Пропустити навігацію

Звіт Пенсійного фонду України про періодичне відстеження результативності постанови правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 № 39-2 “Про затвердження Змін до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

  1. Вид та назва регуляторного акта

 Постанова правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 № 39-2 “Про затвердження Змін до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 за № 78/20391 (далі – Постанова).

 

  1. Виконавець заходів з відстеження

Пенсійний фонд України (Фінансово-економічний департамент).

 

  1. Цілі прийняття акта

Ціллю прийняття акта була необхідність забезпечення:

реалізації норм Закону України від 19.05.2011 № 3384-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за їх рішенням”;

удосконалення існуючого порядку зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників – юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

забезпечення дієвого механізму взаємообміну документами (повідомленнями, інформацією) між державним реєстратором, органами Пенсійного фонду України та іншими фондами соціального страхування;

визначення чіткого порядку заповнення та надання платнику довідки про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, рішення про відмову у видачі довідки про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування та надання державному реєстраторові повідомлення про заперечення здійснення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

У зв’язку з набранням чинності з 11.08.2013 року Закону України від 04.07.2013 № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” (далі – Закон № 406), адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі ведення обліку страхувальників, здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики.

На виконання положень Закону № 406 станом на 01.10.2013 реєстр страхувальників від Пенсійного фонду України передано центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики.

Водночас, Законом від 15.05.2003 № 755-IV “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (далі – Закон України від 15.05.2003 № 755-IV) (в редакції, що діяла до 01.01.2016 року) передбачено, що при проведенні державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації органи Фонду надають довідку про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування.

З набранням чинності Закону України від 26.11.2015 № 835-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” викладено у новій редакції Закон України від 15.05.2003 № 755-IV.

Відповідно до статті 13 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV (із змінами) Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем Пенсійного фонду України – відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи підприємця.

Обмін інформацією між Технічним адміністратором Єдиного державного реєстру та Пенсійним фондом України здійснюється у порядку, визначеному наказом Міністерства юстиції України та Міністерства соціальної політики України від 13.07.2016 № 1915/5/755 “Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Пенсійного фонду України”.

 У зв’язку із змінами у законодавстві Пенсійним фондом України розроблено проект постанови правління Пенсійного фонду України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України”, якою передбачено визнати такою, що втратила чинність Постанову. Водночас Фондом соціального страхування України не погоджено зазначений проект (відмова у погодженні: лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України  від 11.01.2017 № 09-07-2, лист Фонду соціального страхування України від 18.12.2017 № 2.4-15-1664). 

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

Березень 2019 року.

 

  1. Тип відстеження.

Періодичне відстеження.

 

  1. Методи одержання результатів відстеження

Для одержання результатів періодичного відстеження застосовувався статистичний метод.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

До внесення вищезазначених законодавчих змін відстеження результативності Постанови здійснювалось статистичним методом шляхом аналізу показників щодо суб’єктів господарювання, які знімалися з обліку в органах Пенсійного фонду України.

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Постановою встановлено форми та порядок надання платнику довідки про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, рішення про відмову у видачі довідки про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування та надання державному реєстраторові повідомлення про заперечення здійснення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Прийняття Постанови також забезпечило дієвий механізм взаємообміну документами між органами Пенсійного фонду України та державним реєстратором.

За довідками про відсутність заборгованості юридичні особи та фізичні особи – підприємці зверталися лише до органів Пенсійного фонду України.

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття постанови забезпечило реалізацію норм Закону України від 19.05.2011 № 3384-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за їх рішенням” в частині реалізації порядку зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників – юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також механізм взаємообміну документами (повідомленнями, інформацією) між державним реєстратором, органами Пенсійного фонду України та іншими фондами соціального страхування.

 

У зв’язку із змінами у законодавстві Постанову передбачається визнати такою, що втратила чинність.

 

 

 

 

Голова правління                                                                                                                                                                           Є. КАПІНУС

background Layer 1