Пропустити навігацію

Строки призначення пенсій

Пенсія по інвалідності призначається з дня звернення. При цьому якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності, такий вид пенсії призначається з дня встановлення інвалідності.

 

У такому самому порядку призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком, якщо вимоги частини другої статті 33 Закону (звільнення з роботи та наявність необхідного страхового стажу) виконані на день встановлення інвалідності, і з дня виникнення такого права — якщо зазначені вимоги виконані в період після встановлення інвалідності до дня звернення за призначенням пенсії по інвалідності.

 

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Особи з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний огляд цих осіб з інвалідністю провадиться тільки за їх заявою.

 

 

Порядок подовження та припинення виплати пенсій чи зміни їх розмірів:

 – в разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності;

 

– Якщо особа визнана інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності;

 

– У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою, пенсія виплачується до кінця місяця, по який встановлено інвалідність. Але якщо особа не з’явилася в органи медико-соціальної експертизи на повторний огляд у визначений для цього строк, виплата пенсії по інвалідності зупиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому вона мала з’явитися на повторний огляд;

 

– якщо строк повторного огляду медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю пропущено з поважних причин або в разі визнання його знову інвалідом виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але не більш як за три роки, якщо орган медико-соціальної експертизи визнає її за цей період особою з інвалідністю. При цьому якщо під час повторного огляду особи з інвалідністю переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за вказаний період виплачується за попередньою групою інвалідності.

 

–  якщо виплату пенсії особі з інвалідністю було припинено у зв’язку з відновленням здоров’я або якщо він не отримував пенсії внаслідок нез’явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного визнання його особою з інвалідністю виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що після припинення виплати пенсії минуло не більше п’яти років. Якщо минуло більше п’яти років, пенсія призначається знову на загальних підставах.

 

Органи медико-соціальної експертизи зобов’язані повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про результати повторного огляду осіб, яким призначена пенсія по інвалідності, та про нез’явлення цих осіб на зазначений огляд.

background Layer 1