Пропустити навігацію

Індексація пенсій

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” (від 03.10.2017 № 2148-VIII) частина 1 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове держане пенсійне страхування” втратила чинність.

Індексація пенсій, згідно статті 2 Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”, здійснюється шляхом їх підвищення відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Розмір, дата та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.

У разі якщо особі призначено пенсію відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, її виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсію на інших підставах або за бажанням особи поновлюється у розмірі, який було встановлено до переведення.

До такого переведення розмір пенсії, встановлений до дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”, не переглядається та пенсія не індексується.

background Layer 1