Пропустити навігацію

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян”

 

Мета: Проект акта розроблено з метою врегулювання питання  здійснення пенсійних виплат в 2019 році особам, пенсії яких з 01.01.2018 були перераховані відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 103 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб” (далі – Постанова 103) та виплачувалися у 2019 році у порядку, встановленому пунктом 2 Постанови 103.

 

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено за ініціативою Пенсійного фонду України.

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 8 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон 2262) виплата пенсій, доплат, надбавок та підвищень до них звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом 2262, забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Порядок здійснення видатків за рахунок коштів Державного бюджету України регулюється Бюджетним кодексом України, відповідно до пунктів 20 та 29 частини першої статті 116 якого взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань та здійснення видатків бюджету з перевищенням бюджетних призначень є порушенням бюджетного законодавства.

З метою визначення порядку використання бюджетних коштів, призначених для пенсійних виплат згідно із Законом 2262, відповідно до     статті 4 Бюджетного кодексу України та у зв’язку з набранням законної сили рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018 по справі № 826/3858/18, яким було визнано протиправними та нечинними, зокрема, пункти 1, 2 Постанови 103,  виникла потреба у врегулюванні питання здійснення пенсійних виплат особам, пенсії яких з 01.01.2018 були перераховані відповідно пункту 1 Постанови 103 та виплачувалися у 2019 році у порядку, встановленому пунктом 2 Постанови 103.

 

 1. Суть проекту акта

Проектом пропонується установити, що виплата пенсій, призначених згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон) до 01.03.2018 (крім пенсій, призначених згідно із Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), та перерахованих з 01.01.2018 з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, вищі навчальні заклади), що визначені станом на 01.03.2018 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”, здійснюється у 2019 році в розмірі 75 відсотків відповідної суми підвищеної пенсії, визначеної станом на 01.03 2018.

 

 1. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є:

Бюджетний кодекс України;

Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 103 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб”;

постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”.

            

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття постанови не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України.

 

 1. Прогноз впливу

Проект акта дозволить забезпечити здійснення пенсійних виплат особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб, пенсії яких з 01.01.2018 були перераховані відповідно пункту 1 та виплачувалися у 2019 році у порядку, встановленому пунктом 2 Постанови 103.

Проект акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоровʼя, екологію та навколишнє природне середовище.

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливатиме на ринок праці.

Проект акта не є регуляторним.

 

61 . Стратегічна екологічна оцінка

Проект акта не стосується державного планування та не потребує проведення стратегічної екологічної оцінки.

 

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта не потребує погодження з  соціальними партнерами, із всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілок.

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

 1. Громадське обговорення

Проект акта буде розміщено на інформаційній сторінці офіційного веб-порталу Пенсійного фонду pfu.gov.ua у рубриці “Проекти нормативно-правових актів” підрозділу “Правова база” розділу “Інформація та напрямки діяльності”.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством соціальної політки України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

 

 1. Правова експертиза

Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 

 1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

 1. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта дозволить врегулювати питання щодо порядку виплати у 2019 році пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” до 01.03.2018 та перерахованих з 01.01.2018 відповідно до пункту 1 Постанови 103.

 

 

 

 

 

Голова правління

Пенсійного фонду України                                                                                                                                                                 Є. КАПІНУС

 

 

“____” ____________ 2019 р.

 

 

 

background Layer 1