Пропустити навігацію

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Проект

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                       2019 р.      №

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2018 р., № 68, ст. 2292; 2019 р., № 21, ст. 713) і від 16 січня  2019 р. № 14 “Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 312) зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України                                                                                              В. ГРОЙСМАН

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від               2019 р. №        

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 16 січня 2019 р. № 14

 

  1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України  від 5 квітня 2014 р. № 85 позицію

“Пенсійний фонд України

252

252

23998

23083”

замінити такою позицією:

 

“Пенсійний фонд України

  261

261

25036

24121”.

  1. У бюджеті Пенсійного фонду України на 2019 рік:
  • у розділі “Доходи”:

у позиції “погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду” цифри “50 000” замінити цифрами “100 000”;

2) у розділі “Видатки”:

у позиції “за рахунок власних доходів, усього” цифри “282 832 093” замінити цифрами “283 199 010,1”;

у позиції “фінансування адміністративних витрат, пов’язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України” цифри “4 982 845,5” замінити цифрами “5 349 762,6”;

у позиції “за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких:” цифри “114 429 097,7” замінити цифрами “114 479 097,7”;

у позиції “погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду” цифри “50 000” замінити цифрами “100 000”;

у позиції “Усього видатків” цифри “408 314 332,7” замінити цифрами “408 731 249,8”;

  • у позиції “Залишок власних коштів на кінець року” цифри “416 917,1” замінити цифрою “0”.
background Layer 1