Пропустити навігацію

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2018 рік

 

      Затверджено
      Постанова правління
Пенсійного фонду України
      22 лютого 2019 року № 1-1
ЗВІТ
про виконання бюджету Пенсійного фонду України
за 2018 рік

 

(тис.грн.)
 

Затверджено бюджетом

(зі змінами)

Фактично виконано Відхилення
 +,- %
Залишок власних коштів на початок року 1 772 540,9 1 772 540,9 0,0 100,0%
Д О Х О Д И :        
власні доходи, усього  206 921 338,8 202 084 291,9 -4 837 046,9 97,7%
у тому числі:        
  сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування  201 714 781,4 196 854 722,0 -4 860 059,4 97,6%
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 3 126 330,0 3 147 817,4 21 487,4 100,7%
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 1 858 754,5 1 827 783,4 -30 971,1 98,3%
  кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 117 671,4 131 433,6 13 762,2 111,7%
  кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 103 801,5 122 535,5 18 734,0 118,0%
Усього власних доходів з урахуванням залишку 208 693 879,7 203 856 832,8 -4 837 046,9 97,7%
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України, у тому числі: 150 090 990,1 150 090 990,1 0,0 100,0%
  на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України 129 492 065,5 131 573 505,5 2 081 440,0 101,6%
  сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 20 548 924,6 18 510 832,2 -2 038 092,4 90,1%
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 50 000,0 6 652,4 -43 347,6 13,3%
Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 0,0 0,1 0,1  
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В  358 784 869,8 353 947 823,0 -4 837 046,8 98,7%
  позика для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних з виплатою пенсій   4 755 481,8 4 755 481,8  
В И Д А Т К И:        
за рахунок власних доходів, усього 254 230 341,9 259 166 685,1 4 936 343,2 101,9%
у тому числі на:        
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 237 174 768,3 244 651 962,4 7 477 194,1 103,2%
виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 6 115 843,0 3 789 492,9 -2 326 350,1 62,0%
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 5 079 059,3 4 916 820,2 -162 239,1 96,8%
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” 81 734,4 67 519,1 -14 215,3 82,6%
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 195 653,9 193 617,4 -2 036,5 99,0%
розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 79 453,8 81 672,6 2 218,8 102,8%
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, в тому числі: 5 503 829,2 5 465 600,5 -38 228,7 99,3%
  на оплату послуг з виплати та доставки пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 1 049 466,4 1 014 210,0 -35 256,4 96,6%
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат 104 454 672,2 99 437 904,2 -5 016 768,0 95,2%
  у тому числі погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 50 000,0 5 947,6 -44 052,4 11,9%
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 358 685 014,1 358 604 589,3 -80 424,8 100,0%
Залишок власних коштів на кінець року 99 855,7 98 715,5 -1 140,2 98,9%

 

Більш детально читайте тут

 

background Layer 1