ Пенсійного фонду України від 11.07.2017 № 138 “Про перелік відомостей, які містять службову інформацію”.
  14. Наказ Пенсійного фонду України від 18.08.2017 № 165 “Про організацію виконання актів законодавства щодо публічної інформації”.
  15. Роз’яснення Міністерства юстиції України від 03.05.2012 “Право на доступ до інформації як елемент правового статусу особи”.  
  16. Методичні матеріали:

   РЕКОМЕНДАЦІЇ  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань додержання конституційного права людини і громадянина на доступ до інформації (Рада Європи, грудень 2020 р.)

   Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів. Дата прийняття: 18.06.2009, Дата підписання від імені України: 12.04.2018, Дата ратифікації Україною: 20.05.2020, Дата набрання чинності для України: 01.12.2020

   Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Перше видання. Київ-2011 

   Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Друге видання (доповнене). Київ-2012    

   Посібник із застосування «трискладового тесту»

   Конфіденційна інформація, інформація про особу та персональні дані: співвідношення і реагування. Центр демократії та Верховенства права 2019

   До уваги запитувачів інформації! 

З метою правильного розуміння запитувачами понять «запит на інформацію» та «звернення громадян» надаємо таблицю ( .pdf , 300.04 Кб ), в якій наведені їх відмінні ознаки.

background Layer 1