Пропустити навігацію

Бюджет поточного року

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 14″Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік”

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 137 “Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік”

 

 

(тис. гривень)
   Бюджет 2019 рік  Відхилення
 пост. КМУ від 16.01.2019 №14   пост. КМУ від 20.02.2019 №137   +,- %
Залишок власних коштів на початок року 99 855,7 99 855,7 0,0  
Д О Х О Д И :        
власні доходи, усього  230 565 339,6 230 565 339,6 0,0 100,0%
у тому числі:        
  сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування  225 000 056,5 225 000 056,5 0,0 100,0%
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 3 308 548,9 3 308 548,9 0,0 100,0%
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 1 991 337,3 1 991 337,3 0,0 100,0%
  кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 130 272,6 130 272,6 0,0 100,0%
  кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 135 124,3 135 124,3 0,0 100,0%
Усього власних доходів з урахуванням залишку 230 665 195,3 230 665 195,3 0,0 100,0%
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких: 167 012 912,5 167 012 912,5 0,0 100,0%
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 50 000,0 50 000,0 0,0 100,0%
кошти Державного бюджету України на відшкодування витрат ПАТ “Укрпошта” за надання послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню 500 000,0 500 000,0 0,0 100,0%
кошти Державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі 0,0 10 553 142,0 10 553 142,0  
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В 398 178 107,8 408 731 249,8 10 553 142,0 102,7%
В И Д А Т К И:        
за рахунок власних доходів, усього 282 805 019,8 282 832 093,0 27 073,2 100,0%
у тому числі на:        
  пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 267 459 196,5 267 459 196,5 0,0 100,0%
  виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 3 424 434,5 3 424 434,5 0,0 100,0%
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 5 491 296,4 5 491 296,4 0,0 100,0%
  виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни” 71 355,3 71 355,3 0,0 100,0%
  пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 232 769,7 232 769,7 0,0 100,0%
  розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 91 915,2 91 915,2 0,0 100,0%
  фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 4 955 772,3 4 982 845,5 27 073,2 100,5%
  оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи 1 078 279,9 1 078 279,9 0,0 100,0%
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: 114 429 097,7 114 429 097,7 0,0 100,0%
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 50 000,0 50 000,0 0,0 100,0%
  оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 439 247,9 439 247,9 0,0 100,0%
за рахунок коштів Державного бюджету України на відшкодування витрат ПАТ “Укрпошта” за надання послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню 500 000,0 500 000,0 0,0 100,0%
за рахунок коштів Державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі 0,0 10 553 142,0 10 553 142,0  
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 397 734 117,5 408 314 332,7 10 580 215,2 102,7%
Залишок власних коштів на кінець року 443 990,3 416 917,1 -27 073,2 93,9%

 

background Layer 1