Пропустити навігацію

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

      Мета:

      забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання Пенсійним фондом України функцій, пов’язаних з виплатою житлових субсидій громадянам, які одержують пенсії, на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі;

    поступове погашення заборгованості, що утворилася внаслідок нарахування (перерахунку) пенсійних виплат на виконання судових рішень.

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект розроблено Пенсійним фондом України за власною ініціативою.

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

    Проект акта розроблено для забезпечення реалізації постанов Кабінету Міністрів України:

від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (далі – Постанова № 848) із урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 р. № 62 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, щодо забезпечення виплати житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі громадянам, які одержують пенсії, через Пенсійний фонд України;

    від 22 серпня 2018 р. № 649 “Питання погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду”.

    З березня 2019 року виплата житлових субсидій у готівковій формі особам, які одержують пенсії, здійснюється Міністерством соціальної політики України через Пенсійний фонд України шляхом перерахування територіальними органами Пенсійного фонду України відповідних коштів на пенсійні рахунки в уповноважених банках або через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта”, де особа одержує пенсію, згідно з укладеними договорами.

   Протягом березня 2019 року територіальними органами Пенсійного фонду України забезпечено виплату субсидій у готівковій формі 2,5 млн. осіб, які одержують пенсії, що складає близько 22 % загальної чисельності пенсіонерів та понад 70 % усіх отримувачів субсидій у готівковій формі.

   До процедури виплати житлових субсидій у готівковій формі особам, які одержують пенсії, застосовуються правила, передбачені законодавством для виплати пенсій.

   Таким чином, з березня 2019 року Пенсійним фондом України забезпечується здійснення двох окремих виплатних процесів – виплата пенсій та виплата житлових субсидій у готівковій формі. У зв’язку з цим, загальна кількість особових рахунків осіб, по яких органами Пенсійного фонду України забезпечено технологічні процеси, пов’язані з виплатою коштів, фактично збільшилась на 22%.

   Реалізація Постанови № 848 передбачає виконання Пенсійним фондом України та його територіальними органами додаткових функцій – опрацювання реєстрів отримувачів субсидії в готівковій формі (далі – реєстр), що передбачає обробку значного масиву інформації.

   Зокрема, Пенсійним фондом України в березні 2019 року було опрацьовано понад 3,7 млн. записів щодо осіб для визначення факту одержання ними пенсії та способу її виплати, 731 реєстр, сформований структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, забезпечено постійну інформаційну взаємодію з Міністерством соціальної політики України. Усіма територіальними органами Пенсійного фонду України забезпечено одночасне з виплатою пенсій виготовлення виплатних документів для виплати субсидій в готівковій формі.

   Враховуючи викладене, додаткове навантаження на Пенсійний фонд України пов’язано із забезпеченням:

   технологічного процесу обміну інформацією з Міністерством соціальної політики України щодо осіб, які отримують субсидію у готівковій формі, для визначення факту одержання ними пенсії та способу її виплати;

   перевірки та співставлення із базою одержувачів пенсії кожного із отриманих реєстрів, технологічного процесу роботи з ними;

   завантаження до бази одержувачів пенсії отриманих реєстрів, контролю за правильністю такого процесу та подальшого розподілення відповідної інформації територіальним органам Пенсійного фонду України для виготовлення виплатних документів;

   формування розрахункової потреби в коштах на покриття витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою житлових субсидій особам, які одержують пенсії, через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта”, та на покриття витрат  АТ “Ощадбанк” на підкріплення кас банку для забезпечення готівкою виплатних об’єктів АТ “Укрпошта” (з урахуванням тарифу Національного банку на такі послуги);

   опрацювання зведеного реєстру, реєстру подвійних виплат та реєстрів осіб, яким не виплачена житлова субсидія у готівковій формі, та відповідної інформаційної взаємодії з Міністерством соціальної політики України.

   Додаткове навантаження на рівні територіальних органів Пенсійного фонду України пов’язано із забезпеченням:

    формування плану-графіку поденного фінансування виплати житлової субсидії у готівковій формі;

    процесу виготовлення відповідних виплатних документів,

    ведення окремого первинного бухгалтерського обліку;

    здійснення необхідних процедур, пов’язаних з контролем за використанням коштів;

    формування звітності, у тому числі щодо фактичного використання коштів та їх обліку, та необхідної супровідної документації, тощо.

    Функції з реалізації вказаних вище процесів в Пенсійному фонді України та його територіальних органах покладені на підрозділи обслуговування громадян (сервісні центри), підрозділи з питань виплати пенсій (далі – підрозділи з питань пенсійного забезпечення), підрозділи інформаційних систем та електронних реєстрів, а також підрозділи фінансово-бюджетної звітності.

    Зростання обсягу функціональних обов’язків зазначених підрозділів на 20% призвело до пропорційного надмірного навантаження на їх працівників.

    Так, до переліку додаткових функцій, які покладаються на підрозділи з питань пенсійного забезпечення, у зв’язку із забезпеченням реалізації Постанови № 848 належить:

    здійснення прийому одержувачів житлових субсидій;

    розгляд звернень одержувачів житлових субсидій про суми виплачених коштів, надання інформації про спосіб виплати коштів та їх розмір;

    формування виплатних документів;

    перевірка комплектності автоматизованого складання відомостей на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, правильності формування реєстрів відомостей, звітів, а також перевірка комплектності автоматизованого складання списків на зарахування субсидій в готівковій формі на поточні рахунки пенсіонерів в банках,  описів списків;

    перевірка контрольних даних, зазначених у паперових виплатних відомостях та електронних файлах, що передаються до виплатних об’єктів національного оператора поштового зв’язку та установ банків;

    отримання відривних талонів до відомостей на виплату та звітів з виплатних об’єктів національного оператора поштового зв’язку та установ банків про невиплату субсидій у готівковій формі;

    введення інформації про невиплачені суми субсидії до інформаційної бази даних одержувачів субсидії сум та перевірка даних, зазначених у звітах (паперових та електронних) із даними первинних документів (відривних талонів, другого екземпляру списків, платіжних доручень про повернені кошти) по кожному виплатному об’єкту національного оператора поштового зв’язку та кожній установі уповноважених банків;

    складення актів звірення розрахунків з АТ “Укрпошта”;

    формування зведених звітів по територіальному управлінню;

    подання кінцевих розрахунків про результати виплати до підрозділів фінансово-бюджетної звітності.

    Зазначене підтверджується таким прикладом. На обліку в територіальних органах Пенсійного фонду України в Сумській області перебуває 335 713 пенсіонерів. У березні 2019 року територіальними органами Пенсійного фонду України в Сумській області забезпечено нарахування для виплати субсидії у грошовій формі 106 800 одержувачам пенсій (32 % загальної кількості пенсіонерів) та надано понад 31 тис. консультацій, що у порівнянні з лютим  2019 року більше на 4,5 тис., або на 17%. Питома вага консультацій, що стосувалися виплати субсидії у грошовій формі, становить 4,9 тис. або 16 % загальної кількості наданих у березні поточного року.

    В процесі виконання функцій з виплати житлових субсидій також значно збільшилось навантаження на фінансово-економічні підрозділи територіальних органів Пенсійного фонду України, зокрема, зросла кількість платіжних доручень для здійснення фінансування субсидій для подальшої їх виплати отримувачам через поштові відділення та банки; збільшилися обсяги часу на обробку виписок банку, ведення бухгалтерського обліку, зокрема в частині повернення коштів у зв’язку з невиплатою; зросла кількість бухгалтерських регістрів та обсяг часу для їх формування; удвічі збільшились обсяги документів, які підлягають перевірці, щодо придбання готівки АТ “Укрпошта” для здійснення  доставки та виплати житлових субсидій; збільшився документообіг з банками щодо незарахування коштів  особам, які померли;  крім того збільшився обсяг інформації, яка надається місцевим органам виконавчої влади, пов’язаний з виплатою житлових субсидій. 

    Отже, з метою забезпечення належної роботи та виконання Пенсійним фондом України поставлених перед ним завдань, виникла необхідність у збільшенні граничної чисельності працівників Пенсійного фонду України та його територіальних органів на 1047 штатних одиниць, а саме:

    підрозділи з обслуговування громадян – на 326 шт. од.;

    підрозділи з питань виплати пенсій – на 344 шт. од. (з них 2 шт. од. в апараті Пенсійного фонду України);

    підрозділи інформаційних систем та електронних реєстрів – на 256 шт. од. (з них 5 шт. од. в апараті Пенсійного фонду України);

    підрозділи фінансово-бюджетної звітності – на 121 шт. од. (з них 2 шт. од. в апараті Пенсійного фонду України).

    Водночас, у зв’язку із збільшенням граничної чисельності працівників Пенсійного фонду України та його територіальних органів необхідно також збільшити видатки на фінансування адміністративних витрат, пов’язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, на 366,9 млн. грн., які здійснюватимуться в межах бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік за рахунок існуючого залишку на кінець року (416,9 млн. грн.).

    Забезпечення зазначених додаткових витрат здійснюватиметься за рахунок планової суми залишку власних коштів Пенсійного фонду України на кінець року.

    Крім того, у зв’язку з прийняттям Порядку погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 649 “Питання погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду”, визначено механізм погашення заборгованості, що утворилася внаслідок нарахування (перерахунку) пенсійних виплат на виконання судових рішень, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Пенсійному фонду України на цю мету.

     Зокрема, визначено порядок формування та ведення окремого реєстру рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою.

    Станом на 01 березня 2019 року сума заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду склала 2,7 млрд. гривень.

   Бюджетом Пенсійного фонду України на 2019 рік на погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду передбачено 50 млн. гривень.

 

 1. Суть проекту акта

    Проект акта передбачає внесення змін в:

    додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 в частині збільшення граничної чисельності працівників територіальних органів Пенсійного фонду України на 1047 одиниць, апарату Пенсійного фонду України – на 9 одиниць, що дозволить збільшити чисельність відповідних структурних підрозділів – підрозділи обслуговування громадян (сервісні центри), підрозділи з питань виплати пенсій, підрозділи інформаційних систем та електронних реєстрів, а також фінансово-економічні підрозділи;

    бюджет Пенсійного фонду України на 2019 рік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 14, в частині збільшення видатків за рахунок коштів Державного бюджету України на забезпечення погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду в межах коштів, передбачених Пенсійному фонду України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України.

 

 1. Правові аспекти

     Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері правового регулювання:

    постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (із змінами);

    постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (із змінами);

   постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 649 “Питання погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду”.

 

     41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проект акта відповідає засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

    Забезпечення додаткових видатків у зв’язку із збільшенням граничної чисельності Пенсійного фонду України та його територіальних органів здійснюватиметься за рахунок адміністративних витрат, пов’язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України.

     Потреба у додаткових асигнуваннях в бюджеті Пенсійного фонду України на вісім місяців поточного року на оплату праці з нарахуваннями складатиме 146,3 млн. грн. (розрахунок додається).

    Проектом акта передбачено збільшити видаткову частину бюджету Пенсійного фонду України за рахунок зменшення залишку власних коштів на кінець року.

    А саме, пропонується збільшити видаткову частину бюджету Пенсійного фонду України на 416,9 млн. грн., у тому числі за рахунок власних доходів на 366,9 млн. грн., за рахунок коштів Державного бюджету України – на 50 млн. гривень.

    Зростання видатків за рахунок коштів Державного бюджету України забезпечується за рахунок перерозподілу коштів державного бюджету за напрямками їх спрямування, а саме: шляхом зменшення на 50 млн. грн. сум, передбачених на покриття дефіциту Пенсійного фонду України, та збільшенням на відповідну суму коштів на погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду.

 

 1. Прогноз впливу

     Реалізація акта впливатиме на інтереси держави та пенсіонерів, які отримують житлові субсидії у готівковій формі, а також очікуваним впливом реалізації акта на суспільні відносини є зменшення соціальної напруги в суспільстві в результаті зменшення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду.

    Проект акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

 

     61 . Стратегічна екологічна оцінка

    Проект акта не стосується державного планування та не потребує проведення стратегічної екологічної оцінки.

 

 1. Позиція заінтересованих сторін

     Реалізація акта впливатиме на інтереси громадян похилого віку (прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається).

     Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження  Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Конфедерацією роботодавців України.

    Проект акта стосується прав осіб з інвалідністю та потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їхніх спілок.

    Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує проведення консультацій з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, відповідних органів місцевого самоврядування та Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

 

 1. Громадське обговорення

      Проект акта буде розміщено на інформаційній сторінці офіційного
веб-порталу Пенсійного фонду України: pfu.gov.ua в розділі –  Інформація та напрямки діяльності › Правова база › Проекти нормативно-правових актів. 

 

 1. Позиція заінтересованих органів

     Проект акта потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

 

 1. Правова експертиза

    Проект акта потребує проведення Міністерством юстиції України правової експертизи.

 

 1. Запобігання дискримінації

     У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

 

     111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

     У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

 1. Запобігання корупції

     У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

 

 1. Прогноз результатів

    Прийняття проекту постанови сприятиме:

    створенню необхідних умов для своєчасної та в повному обсязі виплати житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі громадянам, які одержують пенсії;

    сприятиме забезпеченню скороченню заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду.

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                                                                     Є. КАПІНУС

 

“____” __________ 2019 р.

background Layer 1